hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Tlačové správy 2022

Historický míľnik v Pláne obnovy a odolnosti SR

22.12.2022 Veľká obnova rodinných domov z Plánu obnovy a odolnosti SR sa naplno rozbehla. Prvá úspešná žiadateľka na obnovu staršieho rodinného domu je už známa. Je ňou Erika Styková z Vidiny, okres Lučenec.Schválenie ďalších žiadostí sa očakáva v najbližšom čase. Informovali o tom predseda vlády Eduard Heger, minister životného prostredia Ján Budaj a generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Michal Maco.

Nový zákon o ochrane ovzdušia získal podporu Národnej rady SR

21.12.2022 Znižovanie celkového množstva emisií vypúšťaných do ovzdušia, regulácia zápachu šíreného vzduchom a teda zvyšovanie ochrany čistoty ovzdušia. Tieto ciele sleduje nový zákon o ochrane ovzdušia z dielne Ministerstva životného prostredia SR, ktorý včera 83 hlasmi odobrili poslanci Národnej rady SR. Nový zákon zároveň zvyšuje právomoci štátu, okresných úradov a samospráv v boji za zvyšovanie kvality ovzdušia, ku ktorej má prispieť aj regulácia spaľovania tuhých druhotných palív. Takáto regulácia má na Slovensku platiť od roku 2024 a pre vybrané zariadenia od roku 2026.

MŽP SR: Dohoda o ochrane biodiverzity je jedinečnou šancou na ochranu a obnovu prírody a biodiverzity

20.12.2022 19. december 2022 sa stal historickým dňom, ktorý dáva ľudstvu šancu udržať modrú planétu obývateľnú aj pre ďalšie generácie. Do roku 2030 má byť totiž chránená takmer tretina všetkých suchozemských a morských oblastí, dôležitých pre zachovanie druhovej pestrosti všetkých foriem života. Vyplýva to z prelomovej politickej dohody, ku ktorej dospelo vyše 17 tisíc zástupcov viac ako 170 vlád krajín z celého sveta, vedcov, mládežníckych a neziskových organizácií počas konferencie zmluvných strán Dohovoru OSN o biodiverzite (COP15) v kanadskom Montreale. Slovenskú delegáciu na rokovaniach viedol štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) Juraj Smatana.

Minister Budaj predstavil návrhy zonácií v troch národných parkoch Slovenska

02.12.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) pokračuje v reforme ochrany prírody, ktorá zabezpečí starostlivosť o najcennejšie územia národných parkov a zároveň zvýši atraktívnosť týchto území, podporí regionálny rozvoj a prírodný turizmus. Minister životného prostredia Ján Budaj v tejto súvislosti predstavil návrhy zonácie pre Národný park Slovenský kras, Národný park Poloniny a Národný park Veľká Fatra. Ambíciou MŽP SR je predložiť nariadenia, ktorým sa vyhlasujú zonácie národných parkov na rokovanie vlády v prvej polovici budúceho roka.

MŽP SR: Stály výbor Bernského dohovoru potvrdil potrebu prísnej ochrany vlka dravého

02.12.2022 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) víta a podporuje rozhodnutie Stáleho výboru Bernského dohovoru zachovať náležitú ochranu vlka dravého. MŽP SR je zároveň sklamané z rezolúcie poslancov Európskeho parlamentu, ktorá chce oslabiť ochranu vlka a ďalších voľne žijúcich veľkých šeliem. MŽP SR presadzuje systémové riešenia, spočívajúce v preventívnych opatreniach, lepšej podpore pastvy a vo férovom vyplácaní náhrady škôd pre chovateľov hospodárskych zvierat.

MŽP: Dosiahli sme lepšiu ochranu biotopov hlucháňa hôrneho

30.11.2022 Vládny kabinet dnes schválil návrh ministerstva životného prostredia (MŽP SR) Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Volovské vrchy na roky 2023 – 2052. Cieľom programu starostlivosti je zachovať priaznivý stav, alebo zlepšiť stav pre 25 druhov vtákov, medzi inými aj pre hlucháňa hôrneho, tetrova hoľniaka, orla krikľavého, bociana čierneho, atď. Materiál predložil na rokovanie vlády SR minister životného prostredia Ján Budaj. Zo 41 CHVÚ, ktoré sú súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000, vládny kabinet schválil programy starostlivosti pre 23 CHVÚ.

Otvorila sa výzva adresovaná priemyselným podnikom, na modernizáciu majú k dispozícii viac ako 357 mil. eur

25.11.2022 Najväčšie priemyselné podniky na Slovensku, ktoré sú najväčšími producentmi skleníkových plynov, sa od dnešného dňa môžu uchádzať o podporu z Plánu obnovy a odolnosti SR (POO). Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) dnes vyhlásilo výzvu, zameranú na dekarbonizáciu priemyslu s celkovou alokáciou viac ako 357 mil. eur. Samotná výzva, ktorá potrvá do 20. januára 2023, je zverejnená na webe https://www.minzp.sk/poo/.

Minister Budaj: Európski lídri musia zvýšiť úsilie za lepšiu ochranu ovzdušia

24.11.2022 Experti z európskych krajín a strednej Ázie, Svetovej zdravotníckej organizácie, Európskej hospodárskej komisie OSN, Európskej investičnej banky, ale tiež zástupcovia mimovládnych organizácií sa stretli v Prahe na medzinárodnej konferencii, venovanej budúcim výzvam ochrany ovzdušia v Európe. Konferenciu pripravilo české predsedníctvo v Rade Európskej únie v spolupráci s Európskou komisiou (EK), prostredníctvom programu TAIEX (nástroj EK na technickú pomoc a výmenu informácií – Technical Assistance and Information Exchange instrument of the European Commission). Na konferencii vystúpil s prejavom minister životného prostredia Slovenskej republiky Ján Budaj.

Juraj Smatana: Karpatský dohovor podporuje zelenú a udržateľnú budúcnosť Európy

23.11.2022 Zachovanie biologickej rozmanitosti života v Karpatoch, rozvoj udržateľného cestovného ruchu, ale aj vplyv vojny na Ukrajine na prírodné prostredie. To boli hlavné témy ministerskej konferencie Karpatského dohovoru v poľskom Rzeszówe. Slovenskú delegáciu na podujatí viedol Juraj Smatana, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR.

Podmienky pre skládkovanie komunálnych odpadov sa sprísnia od januára 2024

22.11.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) predložilo do legislatívneho procesu návrh vyhlášky, ktorou sa posunie povinnosť úpravy zmesového komunálneho odpadu pred jeho uložením na skládkach odpadov z 1. januára 2023 na 1. januára 2024. MŽP SR zároveň pripravuje ďalšie legislatívne zmeny, ktoré podporia triedenie a recykláciu a znížia skládkovanie komunálnych odpadov.

Stanovisko ministra životného prostredia Jána Budaja k dohode z Klimatického summitu OSN COP27

20.11.2022 Rokovanie Klimatického summitu OSN COP27 v egyptskom Šarm aš-Šajchu sa po dvoch týždňoch skončilo prijatím záverov, ktoré však nemožno vzhľadom na malú ambicióznosť v boji proti zmene klímy hodnotiť úplne pozitívne.

Slovensko, COP27: Pristupujeme k záväzku znížiť emisie najnebezpečnejšieho skleníkového plynu - metánu

17.11.2022 Slovenská republika sa počas Klimatického summitu OSN o klíme COP27 v egyptskom Sharm el-Sheiku stala ďalšou signatárskou krajinou Globálneho prísľubu o metáne. Signatári prísľubu sa zaviazali, že kolektívne do roku 2030 znížia globálne emisie metánu aspoň o 30 % v porovnaní s rokom 2020. Dosiahnutie tohto cieľa by viedlo k zníženiu globálneho otepľovania o viac ako 0,2 °C.

Na výročie Nežnej revolúcie minister Budaj odovzdal ocenenia v občianskom sektore

16.11.2022 Minister životného prostredia Ján Budaj po tretí raz odovzdal Ceny ministra životného prostredia za prínos v ochrane životného prostredia v občianskom sektore a obhajobe práv menšín. Pätica laureátov si z rúk ministra prevzala ocenenie priamo na pôde Ministerstva životného prostredia SR pri príležitosti 33. výročia Nežnej revolúcie.

COP27: Slovenský návrh klimatického zákona bol ocenený partnermi na klimatickom samite OSN

16.11.2022 Slovensko na Klimatickej konferencii Organizácie Spojených národov v egyptskom Sharm el-Sheikhu (COP27) predstavilo návrh zákona o zmene klímy a nízkouhlíkovej transformácii Slovenska a podporilo smerovanie Európskej únie k zvýšenému úsiliu v poklese emisií skleníkových plynov až o 57 percent.

Stanovisko MŽP SR k vyplateniu nemajetkovej ujmy v súvislosti s minuloročným tragickým útokom medveďa na človeka

15.11.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) rešpektuje rozhodnutie Krajského súdu v Žiline a v tejto súvislosti vykonáva potrebné kroky, smerujúce k vyplateniu nemajetkovej ujmy vo výške 60 tisíc eur rodine 57 ročného muža z Liptovskej Lúžnej, ktorý vlani zahynul po útoku medveďa. MŽP SR zároveň pripravuje legislatívnu zmenu, ktorou sa trvale zvýši náhrada nemajetkovej ujmy a škody na živote spôsobenej chráneným živočíchom.

MŽP: Ministerstvo ocenené za kvalitu a ústretovosť

11.11.2022 Ministerstvo životného prostredia SR získalo cenu za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť, ktorú udeľuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Ocenenou bola aj rezortná organizácia – VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, štátny podnik.

Reakcia MŽP SR na sťažnosť Únie miest Slovenska premiérovi na blížiacu sa povinnosť upravovať odpad pred skládkovaním

10.11.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) predložilo do predbežného pripomienkového konania riešenie v súvislosti s povinnosťou upravovať komunálny odpad pred skládkovaním, ktoré bude akceptovateľné a realizovateľné pre všetky zúčastnené strany. MŽP SR rokuje s Úniou miest Slovenska, so zástupcami samospráv, prevádzkovateľmi skládok a ďalšími dotknutými subjektmi. MŽP SR však odmieta šírenie paniky zo strany Únie miest Slovenska.

MŽP: Poslanci parlamentu schválili v prvom čítaní lepšiu ochranu ovzdušia

09.11.2022 Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili v prvom čítaní vládny návrh nového zákona o ochrane ovzdušia, ktorý nasmeruje Slovensko k čistejšiemu ovzdušiu. Nový právny predpis sa opiera o opatrenia, ktoré znižujú celkové množstvo emisií vypúšťaných do ovzdušia, zvyšujú kvalitu ovzdušia a obmedzujú množstvo emisií priamo na zdroji. Za návrh zákona z dielne Ministerstva životného prostredia SR hlasovalo v prvom čítaní 90 poslancov parlamentu.

Dôslednejšia ochrana o obnova mokradí témou medzinárodnej konferencie

08.11.2022 V dňoch 5. až 13. novembra 2022 sa paralelne v čínskom Wuchane a vo švajčiarskej Ženeve stretávajú na 14. zasadnutí konferencie zmluvných strán Ramsarského dohovoru zástupcovia 172 zmluvných strán Dohovoru o mokradiach, ktoré majú medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva (označovaný ako Dohovor o mokradiach alebo Ramsarský dohovor). Zástupcovia štátov, medzivládnych a mimovládnych organizácií, vedeckých inštitúcií a mládeže debatujú o nevyhnutných krokoch na ochranu najohrozenejších ekosystémov sveta – mokradí. Slovenskú delegáciu na konferencii vedie Adriana Kušíková z Ministerstva životného prostredia SR. Súčasťou delegácie sú tiež odborníci Štátnej ochrany prírody SR Andrea Lešová a Ján Kadlečík.

Peniaze z Plánu obnovy a odolnosti pomáhajú ochrane životného prostredia a rozvoju regiónov v dotyku s národnými parkami

07.11.2022 Medzi míľniky Plánu obnovy a odolnosti SR patria aj rozvojové projekty mäkkého turizmu v Národnom parku Muránska planina a v Národom parku Poloniny. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) v tejto súvislosti podporilo v rámci vyhlásených výziev celkovo 28 projektov za vyše 17 miliónov eur. Na tlačovej konferencii o tom dnes informoval minister životného prostredia Ján Budaj.

Slovensko sa bude uchádzať o prestížny úrad medzinárodného významu

07.11.2022 Vláda súhlasila s nomináciou Slovenska na zriadenie stáleho koordinačného úradu lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy. Materiál predložil na rokovanie vlády SR minister životného prostredia Ján Budaj.

MŽP: Počas obdobia dušičiek myslime aj na našu planétu

02.11.2022 Každoročne, ešte niekoľko týždňov po Sviatku všetkých svätých a Pamiatke zosnulých, skončia tony plastových kvetov, vencov a kahancov na skládkach odpadov. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR ) apeluje na ľudí, aby si spomienku na zosnulých uctili a pripomenuli radšej živými kvetmi, alebo vencami z prírodných materiálov namiesto plastových.

Skončilo sa prechodné obdobie, umožňujúce odchov vybraných druhov živočíchov

31.10.2022 Novelou zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), platí od 1. marca 2022 v Slovenskej republike zákaz držby vybraných druhov živých živočíchov, najmä tigrov, leopardov, levov, jaguárov, rysov, púm, gepardov, ale aj medveďov a primátov, ako napríklad tamarínov, kosmáčov, levíkov či lemurov. Konkrétne ide o živočíchy rodu Panthera, Neofelis, Lynx, Acinonyx a Puma a ich krížencov, zvieratá z čeľade medveďovité (Ursidae) a exempláre z radu primáty (Primates). Zakázané je okrem ich držby aj ich odovzdanie do držby inej osoby alebo zariadeniu v Slovenskej republike.

Envirorezort si pripomína 30 rokov vodného diela Gabčíkovo

28.10.2022 Tri desaťročia dodáva zelenú elektrickú energiu, zabezpečuje protipovodňovú ochranu a tiež spoľahlivú a plynulú celoročnú medzinárodnú lodnú prepravu po Dunaji. Reč je o Vodnom diele Gabčíkovo, ktoré spustili do prevádzky 24. októbra 1992. Pri tejto príležitosti sa uskutočnila odborná konferencia, ktorá priniesla komplexný pohľad na využívanie vodných zdrojov pri zabezpečení ochrany životného prostredia a podporu environmentálnych riešení. Konferenciu otvoril minister životného prostredia Ján Budaj. Súčasťou osláv bolo tiež ocenenie osobností za prínos v oblasti životného prostredia a vodného hospodárstva.

MŽP: Vláda schválila pravidlá pre prevádzku domových čistiarní odpadových vôd

26.10.2022 Vládny kabinet schválil nariadenie z dielne Ministerstva životného prostredia SR (MŽP), ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Hlavným dôvodom právnej úpravy je určiť jasné pravidlá pre využívanie malých čistiarní odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov. Materiál v tejto súvislosti upravuje podmienky povoľovania, zriaďovania, prevádzky a kontroly domových čistiarní odpadových vôd.

Slovensko na rade ministrov pre životné prostredie: EÚ musí ukázať líderstvo v celosvetovom zápase za ochranu klímy a biodiverzity

25.10.2022 Celosvetové líderstvo EÚ v investíciách do klimatických opatrení, ochrany biodiverzity, ale tiež revízia smerníc o priemyselných emisiách a ekodizajn udržateľných výrobkov. To boli najdôležitejšie témy zasadnutia Rady ministrov životného prostredia EÚ, ktorá sa skončila v Luxemburgu. Delegáciu Slovenskej republiky na rokovaniach viedol štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča.

MŽP: Pomoc pri financovaní obnovy rodinných domov

18.10.2022 Podávanie žiadosti na obnovu starších rodinných domov prostredníctvom www.obnovdom.sk je od soboty 15. októbra 2022 v plnom prúde. Žiadatelia môžu na financovanie obnovy starších rodinných domov využiť zvýhodnené úvery komerčných bánk, s ktorými spolupracuje Slovenská agentúra životného prostredia, podriadená Ministerstvu životného prostredia SR. Zvýhodnené úverové produkty ponúkajú aktuálne štyri banky – ČSOB Banka, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka a VÚB banka. Zoznam bánk bude priebežne dopĺňaný.

Minister Ján Budaj: Kto šíri nenávisť, môže zabíjať

13.10.2022 Ministerstvo životného prostredia SR vyjadruje úprimnú sústrasť rodinám dvoch zastrelených mladých ľudí, ktorých vo večernej Bratislave podľa všetkého zavraždila nenávisť. Na svojej budove ministerstvo vyvesilo dúhovú vlajku na znak solidarity a boja proti diskriminácii sexuálnych, národnostných, náboženských a iných menšín na Slovensku.

MŽP: Od 15. októbra je možné žiadať o finančný príspevok www.obnovdom.sk

13.10.2022 Blíži sa termín, keď domácnosti môžu podať prvé žiadosti na obnovu starších rodinných domov prostredníctvom www.obnovdom.sk. Pri príležitosti spustenia prihlasovania sa do prvých dvoch výziev z Plánu obnovy a odolnosti SR bude počas nadchádzajúceho víkendu, 15. a 16. októbra 2022, otvorených všetkých desať regionálnych kancelárií Slovenskej agentúry životného prostredia v Bratislave, Košiciach, Prešove, Žiline, Nitre, Banskej Bystrici, Trnave, Trenčíne, Liptovskom Mikuláši a Lučenci. Projekt obnovy rodinných domov za vyše 500 miliónov eur zastrešuje Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá je podriadenou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR.

Konferencia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie z pohľadu ochrany prírody

12.10.2022 Posudzovanie vplyvov navrhovaných činností ako aj hodnotenie vplyvov strategických dokumentov na životné prostredie (EIA/SEA) v kontexte požiadaviek ochrany prírody a krajiny boli hlavnou témou konferencies medzinárodnou účasťou, ktorú organizovala Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP).

Minister Budaj: Začína sa nová éra riadenia národných parkov

12.10.2022 Minister životného prostredia Ján Budaj predstavil pre zreformované národné parky tých najlepších riaditeľov, ktorí úspešne zvládli výberové konanie na post riaditeľov správ národných parkov. Ukončených bolo všetkých deväť výberových konaní a minister Budaj odovzdal menovacie dekréty ôsmim riaditeľom správ národných parkov. V jednom prípade minister životného prostredia Ján Budaj vymenuje šéfa najstaršieho slovenského národného parku po detailnom prešetrení všetkých informácií, ktoré boli medializované.

Európska komisia dala zelenú dekarbonizačným schémam za vyše miliardu eur

12.10.2022 Zníženie produkcie emisií skleníkových plynov v slovenskom priemysle získa podporu viac ako 1 miliardu eur. Rozhodli o tom Európska komisia a Európska investičná banka, ktorá v pondelok a v utorok schválila Slovensku dve schémy štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu v celkovej výške jednej miliardy eur do roku 2030. Pomoc bude poskytnutá na dekarbonizáciu výrobných procesov a zlepšenie energetickej účinnosti priemyselných podnikov, ktoré sú súčasťou európskeho systému obchodovania s emisnými kvótami. Na dekarbonizáciu tak bude možné využiť celkovo 750 miliónov eur z Modernizačného fondu a ďalších viac ako 300 miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Envirorezort zintenzívňuje spoluprácu s odbormi životného prostredia na okresných úradoch

11.10.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) zorganizovalo dvojdňovú pracovnú poradu vedúcich zamestnancov rezortu s vedúcimi pracovníkmi odborov starostlivosti o životné prostredie na okresných úradoch. Envirorezort tak nadviazal na podobné stretnutie z novembra minulého roka. Cieľom pracovných porád je zintenzívnenie vzájomnej spolupráce, predstavenie noviniek z dielne ministerstva aj vzájomná diskusia o situáciách, s ktorými sa okresné úrady stretávajú v praxi. Počas dvoch dní sa účastníci zaoberali novinkami, zmenami a legislatívou v oblasti odpadového, vodného a obehového hospodárstva, zmeny klímy, ochrany ovzdušia, environmentálnych záťaží a ochrany prírody.

Výzva na projekty: Vypracovanie akčných plánov a realizáciu opatrení s cieľom systematického mapovania, eradikácie, potláčania a následného monitoringu inváznych druhov rastlín

10.10.2022 Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia plánuje vyhlásiť v poradí už 78. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Zameraná bude na vypracovanie akčných plánov a realizáciu opatrení s cieľom systematického mapovania, eradikácie, potláčania a následného monitoringu inváznych druhov rastlín.

V Nikózii sa skončila najväčšia konferencia o životnom prostredí v paneurópskom regióne

07.10.2022 Ozelenenie hospodárstva, udržateľná doprava a turizmus, ale tiež výchova a vzdelávanie k udržateľnému rozvoju boli témami významnej environmentálnej ministerskej konferencie v rámci procesu Životné prostredie pre Európu (Environment for Europe). Konferenciu, ktorá sa konala v cyperskej Nikózii v dňoch 5. – 7. októbra 2022, organizovala Európska hospodárska komisia Organizácie Spojených národov (EHK OSN). Konferencie sa zúčastnilo vyše 1 000 predstaviteľov z 80 krajín sveta. Slovenskú delegáciu na konferencii viedol štátny tajomník ministerstva životného prostredia Juraj Smatana.

Návrh nového zákona plánuje smerovať Slovensko k čistejšiemu ovzdušiu

30.09.2022 Znižovanie celkového množstva emisií vypúšťaných do ovzdušia, zvyšovanie kvality ovzdušia, aj obmedzenie množstva emisií priamo na zdroji. Tieto tri hlavné línie sleduje návrh nového zákona o ochrane ovzdušia z dielne Ministerstva životného prostredia SR (MŽP). Nový legislatívny rámec na dnešnom rokovaní schválila vláda. Čistota ovzdušia má výrazný vplyv na ľudské zdravie aj stav prírodných ekosystémov. MŽP chce preto nasmerovať krajinu k zvyšovaniu kvality aj vyššej miere ochrany ovzdušia. Slovensko v súčasnosti čelí žalobe zo strany Európskej komisie za nedostatočnú ochranu ovzdušia a prekračovanie limitnej hodnoty znečistenia v čase úradovania predchádzajúcich vlád.

Vláda SR schválila novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami

30.09.2022 Vládny kabinet dnes schválil návrh novely zákona o obchodovaní s emisnými kvótami z dielne Ministerstva životného prostredia SR. Nová právna úprava prispôsobuje Európsky systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov (EU ETS) pre štvrté obchodovateľné obdobie 2021 – 2030. Prináša tiež technicko-administratívne zmeny, ktoré vychádzajú z európskej legislatívy a ďalšie vylepšenia, ktoré vyplývajú z doterajšej praxe.

MŽP bude súčasťou populárneho festivalu o vede a výskume

30.09.2022 Odborníci envirorezortu v rámci projektu LIFE IP na Zlepšenie kvality ovzdušia spoločne s expertami zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) budú dnes 30. septembra 2022 reprezentovať Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) na podujatí s názvom Európska noc výskumníkov. Tohtoročný 16. ročník festivalu sa bude konať v bratislavskej Starej tržnici a na Námestí Nežnej revolúcie pred tržnicou na tému „Dôverujme vede“. Program je pripravený aj v Banskej Bystrici a Poprade.

Verejná správa ide príkladom

28.09.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) sa od začiatku energetickej krízy, spôsobenej agresiou Ruska voči Ukrajine, aktívne zúčastňuje odbornej diskusie k riešeniu tejto nevídanej hrozby. Štát musí ísť príkladom. Preto minister životného prostredia Ján Budaj dnes predložil na rokovaní vlády SR návrhy opatrení nazníženie spotreby energií vo verejných budovách.

Čisté Slovensko – cez víkend upracme všetky národné parky

22.09.2022 V posledný septembrový víkend sa spojilo všetkých deväť národných parkov v rámci iniciatívy Ministerstva životného prostredia SR - Čisté Slovensko, aby sa na záver turistickej sezóny vyčistila príroda od voľne pohodeného odpadu. Upratovanie prírody sa bude konať od piatku 23. septembra až do nedele 25. septembra. Zapojiť sa môžu všetci.

Historicky prvá obnova prirodzeného tvaru rieky na Slovensku

22.09.2022 Rieka Rudava sa zapíše do histórie Slovenska ako prvý vodný tok, ktorému bol po predošlej technickej úprave prinavrátený pôvodný tvar koryta. Revitalizáciu úseku dlhého 2,2 kilometra na Záhorí vykonalo Bratislavské regionálne a ochranárske združenie (BROZ). Polovica dĺžky toku Rudavy bola v minulosti zregulovaná do podoby umelého napriameného kanála. Po viac než piatich rokoch úsilia však dnes rieka opäť nadobúda svoju pôvodnú tvár charakteristickú oblúkovými zatáčkami – meandrami. Na príprave a realizácií projektu sa podieľali rezortné organizácie Ministerstva životného prostredia (MŽP SR) a to najmä Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH) a Slovenský vodohospodársky podnik š.p. (SVP). MŽP vyčlenilo z Plánu obnovy a odolnosti financie na revitalizáciu takmer 100 kilometrov riek do roku 2026. Investíciu bude realizovať SVP.

Minister Budaj na prestížnom svetovom veľtrhu venovanom odpadom

16.09.2022 V anglickom Birminghame sa 14. a 15. septembra 2022 koná najväčšie podujatie v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, venované odpadom, recyklácii a udržateľnosti RWM & Letsrecycle Live 2022. Súčasťou veľtrhu sú panelové diskusie a debaty za účasti vyše 200 svetových odborníkov na odpadové hospodárstvo, ktorí predstavujú najnovšie technológie na recykláciu a spracovanie odpadov. Na podujatí vystúpil s príhovorom aj minister životného prostredia SR Ján Budaj.

Medvede na Podpoľaní sú pod drobnohľadom zásahového tímu

13.09.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) presadzuje koncepčné riešenia problematiky medveďov. Spočívajú vo zvýšenej kontrole území s výskytom medveďa hnedého, vrátane Podpoľania, navýšení finančnej podpory obciam na vybudovanie, alebo dobudovanie kontajnerových stojísk a preventívnych opatrení proti vzniku škôd, spôsobených medveďom hnedým. Ku koncepčným riešeniam patrí aj rozšírenie činnosti Zásahového tímu pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody SR. MŽP však odmieta tvrdenia, že riešením je regulačný lov, a rovnako tak aj štvavú kampaň rôznych extrémistických skupín pred nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami.

Dunaj potrebuje našu pomoc. Envirorezort sa zapojí do medzinárodného čistenia rieky

09.09.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) sa spoločne s dobrovoľníkmi, Štátnou ochranou prírody SR (ŠOP SR), Slovenským hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ) a Slovenským vodohospodárskym podnikom (SVP) zapojí už túto sobotu do medzinárodnej aktivity Danube CleanUp, ktorej cieľom je vyčistiť brehy Dunaja.

Can Tech Save the World: Zelené technológie sú k dispozícii, len ich treba správne použiť

08.09.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) spoločne so švajčiarskym veľvyslanectvom dnes na pôde rezortu zorganizovalo výstavu s názvom Can tech save the world?, ktorá má predstaviť záujemcom švajčiarske riešenia a vizionárske projekty na ochranu životného prostredia. Sprievodným podujatím výstavy je diskusia o obehovom hospodárstve.

Samosprávy zo Žitného ostrova sa zapojili do tvorby Akčného pánu

08.09.2022 Príprava Akčného plánu ochrany vôd v Chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO) Žitný ostrov je plnom prúde. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR), sekcia vôd vypracovala vstupnú správu spolu s analýzou problémov, ktorá je základom pre návrh konkrétnych opatrení na dlhodobú a efektívnu ochranu kvality podzemnej vody CHVO Žitný ostrov. Dokumenty boli prezentované na konferencii predstaviteľom dotknutých samospráv, okresných úradov, úradov verejného zdravotníctva, vodárenských spoločností, poľnohospodárskych a priemyselných prevádzok, pôsobiacich na území Žitný ostrov. Konferencie sa zúčastnili aj zástupcovia rezortov pôdohospodárstva, zdravotníctva a regionálneho rozvoja, ako aj rezortných organizácií MŽP SR.

V Nižnej Slanej pokračuje čistenie banských vôd

08.09.2022 V sideritovej bani Nižná Slaná pokračuje odčerpávanie neznečistených banských vôd z tzv. úpadnice – šikmej banskej chodby. Technické opatrenie prispelo k zastaveniu vytekania najviac znečistených banských vôd zo šachty Gabriela cez štôlňu do rieky Slaná a nariadil ho vykonávať Medzirezortný krízový štáb, ktorý koordinuje Ministerstvo životného prostredia SR. Úplný výtok do rieky Slaná sa však nezastavil. Potrebné sú ďalšie technické opatrenia, ktoré umožnia regulovať výtok banských vôd do vodného toku a odstránia znečistenie z rieky Slaná.

Svetový deň čistého ovzdušia a modrej oblohy: znečistenie vzduchu nepozná hranice

07.09.2022 Čisté ovzdušie predstavuje základný predpoklad vytvorenia zdravého prostredia pre život ľudí, ekosystémov a pre správne fungovanie všetkých zložiek životného prostredia. Naopak, znečistenie ovzdušia patrí medzi najväčšie environmentálne riziká a je jednou z hlavných príčin úmrtí a chorôb na celom svete. Členské štáty Organizácie Spojených národov sa snažia na tento fakt poukázať a preto vyhlásili 7. september za Svetový deň čistého ovzdušia a modrej oblohy.

www.obnovdom.sk

06.09.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) dnes vyhlásili prvé dve výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR pre majiteľov starších rodinných domov. Všetky potrebné informácie si záujemcovia môžu pozrieť na webe www.obnovdom.sk.. Podpora štátu vo výške 14 000, resp. 16 000 alebo až 19 000 eur prispeje k zníženiu spotreby energie do roku 2050 (v budovách o 40 percent v porovnaní s úrovňou roku 2020 ) a k zníženiu emisií z budov (o 79 percent v porovnaní s rokom 2020).

Zelené verejné obstarávanie bude v štátnych stavebných zákazkách povinné

31.08.2022 Vládny kabinet dnes schválil uznesenie, ktoré ministerstvám a ďalším štátnym inštitúciám ukladá od 1. októbra 2022 vo verejných obstarávaniach, týkajúcich sa výstavby alebo rekonštrukcie pozemných stavieb nad 30 tisíc eur aplikovať nástroje zeleného verejného obstarávania. Povinné zelené verejné obstarávanie pri obstarávaní stavebných prác je jedným z pilierov reforiem v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. Dokument predložil na rokovanie vlády SR minister životného prostredia Ján Budaj spolu s vedúcim Úradu vlády SR Júliusom Jakabom.

Od podpisu Memoranda o porozumení medzi Slovenskom, Českom a Rakúskom uplynulo 21 rokov

30.08.2022 Zlepšenie vzájomnej komunikácie, výmena informácií či aplikovanie spoločných stratégií starostlivosti o mokrade pozdĺž trojhraničného pásma. Aj s týmito zámermi bolo 30. augusta 2001 v Židlochoviciach na Morave podpísané Memorandum o porozumení medzi Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva, lesníctva, životného prostredia a vodného hospodárstva Rakúskej republiky, Ministerstvom životného prostredia Českej republiky a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. Podpis memoranda bol dôležitým krokom k neskoršiemu vytvoreniu trojstrannej ramsarskej lokality a Trilterálnej ramsarskej platformy dôležitej pre harmonizovanú starostlivosť a spoluprácu organizácií jednotlivých štátov na manažmente mokradí v zahraničí.

V Slanej pokračujú práce na čistení banských vôd

24.08.2022 Riešenia zastavenia vytekania znečistených banských vôd zo sideritovej bane Nižná Slaná má v rukách štátny podnik Rudné Bane. Podnik v tejto súvislosti začne s ďalším krátkodobým riešením – odčerpávaním neznečistených banských vôd zo šikmej banskej chodby do štôlne Marta, čím sa zníži tlak na tú časť bane, z ktorej stále vytekajú znečistené, silno mineralizované banské vody do vodného toku Slaná. Rudné bane zároveň pripravia projekt čiastočného uzatvorenia (injektáž) štôlne Marta. O aktuálnych opatreniach informoval Medzirezortný krízový štáb, ktorý koordinuje Ministerstvo životného prostredia SR.

Dostupnejšie dotácie na zelené projekty

22.08.2022 Minister životného prostredia Ján Budaj predstavil zmeny, ktoré uľahčia samosprávam získať peniaze na budovanie vodárenskej infraštruktúry a na ďalšie environmentálne projekty, zvyšujúce komfort života ľudí na vidieku a zabraňujú poškodzovaniu životného prostredia. Environmentálny fond dnes spustil výzvu na 40 miliónov eur, v rámci ktorej môžu obce do dvetisíc obyvateľov získať dotáciu na budovanie vodárenských zdrojov, verejných vodovodov, verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd. O dotáciu sa môže uchádzať 1 400 obcí, prioritne obce, ktoré sa nachádzajú v chránených územiach. Kľúčovou zmenou je poskytovanie výhodných úverov samosprávam a poskytovanie dotácií na podporu teplárenstva z Modernizačného fondu.

Zastavenie znečistenia z bane v Nižnej Slanej nepokračuje, ako by malo. Minister Budaj apeluje na urýchlené prijatie účinných riešení

18.08.2022 Špeciálne technické opatrenie v sideritovej bani pri obci Nižná Slaná z minulého týždňa prispelo k zníženiu vytekania znečistených banských vôd, nie však k jeho úplnému zastaveniu. Zodpovednosť za zastavenie šírenia kontaminácie z bane má Ministerstvo hospodárstva SR a jeho podriadené organizácie. O aktuálnych opatreniach informoval Medzirezortný krízový štáb, ktorý koordinuje Ministerstvo životného prostredia SR. Na zasadnutie Medzirezortného krízového štábu boli z iniciatívy ministra životného prostredia Jána Budaja pozvaní aj zástupcovia samospráv z okolia rieky Slaná.

Hrozbu havárie v Predajnej sa podarilo odvrátiť

18.08.2022 Ministerstvu životného prostredia SR (MŽP SR) a jeho rezortným organizáciám sa podarilo odvrátiť bezprostrednú hrozbu preliatia gudrónov v lagúne odkaliska Predajná I. a predísť ešte väčším environmentálnym škodám a ďalšiemu ohrozovaniu bezpečnosti ľudí. Vďaka intenzívnemu odčerpávaniu znečistenej vody z odkaliska sa od februára hladina znížila až o 35 cm, pričom pôvodný plán bolo 20 cm-é zníženie.

V rieke Slaná je život. Ukázal to najnovší prieskum

12.08.2022 Najnovší prieskum stavu rieky Slaná ukázal, že vodné rastlinstvo nebolo výrazne zasiahnuté znečistenou vodou z bane SIDERIT a zároveň potvrdil, že do rieky sa vracajú aj jednotlivé druhy rýb. Ekologický stav podľa spoločenstva vodných rastlín, ani ich druhové zloženie na rieke Slaná sa v dôsledku úniku banských vôd do rieky nezmenil. Ukázal to monitoring makrofytov (vodné rastlinstvo), ktorý na začiatku augusta uskutočnila rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH). Dva dni predtým – 2. augusta, uskutočnil VÚVH aj ichtyologický prieskum rieky, ktorý potvrdil, že v rieke Slaná je život.

Experti envirorezortu spolu so slovenskými hasičmi preskúmajú preventívne opatrenia pred lesnými požiarmi

11.08.2022 Odborníci envirorezortu sa zúčastnili dnešného výjazdu do Národného parku České Švajčiarsko a za prítomnosti riaditeľa správy národného parku Pavla Bendu si prezreli zasiahnutú plochu parku, kde hasiči bojujú s ohňom od 24. júla 2022. Minister vnútra Roman Mikulec ponúkol ministrovi životného prostredia Jánovi Budajovi možnosť účasti expertov envirorezortu, aby si vymenili skúseností s hasením požiarov v ťažko dostupnom lesnom teréne.

V nižnoslanskej bani začali čerpať banské vody

09.08.2022 V sideritovej bani Nižná Slaná sa začalo čerpanie nekontaminovaných vôd do Kobeliarskeho potoka. Špeciálne technické opatrenie má znížiť hladinu banských vôd a dotovať vodou tú časť bane, z ktorej vytekajú silne mineralizované vody do rieky Slaná. Súbežne s tým pokračuje hydrogeologický prieskum, čím sa zintenzívňuje monitorovanie kvality povrchových a podzemných vôd. Vyplýva to z dnešného zasadnutia Medzirezortného krízového štábu, ktorý vznikol z iniciatívy ministra životného prostredia Jána Budaja.

Slovensko má dostatok dreva, nemusí si zničiť chránené územia

06.08.2022 MŽP je sklamané z návrhov Národného lesníckeho centra (NLC). V súčasnej situácii by mali byť práve NLC tým, kto rozanalyzuje dôvody nedostatku dreva a navrhne optimálne riešenia. Namiesto toho NLC navrhuje ťažiť a predávať kalamitné drevo z národných parkov a chránených území s najvyšším 5. stupňom ochrany. Tento návrh je nezmyselný, pretože toto hnijúce, roky sa rozkladajúce drevo nie je drevom, aké budú občania potrebovať v zime 2022/23 na vykurovanie svojich domácností.

Cenovo dostupné drevo pre vykurovanie domácností by malo byť našou spoločnou úlohou, ktorou odpovieme na vyhrážky zastavenia dodávok ruského plynu

06.08.2022 Súčasná energetická kríza spojená s ruskou agresiou na Ukrajine zvyšuje v celej Európe tlak na cenu dreva. Dôsledkom môže dôjsť ku nadmerným vývozom dreva do zahraničia a tiež ku nelegálnym ťažbám. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) navrhlo konkrétne riešenie – uprednostňovanie dreva pre domácnosti, pred vývozom dreva do zahraničia. Toto opatrenie ale nemôže byť jediným.

Začala sa sezóna zberu lesných plodov. MŽP upozorňuje na nelegálny zber

05.08.2022 Slovenská príroda je počas letnej turistickej sezóny plná zberačov lesných plodov. Najobľúbenejšie sú jahody, maliny, čučoriedky, brusnice a huby. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) upozorňuje, že v národných parkoch a ďalších chránených územiach, kde platí tretí a vyšší stupeň ochrany, je zber lesných plodov dlhodobo zakázaný. Uvedený zákaz sa nevzťahuje na miesta, ktoré sú návštevným poriadkom národného parku, alebo chráneným územím vyhradené na takúto činnosť a pre vlastnú spotrebu. Vyhradené miesta sú napríklad v národných parkoch Slovenský raj, Slovenský kras, Veľká Fatra, ale tiež v prírodnej rezervácii Vydrica.

MŽP: Výberové konania na riaditeľov národných parkov budú otvorenejšie

04.08.2022 Ministerstvo životného prostredia (MŽP) v snahe umožniť účasť čo najširšiemu okruhu uchádzačov aj v čase letných dovoleniek predĺžilo lehotu na prihlasovanie vo výberových konaniach na nových riaditeľov deviatich správ národných parkov. Envirorezort súčasne tiež upravil požiadavky na uchádzačov a dáva príležitosť nielen odborníkom v oblasti ochrany prírody, ale aj skúseným manažérom, ktorí pomôžu dostať národné parky na úroveň 21. storočia. Záujemcovia o tieto pozície môžu posielať žiadosti spolu so svojím projektom do 22. augusta 2022.

Vplyv geotermálneho vrtu v Tatrách na životné prostredie sa má posudzovať podľa zákona

03.08.2022 Prieskumný vrt pre geotermálne vody v Tatranskej Lomnici sa má posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Rozhodlo o tom Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) v rámci mimoodvolacieho konania.

Nevhodná reakcia Slovenskej lesníckej komory na ministra Jána Budaja

01.08.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) s prekvapením konštatuje, že osobný status ministra životného prostredia Jána Budaja na sociálnej sieti vyvolal reakciu lesníckeho záujmového združenia.

Čoskoro začne predaj palivového dreva z národných parkov pre domácnosti.

31.07.2022 Minister Budaj navrhuje ministrovi pôdohospodárstva reguláciu vývozu dreva, aby sa predišlo enormnému rastu cien palivového dreva.

V reakcii na pokračujúcu energetickú krízu, vyvolanú Ruskou federáciou, vyzval minister Budaj ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana, v ktorého pôsobnosti je štátny podnik Lesy SR, aby sa tento podnik pripravil na zvýšený záujem o palivové drevo, vyvolaný neistotou v zásobovaní plynom. Dá sa predpokladať, že o palivové drevo bude tento rok záujem aj v plynofikovaných obciach.

Prioritou v období extrémneho sucha je pitná voda

29.07.2022 V situácii dlhotrvajúcich horúčav a extrémneho sucha ministerstvo životného prostredia stavia na prvé miesto zásobovanie občanov pitnou vodou, ako aj ochranu životného prostredia, v tomto prípade najmä živočíchov a biotopov, viazaných na vodu. Tomu sa podriaďujú aj manipulačné poriadky vodných nádrží.

MŽP: Spoločnými silami dokážeme znížiť ekologický dlh

28.07.2022 Ľudstvo žije oddnes (28. júla) na ekologický dlh. Na Slovensku nastal deň vyčerpania prírodných zdrojov zeme už 3. mája. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) upozorňuje, že negatívna skúsenosť s ekologickým dlhom, ktorá sa každoročne opakuje, nám pripomína, že ľudstvo v predstihu vyčerpalo všetky prírodné zdroje, ktoré je zem schopná nahradiť za jeden rok. MŽP podnecuje štátne inštitúcie a zodpovedné ministerstvá k zodpovednému správaniu sa, aby znásobili potrebu okamžite riešiť energetickú nezávislosť od fosílnych zdrojov, predovšetkým uhlia, ropy a plynu. Prispieť k zmene však môže každý jednotlivec.

Envirorezort: Voda v okolí toku Slaná pod dohľadom

27.07.2022 Medzirezortný krízový štáb, ktorý koordinuje Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP), sa na svojom prvom rokovaní zaoberal ďalšími krokmi na zastavenie vytekania banských vôd do rieky Slaná. Súbežne s technickými návrhmi začali odborníci pripravovať postupy pri rozšírení a zintenzívnení monitorovania kvality povrchových a podzemných vôd.

Envirorezort spúšťa štátnu pomoc. Teplárenstvu pomôžu peniaze z Modernizačného fondu

26.07.2022 Slovenskí výrobcovia tepla môžu využiť takmer 150 miliónov eur na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenie energetickej efektívnosti. Schému štátnej pomoci pre oblasť teplárenstva zastrešuje Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom Environmentálneho fondu. Mechanizmus štátnej pomoci Slovensku schválila Európska investičná banka. Žiadatelia môžu o podporu požiadať od 26. júla 2022.

Zodpovedné správanie v chránených územiach je v čase extrémneho sucha mimoriadne dôležité

22.07.2022 Požiar, ktorý vo štvrtok zachvátil Národný park Veľká Fatra v katastrálnom území obce Liptovské Revúce je už druhým požiarom za posledných 48 hodín v niektorom z deviatich národných parkov na našom území. V stredu horela časť územia v Tatranskom národnom parku. Vo Veľkej Fatre stále zasahujú hasiči aj za pomoci vrtuľníka z leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR, ktorí sa v teréne neprístupnom pre hasičskú techniku snažia dostať oheň pod kontrolu. Slovensko aktuálne čelí doteraz nevídaným prejavom sucha spôsobeným globálnymi klimatickými zmenami, čo má za dôsledok aj to, že sú lesy náchylnejšie na vznik požiarov. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) preto vyzýva návštevníkov chránených území k mimoriadne zodpovednému správaniu.

Rieka Slaná: Pokračuje intenzívna kontrola kvality vôd a prijímajú sa ďalšie opatrenia

22.07.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) a jeho rezortné organizácie intenzívne pokračujú v monitoringu vôd a v príprave analýz a návrhov pre zabezpečenie nápravy poškodenia rieky Slaná. Zriadenie Medzirezortného krízového štábu napomáha lepšej koordinácii prác na revitalizácii vodného toku, ochrane obyvateľstva, obnovy riečnych ekosystémov a zdolaniu príčin vzniku mimoriadnej situácie. Kľúčovým opatrením však naďalej ostáva zastavenie vytekania banských vôd do rieky. Doteraz vykonané opatrenia prispeli síce k jeho výraznému zníženiu, avšak nepodarilo sa ho zastaviť v úplnom rozsahu. MŽP a jeho organizácie sú pripravené aj naďalej napomáhať Ministerstvu hospodárstva SR (MH), štátnemu podniku Rudné bane a banským orgánom v tejto snahe.

Vláda vyhlásila mimoriadnu situáciu na rieke Slaná

20.07.2022 Vládny kabinet schválil iniciatívny materiál Ministerstva životného prostredia SR (MŽP), ktorým sa vyhlasuje mimoriadna situácia na rieke Slaná v dôsledku vytekania banských vôd z bane Siderit Nižná Slaná. Materiál navrhuje pokračovať v znižovaní znečisťovania rieky banskými vodami a realizovať ďalšie čistenie banských vôd, preskúmať čistenie sedimentov koryta rieky a zabezpečiť jej revitalizáciu. Dôležité je napredovať v prácach smerujúcich k zastaveniu vytekania banských vôd alebo ich čistenia tak, aby neprekračovali povolené limity. Na základe toho sa môže začať s revitalizáciou vodného toku. Vyhlásenie mimoriadnej situácie inicioval minister životného prostredia Ján Budaj.

Minister Ján Budaj odporučí vláde vyhlásiť na rieke Slaná mimoriadnu situáciu

18.07.2022 Ministerstvo životného prostredia (MŽP) monitoruje vývoj situácie od vzniku banskej havárie, ktorá znečistila rieku Slaná, a podnecuje zodpovedné orgány, aby sa predišlo škodám na životnom prostredí. Po intervencii ministra Jána Budaja došlo k určeniu zodpovednosti (ministerstvo hospodárstva) a začali sa banské práce, ktoré až doposiaľ výrazne zmenšili prúd znečistenia, vytekajúci z bane Siderit. Lenže aj znížené množstvo znečistenia má dopady na kvalitu riečnej vody a životného prostredia v okolí rieky. Preto je dnes pred vládou (konkrétne pred MH SR) úloha zabezpečiť výtok banských vôd tak, aby spĺňali zákonné limity a to s ohľadom na ich pretrvávajúce znečistenie mangánom, niklom a železom.

Reakcia MŽP na otázky k zákonu 414/2012 o obchodovaní s emisnými kvótami

14.07.2022 Ministerstvo životného prostredia SR sa ohradzuje voči trvalej kampani firmy Slovalco, ktorú vedie vedenie podniku s účelom získať výhody štátnej pomoci aj na úkor iných podnikov postihnutých zvyšovaním cien energií. Najnovší vývoj, to znamená, odstávka výroby a prepúšťanie sú jednoznačne dôsledkom faktu, že fabrika, ktorá spotrebováva najviac elektrickej energie (10 % všetkej elektrickej energie na Slovensku) si nevytvorila v predošlých rokoch dostatočnú rezervu, ani žiaden iný plán pre prípad zdraženia energií. Na tému mediálnej kampane proti MŽP chce minister Ján Budaj hovoriť s vlastníkmi Slovalca, ktorými sú Penta a tiež Norsk Hydro. Aj z vyjadrenia Slovalco je zrejmé, že deficit, do ktorého sa hlinikáreň dostala nevyvoláva nedostatok štátnej podpory z prostriedkou Environmentálneho fondu (EF). Podnik si nedokázal zabezpečiť energiu na ďalšie účinkovanie a jeho ekonomika padla tak, že ani prijatie novely zákona 414/2012 o obchodovaní s emisnými kvótami by na tom nič nezmenilo.

Minister Ján Budaj na neformálnom zasadnutí Rady ministrov životného prostredia EÚ: ochrana biodiverzity je aj záujmom rozvojových krajín

13.07.2022 Globálny rámec biodiverzity, environmentálne dopady vojny na Ukrajine a adaptácia na zmenu klímy sú hlavnými témami prvého rokovacieho dňa neformálneho zasadnutia Rady ministrov životného prostredia EÚ, ktoré sa v týchto dňoch uskutočňuje v Prahe. Česká republika v júli prevzala predsedníctvo v Rade Európskej únie. Slovenskú delegáciu vedie minister životného prostredia Ján Budaj.

Zonácia Muránskej planiny sa stáva realitou

13.07.2022 Vláda dnes schválila nariadenie, ktorým sa vyhlasuje Národný park Muránska planina, jeho zóny a ochranné pásmo. Dnešným rozhodnutím vlády sa Národný park Muránska planina po národných parkoch Slovenský raj a Pieniny stane tretím, ktorý prešiel náročným procesom zonácie.

MŽP: Vláda schválila doplnenie zoznamu území európskeho významu

13.07.2022 Národný zoznam území európskeho významu (ÚEV) sa rozšíri o 97 nových lokalít s výmerou vyše 10 tisíc hektárov. Zaradenie nových lokalít do národného zoznamu území európskeho významu podporí rozvoj regiónov budovaním agroturizmu, cykloturistiky a zároveň umožní čerpať eurofondy na starostlivosť o chránené územia. Materiál predložil na rokovanie vlády minister životného prostredia Ján Budaj.

Vedci bijú na poplach: Zachovanie biodiverzity a trvalo udržateľné využívanie je kľúčové pre prežitie ľudstva

13.07.2022 Medzivládny panel OSN pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES) zverejnil hodnotiacu správu o trvalo udržateľnom využívaní voľne žijúcich druhov rastlín a živočíchov, na ktorej pracovalo 85 renomovaných expertov a vedeckých kapacít z oblasti prírodných a spoločenských vied a ďalších vyše 200 autorov počas posledných štyroch rokov. Správu schválili 9. júla 2022 zástupcovia 139 členských štátov IPBES v nemeckom Bonne. Medzivládny panel zároveň 11. júla 2022 zverejnil ďalšiu štúdiu, v ktorej varuje pred ekonomickými a politickými rozhodnutiami, ktoré nezohľadňujú hodnotu prírody a intenzitu produkcie potravín.

Pri realizácii reforiem envirorezort intenzívne spolupracuje s Európskou komisiou

12.07.2022 Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) Michal Kiča dnes na pôde envirorezortu prijal generálneho riaditeľa Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre podporu štrukturálnych reforiem (DG REFORM) Mária Navu, aby prediskutovali ďalšie možnosti podpory prostredníctvom Nástroja technickej pomoci (Technical support instrument-TSI). Tento nástroj poskytuje členským štátom EÚ technickú podporu pri navrhovaní a realizácii reforiem vo forme strategického a právneho poradenstva, analýz, štúdií, tréningov a expertných návštev.

Cenu ministra životného prostredia získalo 5 laureátov

07.07.2022 Minister Ján Budaj udelil Cenu ministra životného prostredia SR za mimoriadne výsledky v starostlivosti o životné prostredie a ďalšie ocenenia tým, ktorí sa svojou prácou zaslúžili o lepšiu ochranu prírody a krajiny, vôd, ovzdušia, alebo ktorí sa pričinili o zlepšenie legislatívy a presadzovanie reformných zmien v starostlivosti o životné prostredie.

Dohovor o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier má 30 rokov

04.07.2022 Pred 30 rokmi krajiny Európskej hospodárskej komisie Organizácie spojených národov (EHK OSN) v Helsinkách prijali dohodu o ochrane a využívaní cezhraničných vodných tokov a medzinárodných jazier (Dohovor o vode), ktorý sa zaoberá komplexnými otázkami cezhraničného vodného hospodárstva. Dohovor bol podpísaný 17. marca 1992 a ku koncu roka 2021 k nemu pristúpilo 44 štátov sveta, medzi nimi v roku 1999 aj Slovenská republika.

Vláda udelila súhlas na dofinancovanie cyklomosta Dobrohošť-Dunakiliti

01.07.2022 Nárast cien v stavebníctve ohrozuje implementáciu medzinárodného projektu výstavby mosta pre peších a cyklistov Dobrohošť – Dunakiliti“ (ďalej len „Projekt“). Vláda preto dnes odsúhlasila navýšenie hodnoty projektu o 2 300 000 EUR.

Zálohovanie nápojových obalov vstupuje do druhej etapy

01.07.2022 Na pultoch obchodov od dnes, teda od 1.júla 2022 nájdete už len zálohové fľaše či plechovky. Obchodníci môžu predávať nápoje už len v takých jednorazových obaloch, ktoré sú zaradené do systému zálohovania. Slovensko sa stalo prvou krajinou v strednej Európe, ktorá spustila zálohovanie jednorazových nápojových obalov. Po prvom pol roku od zahájenia možno konštatovať, že zálohovanie sa podarilo. Na konci júna počet PET fliaš a plechoviek, vrátených do systému zálohovania, prekročil hranicu 260 miliónov obalov.

Rada ministrov EÚ pre životné prostredie priniesla dohodu ku klimatickej legislatíve

29.06.2022 V Luxemburgu sa uskutočnilo tretie tohtoročné zasadnutie Rady ministrov Európskej únie (EÚ) pre životné prostredie k riešeniam. Ministri životného prostredia po dlhých a náročných rokovaniach prijali pozíciu Rady k bezprecedentnej a ambicióznej reforme klimatickej legislatívy (Fit for 55). Táto legislatíva spolu s energetickou legislatívou, kde sa prijala pozícia Rady v pondelok, zabezpečí budúce znižovanie emisií skleníkových plynov a transformáciu Slovenska na klimaticko-neutrálnu krajinu, ktorá bude minimálne závislá na fosílnych palivách. Slovenskú republiku na stretnutí zastupoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča.

MŽP si pripomína Medzinárodný deň Dunaja

29.06.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) a jeho podriadené organizácie oslávili Medzinárodný deň Dunaja (29. jún) výchovno-vzdelávacími aktivitami, interaktívnymi hrami a súťažami, ktoré približujú jedinečnú biodiverzitu rieky Dunaj. Podujatia sa uskutočnili symbolicky na sútoku riek Dunaja a Moravy pod hradom Devín. Súčasťou aktivít bolo vyhlásenie výsledkov súťaže Dunajský majster umenia, ktorú organizuje sieť Global Water Partnership Central and Eastern Europe (GWP CEE) spolu s Medzinárodnou komisiou pre ochranu Dunaja (ICPDR). Víťazi súťaže si prevzali ocenenia z rúk štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Juraja Smatanu.

Je koniec zatajovaniu informácií o environmentálnych hrozbách

29.06.2022 Právo verejnosti na informácie o stave životného prostredia bude od januára budúceho roku posilnené. Zabezpečí to novela geologického zákona, ktorú dnes schválil parlament hlasmi 88 poslancov. Návrh Ministerstva životného prostredia SR zabráni utajovaniu záverečných správ financovaných z verejných zdrojov, ale tiež záverečných správ z prieskumov financovaných podnikateľmi, pokiaľ obsahujú poznatky o zhoršenej kvalite životného prostredia.

Minister Budaj ocenil jedinečný školský projekt

28.06.2022 Obohacujúce spolužitie a spolupráca detí z rôznorodého kultúrneho, jazykového aj sociálneho prostredia pri starostlivosti o prírodu je dôkazom, že ochrana životného prostredia je rovnako dôležitá pre celú spoločnosť. Minister životného prostredia Ján Budaj pri tejto príležitosti ocenil deti zo Základnej školy v Plaveckom Štvrtku, ktoré sa zaslúžili o ochranu životného prostredia a prírody vo svojej obci.

MŽP: Slovensko má nového splnomocnenca pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros

28.06.2022 Vládny kabinet dnes vymenoval Romana Havlíčka do funkcie splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros. Úlohou splnomocnenca bude pokračovať v rokovaniach s delegáciou vlády Maďarska o realizácii Rozsudku Medzinárodného súdneho dvora v Haagu vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros z 25. septembra 1997. Návrh na vymenovanie splnomocnenca predložil na rokovanie vlády minister životného prostredia Ján Budaj.

Svetoví lídri chcú zastaviť úpadok oceánov

27.06.2022 Kvôli znečisťovaniu oceány čelia bezprecedentným hrozbám. V tejto súvislosti sa dnes v Lisabone začala konferencia OSN o oceánoch. Konferencia potrvá do 1. júla a jej hlavnou témou je ochrana morského života, intenzívnejšia medzinárodná spolupráca a zvýšenie investícií do vedeckých prístupov pri ochrane oceánov. Slovenskú delegáciu vedie na konferencii štátny tajomník ministerstva životného prostredia Juraj Smatana.

MŽP: Slovensko na ceste k energetickej nezávislosti

24.06.2022 Na Bratislavskom hrade pokračuje stála konferencia Energeticky nezávislé Slovensko. Konferencia je iniciatívou ministra životného prostredia Jána Budaja na krvavú vojnovú agresiu Ruska voči Ukrajine, čo znásobilo potrebu okamžite riešiť energetickú nezávislosť Slovenska od dodávok ropy a plynu z Ruskej federácie. Druhé zasadnutie stálej konferencie otvoril štátny tajomník ministerstva životného prostredia Juraj Smatana.

Workshop samospráv o kvalite vôd na Žitnom ostrove

23.06.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) usporiadalo tematický workshop Samosprávy a ich vplyv na kvalitu vôd v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov. Workshop bol súčasťou verejnej konzultácie Akčného plánu ochrany vôd v CHVO Žitný ostrov. Environmentálne problémy tohto regiónu sú komplexné a jedným zo závažných problémov je ohrozovanie kvality vôd spôsobené masívnou zástavbou okolia Bratislavy.

Slovensko dopláca na chyby z Ficovej éry

22.06.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) prijalo s poľutovaním rozhodnutie Súdneho dvora EÚ, ktorý v Luxemburgu vyhovel žalobe Európskej komisie proti Slovensku za neplnenie povinností pri ochrane biotopu hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) v rokoch 2015 – 2019. V rozsudku Súdneho dvora EÚ sa uvádza, že programy starostlivosti o lesy od 1. januára 2015 nepodliehali primeranému posúdeniu ich vplyvov. Z povinnosti vykonať posúdenie bola vyňatá tiež náhodná ťažba dreva. Dnešné MŽP sa domnieva, že aj tieto opatrenia uľahčovali neoprávnene ťažby za čias Róberta Fica.

Zdravie ľudí a ochrana pôvodných druhov rastlín a živočíchov bude lepšie chránené pred inváznymi druhmi

22.06.2022 Vláda SR schválila akčný plán na zamedzenie nekontrolovateľného šírenia inváznych nepôvodných druhov z dielne ministerstva životného prostredia (MŽP). Nepôvodné invázne druhy ohrozujú pôvodné druhy rastlín a živočíchov a môžu výrazne vplývať na zdravie ľudí, keďže niektoré invázne rastliny sú silné alergény. Predstavujú zároveň závažný celosvetový environmentálny a cezhraničný problém vzhľadom na ich nekontrolovateľné šírenie a agresívne vytláčanie iných druhov.

Minister Budaj spolu s britským veľvyslancom navštívili víťazov Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu

20.06.2022 Minister životného prostredia Ján Budaj dnes spolu s veľvyslancom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku Nigelom Bakerom navštívil Strednú zdravotnícku školu na Záhradníckej ulici v Bratislave. Práve táto škola sa aktívne zapája do environmentálnych projektov v rámci Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Študenti školy ministrovi Budajovi a britskému veľvyslancovi Bakerovi predstavili dva ekologické projekty. Projekt „Zelené kopce“, ktorý spája expedície po slovenských kopcoch so zbieraním odpadu a šírením osvety. Projekt získal Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu ( DofE).

Známeho britského dokumentaristu Nigela Marvena zaujala vnútrozemská delta Dunaja - nedávno ju navštívil v sprievode ministra životného prostredia

15.06.2022 Nigel Marven, známy televízny moderátor a producent a britský tvorca dokumentárnych filmov o divokej prírode, už niekoľko mesiacov nakrúca film o slovenskej prírode a jej obyvateľoch. Televízneho tvorcu, ktorý pracoval aj pre Sira Davida Attenborougha, zaujal aj tajomný svet vnútrozemskej delty Dunaja, kam zavítal v sprievode ministra životného prostredia Jána Budaja.

Parlament zastavil skládkovanie stavebného odpadu

15.06.2022 Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili reformu stavebného odpadu, ktorá pomôže životnému prostrediu, zvýši mieru recyklácie stavebných materiálov pred skončením na skládkach, podporí obehové hospodárstvo a ušetrí peniaze stavebníkov. Reforma je súčasťou novely zákona o odpadoch z dielne ministerstva životného prostredia a je jedným z míľnikov Plánu obnovy a odolnosti SR. Nové povinnosti recyklácie sa dotknú iba stavieb nad 300 m2 zastavanej plochy, bežné rekonštrukcie domov to neovplyvní. Reformu schválilo 80 poslancov parlamentu, účinnosť nadobudne 30. júna 2022.

Reakcia MŽP na odovzdanie petície za záchranu rieky Slaná

14.06.2022 Ministerstvo životného prostredia SR víta iniciatívu občanov, ktorým nie je osud rieky Slaná ľahostajný. Podpora verejnosti opätovne poukazuje na pochybenia banských úradov. Minister Ján Budaj považuje odovzdanú petíciu za záchranu rieky Slaná s vyše 11-tisíc podpismi za prejav občianskej angažovanosti a odhodlania chrániť životné prostredie Gemera. Vyjadrenia politických predstaviteľov strany Aliancia, že zodpovednosť za banské priestory má prevziať rezort životného prostredia, nie sú opodstatnené. Sú totiž v rozpore s kompetenčným zákonom.

Zosúvajúci sa svah pri Banskej Štiavnici je minulosťou

10.06.2022 Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Juraj Smatana navštívil obec Svätý Anton v okrese Banská Štiavnica, ktorá vo februári minulého roka vyhlásila mimoriadnu situáciu kvôli zosuvu svahu nad miestnou komunikáciou. Vďaka štátnej dotácii a účinným zabezpečovacím záchranným prácam dnes svah neohrozuje životy a majetok ľudí. Sanácia svahu je výsledkom úspešnej spolupráce štátnych inštitúcií a miestnej samosprávy.

Vláda schválila nový Akčný plán pre mokrade na roky 2022 – 2024

08.06.2022 Vládny kabinet dnes schválil správu o plnení Akčného plánu pre mokrade na roky 2019-2021 a návrh nového plánu na roky 2022-2024, ktorú predložil minister životného prostredia SR Ján Budaj. Táto úloha vyplýva z Ramsarského dohovoru na ochranu mokradí, ku ktorému Slovenská republika pristúpila v roku 1990.

Stavebné odpady sa už smú recyklovať, preto sa poplatky za skládkovanie stavebných odpadov postupne zvýšia

08.06.2022 Vládny kabinet dnes schválil nariadenie vlády, ktoré podporí recykláciu stavebných odpadov a znevýhodní skládkovanie. Nariadenie predložil na rokovanie vlády minister životného prostredia Ján Budaj a je jedným z kľúčových opatrení reformy stavebného odpadu a tiež Plánu obnovy a odolnosti SR. Právna úprava nadobudne účinnosť 1. júla 2022 a nadväzuje na zmenu legislatívy, vďaka ktorej sa môže stavebný odpad využívať pri výstavbe nových stavieb.

Minister Budaj navštívil švédsky národný park Tyresta a inštitúcie z oblasti recyklácie vo Švédsku

07.06.2022 Minister životného prostredia Ján Budaj prijal pozvanie riaditeľa Národného parku Tyresta Jonasa Ekstranda, aby spoločne aj s veľvyslankyňou Slovenska vo Švédsku Martinou Balunovou prediskutovali možnosti rozvoja národného parku, mäkkého turizmu, starostlivosti o chránené zvieratá a spravovanie bezzásahových území. Šéf envirorezortu si pozrel možnosti recyklácie vody vo výskumno-vývojovom centre IVL a Čistiarni odpadových vôd Henriksdal. O spôsobe recyklácie textilného odpadu a jeho ďalšieho využitia, minister hovoril so zástupcom spoločnosti Renewcell.

Svetový deň životného prostredia si pripomíname už 50 rokov

03.06.2022 „Je len jedna Zem“ - presne pod týmto heslom sa od 5. do 16. júna 1972 konala vo švédskom Štokholme prvá konferencia OSN o životnom prostredí. Konferencia upriamila pozornosť svetovej verejnosti na potrebu riešenia problémov životného prostredia. Účastnícke krajiny vôbec po prvý raz deklarovali právo človeka na priaznivé životné prostredie a dohodli sa na založení programu OSN pre životné prostredie – UNEP. Významné výročie prelomovej konferencie si pripomenie aj Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) a jeho rezortné organizácie, ktoré pri tejto príležitosti pripravili pre verejnosť viacero podujatí. Počas nedele bude zároveň bezplatné vstupné pre všetkých návštevníkov Národnej ZOO v Bojniciach, Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši a Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici.

Diplomatické stretnutia ministra Jána Budaja na Štokholm+50

03.06.2022 Medzinárodná environmentálna konferencia o udržateľnom rozvoji v Štokholme je priestorom na spoločné rozhodnutia, výmenu skúseností a lepšiu budúcnosť života na zdravej planéte. Na tomto výročnom stretnutí vystúpilo 137 predstaviteľov štátov vrátane ministra Jána Budaja, ktorý prezentoval Slovenskú republiku. Ten mal popritom bilaterálne rokovania s predstaviteľmi viacerých štátov, konkrétne s ministrom Kene, v ktorej je hlavné sídlo OSN Programu pre životné prostredie (UNEP). MinisterJán Budaj je viceprezident byra pre prípravu Environmentálneho zasadnutia OSN (UNEA 6) Programu OSN pre životné prostredie (UNEP). Okrem toho sa stretol s ministrom životného prostredia Estónska Erkim Savisaarom. Témou diskusie bol LULUCF (Využívanie pôdy, zmeny vo využívaní pôdy a lesné hospodárstvo) a politika lesného hospodárstva v oboch štátoch. Ministerské rokovania prebehli aj s Českou republikou zastúpenou ministerkou Annou Hubáčkovou, ktoré sa týkali českého predsedníctva v Rade EÚ, ktoré sa začne 1. júla 2022.

Minister Budaj vyzval autority OSN, aby sa postavili proti poškodzovaniu životného prostredia na Ukrajine

02.06.2022 Svetoví lídri sa stretli vo švédskom Štokholme na medzinárodnej environmentálnej konferencii, aby si pripomenuli polstoročie založenia Programu OSN pre životné prostredie (UNEP). Minister životného prostredia Ján Budaj vystúpil na konferencii s apelom na všetkých predstaviteľov štátov, aby postavili agendu ochrany životného prostredia na popredné miesta naprieč všetkými politikami a hľadali prírode blízke riešenia všade tam, kde to je možné.

NA CESTE K UHLÍKOVEJ NEUTRALITE: PODKLADY POZÍCIE SLOVENSKA K BALÍKU FIT FOR 55

02.06.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) pripravilo analytickú štúdiu pre ostatné rezorty k balíku Fit for 55. Analýza vychádza z podkladovej štúdie, prípravu ktorej viedol Inštitút environmentálnej politiky a pracovali na nej kolektívne viaceré analytické jednotky a inštitúcie štátnej správy. Len na základe kvalitných odborných analytických podkladov založených na dátach môže vláda Slovenskej republiky zaujať zodpovedné stanovisko k opatreniam balíka Fit for 55.

Minister Budaj sa zúčastní prestížneho samitu o udržateľnom rozvoji

02.06.2022 Predstavitelia štátov z celého sveta sa stretávajú vo švédskom Štokholme na Konferencii OSN o udržateľnom rozvoji. Slovenskú republiku na medzinárodnom environmentálnom stretnutí „Štokholm+50: zdravá planéta pre prosperitu všetkých – naša zodpovednosť, naša príležitosť“ zastupuje minister životného prostredia Ján Budaj. Konferencia sa uskutoční v dňoch 2. a 3. júna 2022 a jej cieľom je zvyšovať spoločné úsilie štátov v boji s klimatickou krízou, znovu definovať hodnotové reťazce a vzťah k prírode, ale tiež podporovať udržateľnú výrobu a spotrebu. Minister Budaj prichádza do Štokholmu s cieľom uskutočniť medzinárodné stretnutia a nadviazať diplomatické vzťahy.

Koncepcia vodnej politiky reaguje na výzvy vodného hospodárstva

01.06.2022 Po Vodnom pláne Slovenska na roky 2022 až 2027 vláda dnes schválila aj Koncepciu vodnej politiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050. Ide o druhý kľúčový dokument v oblasti starostlivosti o vodu, ktorej vypracovanie vyplynulo z programového vyhlásenia vlády. Materiál je výsledkom 1,5 ročnej práce Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) spolu s odborníkmi z dotknutých rezortov, zástupcov vedecko-výskumných pracovísk, zástupcov priemyslu, energetiky, poľnohospodárstva, samospráv a mimovládnych organizácií.

Banské úrady podcenili svoju zákonnú povinnosť. Rieku Slaná znečistili práve banské vody

01.06.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) sa ohradzuje voči zavádzajúcim tvrdeniam Ministerstva hospodárstva SR a štátneho podniku Rudné bane. Nielenže MŽP SR nemá zákonnú možnosť vstúpiť do banských priestorov, ale ani jeho podriadené organizácie nemajú vybavenie, oprávnenie, či odborníkov, ktorí by takúto aktivitu mohli vykonávať, alebo ju riadiť. Odborníci na dobývacie priestory a predchádzanie havarijných situácií v nich pôsobia v štátnej banskej správe, jeho záchranných zložkách a v štátnom podniku Rudné bane.

Slovensko uzatvára kruh - obehovým hospodárstvom ku konkurencieschopnosti, ekoinováciám a udržateľnosti

31.05.2022 Zástupcovia Európskej komisie, Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) dnes predstavili výstupy projektu „Príprava cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo v Slovenskej republike“. Tie obsahujú odporúčania a návrhy konkrétnych krokov smerom k udržateľnej výrobe a spotrebe prostredníctvom využitia ekonomických nástrojov, zelenému stavebnému sektoru, ukončeniu plytvania s potravinami a lepšiemu nakladaniu s ostatným bioodpadom. Projekt finančne podporila Európska únia.

Envirorezort posilní záchranné stanice

27.05.2022 V posledných rokoch prudko vzrástol počet rehabilitovaných živočíchov , čo Ministerstvo životného prostredia (MŽP SR) hodnotí pozitívne, no rozvoj siete zariadení na záchranu zranených chránených živočíchov bol zanedbávaný minimálne posledných 15 rokov. Riešením súčasnej poddimenzovanej situácie záchranných zariadení je jednoznačne posilnenie personálnych kapacít.

Pre znečistenie Malého Dunaja hrozí finančná sankcia až do 165 000 eur

26.05.2022 Rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR (MŽP) - Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) v týchto dňoch intenzívne vyšetruje príčinu úhynu rýb na vodnom toku Malý Dunaj. Mimoriadne zhoršenie vôd (MZV) sa prejavilo uplynulý týždeň na rieke pri obci Most pri Bratislave. Na základe podnetu verejnosti SIŽP vykonala miestnu obhliadku a ako pôvodcu znečistenia určila Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s., ktorá prevádzkuje ústrednú čistiareň odpadových vôd vo Vrakuni (ÚČOV Vrakuňa).

Nové pravidlá pre znečisťovateľov ovzdušia

26.05.2022 Motivovať znečisťovateľov ovzdušia k postupnému znižovaniu emisií má návrh nového zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia z dielne ministerstva životného prostredia (MŽP). Návrh zákona na svojom dnešnom rokovaní schválila vláda. Cieľom zákona je po vyše dvadsiatich rokoch nastaviť spravodlivejšie spoplatňovanie vypúšťania škodlivín do ovzdušia. Zákon má zároveň ambíciu byť silným ekonomickým a motivačným nástrojom na dosiahnutie cieľov, stanovených v oblasti ochrany ovzdušia v súlade s Environmentálnou Stratégiou do roku 2030.

Povodne spôsobili v druhej polovici minulého roka škody za vyše 6,5 miliónov eur

26.05.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) predložilo spoločne s Ministerstvom vnútra SR na dnešnom rokovaní vlády Správu o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od júla do konca decembra 2021. V sledovanom období sa vyskytli povodne vyvolané najmä charakterom počasia zapríčinený dažďom, či už z trvalých, alebo z prívalových zrážok.

Envirorezort: Vysoké Tatry musia byť bezpečné pre všetkých

23.05.2022 Chatári, horskí záchranári a ochrancovia prírody otvorili za jedným stolom témy, ktoré boli dlhé roky predmetom sporov. Pozvanie ministra životného prostredia Jána Budaja prijali chatári z Vysokých Tatier, vedenie Horskej záchrannej služby a Správa Tatranského národného parku. Pre ochranárov, záchranárov a chatárov Vysoké Tatry nie sú dovolenkovou destináciou, ale miestom výkonu práce. Ich priority sú síce rozdielne, ale nie aj nezlučiteľné.

NATURA 2000 oslavuje 30. výročie svojho vzniku

20.05.2022 Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Juraj Smatana sa dnes na bratislavskom Devíne zúčastnil podujatia pri príležitosti osláv 30. výročia vzniku sústavy chránených území NATURA 2000. Podujatie pri Pamätníku Železnej opony pri hrade Devín zorganizovalo Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Štátnou ochranou prírody, Slovenskou agentúrou životného prostredia a neziskovými partnermi Daphne – Inštitútom aplikovanej ekológie a WWF Slovensko. Jubilejné výročie vzniku sústavy chránených území NATURA 2000 si pripomenieme v sobotu 21. mája.

Envirorezort: Minister Budaj privítal rakúsku ministerku

20.05.2022 Dunaj, rieka, ktorá už neoddeľuje ale spája dve krajiny. Práve pri Dunaji sa stretli ministri životného prostredia Rakúska a Slovenska. Minister životného prostredia Ján Budaj dnes rokoval s Leonore Gewesslerovou, rakúskou ministerkou pre klimatické opatrenie, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie. Témami rokovania boli nielen ochrana a rozvoj spoločného hraničného územia, ale aj postoj k balíku opatrení Fit for 55.

Envirorezort presadil možnosť navýšenia financovania eurofondových projektov pre zvyšujúce sa ceny

19.05.2022 Poslanci Národnej rady SR dnes schválili novelu zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Pozmeňovací návrh v tejto novele zákona o eurofondoch presadzovali odborníci Ministerstva životného prostredia SR (MŽP) a poslanci OĽANO. Zmena, ktorá vyplýva z tohto schváleného pozmeňovacieho návrhu, umožní poskytnutie dodatočného príspevku na pokrytie zvyšujúcich sa nákladov pre projekty verejného sektora. Ide najmä o samosprávy, ktoré čerpajú eurofondy. Mestá a obce by tak už nemuseli odstupovať od eurofondových projektov len kvôli zvyšujúcim sa cenám.

Nižná Slaná: Envirorezort apeluje na vyhlásenie mimoriadneho stavu

17.05.2022 Ministerstvo životného prostredia sa rozhodlo písomne sa obrátiť na Okresný úrad v sídle kraja Košice s výzvou, aby kompetentní využili svoje právomoci, a v lokalite rieky Slaná vyhlásili mimoriadny stav, čo urýchli a zjednoduší práce Ministerstva hospodárstva SR, ako aj banských záchranných služieb, ktoré boli vládou SR poverené sanáciou vzniknutej situácie.

Envirorezort štartuje Zelený vzdelávací fond. Na rok 2022 je vyčlenených 150 000 eur z Environmentálneho fondu

17.05.2022 Na rok 2022 je vyčlenených 150 000 eur z Environmentálneho fondu
Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom (MŽP SR) Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) po zásadných zmenách spúšťa 4. ročník Zeleného vzdelávacieho fondu. Jeho cieľom je naďalej podporiť environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu na území Slovenskej republiky. Zmena nastala hlavne v spôsobe financovania. V tomto ročníku bude podpora zo Zeleného vzdelávacieho fondu (ZVF) poskytnutá formou dotácie z prostriedkov Environmentálneho fondu v celkovej výške 150 tisíc eur.

Minister Ján Budaj rokoval s českou ministerkou životného prostredia Annou Hubáčkovou

17.05.2022 Témy, ako balík Fit for 55, skúsenosti s povinným zálohovaním na Slovensku, reforma národných parkov, adaptácia na klimatickú zmenu a vzájomná súčinnosť počas predsedníctva Českej republiky v Rade Európskej únie počas dnešného bilaterálneho rokovania v českých Valticiach otvorili lídri slovenského a českého envirorezortu. Spoločné stretnutie ministra Jána Budaja s českou ministerkou Annou Hubáčkovou sa uskutočnilo aj pri príležitosti 30. výročia podpisu Dohody medzi vládou Slovenskej a Českej republiky o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia.

Envirorezort: Minister Budaj predstavil obciam systémové riešenie medveďov

16.05.2022 Minister životného prostredia Ján Budaj, obaja štátni tajomníci ministerstva životného prostredia (MŽP) a odborníci z envirorezortu sa dnes stretli so starostami z Podpoľania, ktorí upozorňujú na kolízie s medveďom hnedým v regióne Podpoľania. Ministerstvo predstavilo koncepčné riešenia pre obce v prostredí karpatskej divočiny. Spočívajú vo zvýšenej kontrole územia z hľadiska nezákonného lovu a vnadenia, a v navýšení finančnej podpory obciam na zabezpečenie kontajnerových stojísk, osvetlenia na osvetu a rozšírenie činnosti Zásahového tímu medveďa hnedého v regióne.

Envirorezort podáva trestné oznámenie pre všeobecné ohrozenie úmyselným prikrmovaním medveďov na Podpoľaní

12.05.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) sa intenzívne zaoberá udalosťami, ktoré sa udiali v uplynulých dňoch v regióne Podpoľania, kde došlo ku kolízii človeka a medveďa hnedého. Na základe predbežných zistení Zásahového tímu Štátnej ochrany prírody (ŠOP SR) v obidvoch prípadoch išlo o kolíziu medvedice s tromi mladými.

Program sanácie envirozáťaží ako podklad pre zabezpečenie ochrany zdravia

11.05.2022 Štátny program sanácie environmentálnych záťaží pre roky 2022 až 2027, ktorý na svojom dnešnom rokovaní schválila vláda Slovenskej republiky, určuje rámcové úlohy na postupné znižovanie negatívnych vplyvov envirozáťaží na ľudské zdravie a životné prostredie. Dokument obsahuje zoznamy najrizikovejších lokalít. Sanácia záťaží sa finančne zabezpečí z Operačného programu Kvalita životného prostredia a z pripravovaného programu Slovensko. Spolufinancovaná bude zo štátneho rozpočtu.

Vodný plán z dielne MŽP ochráni vodné toky pred znečistením

11.05.2022 Vodný plán Slovenska na roky 2022 až 2027 je nástrojom na ochranu a udržateľné využívanie podzemných a povrchových vôd. Tento dokument aktualizuje a prehodnocuje predchádzajúce plány, aby sa čo najúčinnejšie dosiahli environmentálne ciele.

MŽP: Odborníci na medveďa hnedého opäť neboli prizvaní k napadnutiu medveďom

09.05.2022 Odborníci zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého neboli prizvaní na miesto v katastri obce Očová, kde dnes bol napadnutý človek medveďom. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) opätovne apeluje na záchranné zložky, ktoré sú k takýmto prípadom privolané, aby kontaktovali aj Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR). Bez ich urýchleného zásahu a odborného preskúmania lokality je pravdepodobnosť dolapenia šelmy, ktorá napadne človeka, takmer nulová.

Minister Budaj v Bratislave privítal profesora plávajúceho v Dunaji

07.05.2022 Minister životného prostredia Ján Budaj dnes na nábreží Dunaja v Bratislave privítal nemeckého profesora Andreasa Fatha. Profesor fyzikálnej chémie a analytiky na univerzite v nemeckom Furtwangene má v Bratislave jednu zo svojich zastávok počas plávania Dunajom. Upriamuje pozornosť na ochranu vôd veľtoku.

Riešenie situácie v Nižnej Slanej je zabezpečené

06.05.2022 Riešenie znečistenia rieky Slaná vyžaduje širokú spoluprácu rezortných organizácií ministerstva hospodárstva a ministerstva životného prostredia, pričom finančné prostriedky na realizáciu opatrení v objeme 200 000 eur zabezpečí ministerstvo financií. Na nekonanie Rudných baní upozornil minister životného prostredia Ján Budaj. Na základe iniciatívy Ministerstva životného prostredia vláda rozhodla uvoľniť potrebné peniaze.

MŽP zastavuje skládkovanie stavebného odpadu

06.05.2022 Zvyšovať mieru recyklácie stavebných materiálov pred skončením na skládkach, šetriť peniaze stavebníkov a zároveň podporovať obehové hospodárstvo a chrániť životné prostredie. To sú hlavné dôvody reformy z dielne Ministerstva životného prostredia SR (MŽP), ktorá je jedným z míľnikov Plánu obnovy a odolnosti SR. O zmenách, ktoré reforma prinesie informoval minister životného prostredia Ján Budaj. Nové povinnosti sa dotknú iba stavieb nad 300 m2 zastavanej plochy, bežné rekonštrukcie domov to neovplyvní.

Novela geologického zákona ukončí éru utajovania informácií environmentálnych záťažiach životnom prostredí

04.05.2022 Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky dnes v prvom čítaní schválili návrh novely geologického zákona z dielne Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR). Úprava zabráni utajovanie záverečných správ financovaných z verejných zdrojov, ale tiež záverečných správ z prieskumov, financovaných podnikateľmi, pokiaľ obsahujú poznatky o zhoršenej kvalite životného prostredia. Za návrh novely geologického zákona hlasovalo v prvom čítaním 88 poslancov parlamentu.

Reforma nakladania so stavebným odpadom zvýši recykláciu

04.05.2022 Poslanci parlamentu schválili novelu zákona o odpadoch z dielne Ministerstva životného prostredia SR (MŽP). Ide o ďalšiu reformu, ktorá je nevyhnutnou súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR. Právna úprava zavádza selektívnu demoláciu stavieb, ktorá výrazne znižuje náklady súvisiace s odstránením stavebného odpadu. Skládkovanie bude najdrahším spôsobom nakladania s odpadom. Novelu zákona o odpadoch podporilo v prvom čítaní 87 poslancov parlamentu.​

MŽP: Každý útok na strážcov ochrany prírody musí byť dôsledne vyšetrený

02.05.2022 V chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy v posledný marcový deň neznámi páchatelia podpálili auto strážcovi ochrany prírody. Incident sa stal niekoľko mesiacov po tom, ako strážca prírody prichytil pracovníkov Lesov SR pri nelegálnej ťažbe dreva a nelegálnom vjazde motorovým vozidlom do chráneného územia. Ministerstvo životného prostredia stojí za strážcami ochrany prírody, pracovníkmi Štátnej ochrany prírody SR a Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ktorí chránia životné prostredie patriace nám všetkým.

Úprava komunálneho odpadu sa na Spiši stáva realitou Linka v Hincovciach má prispieť k zníženiu množstva odpadu uloženého na skládkach

30.04.2022 Zariadenie na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu, ktoré v piatok odovzdali do prevádzky v obci Hincovce, má výrazne znížiť objem odpadu uloženého na skládke. Linka na spracovanie odpadu sa tak stane dôležitým prvkom odpadového hospodárstva spišských obcí. Projekt na vybudovanie zariadenia bol financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Riadiaci orgán operačného programu zastupoval na podujatí štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča.

Spomienka na tragickú smrť Róberta Remiáša spája vládnych politikov

29.04.2022 Dnes, 29. apríla 2022, si predseda vlády SR Eduard Heger, podpredseda parlamentu Gábor Grendel, minister životného prostredia Ján Budaj, poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky a matka zavraždeného Anna Remiášová, ale tiež ďalší ministri a občania pripomínajú 26 rokov od zavraždenia Róberta Remiáša. Pietnou spomienkou na mieste, kde bol Remiáš zavraždený, upozornili aj na fakt, že organizátori vraždy ani únosu neboli doteraz potrestaní.

Správca dnes oficiálne otvoril triediace centrum zálohového systému. Spoločným úsilím Slovákov sa vyzbieralo už 100 miliónov zálohovaných obalov

29.04.2022 Správca zálohového systému dnes za účasti ministra životného prostredia Jána Budaja oficiálne otvoril triediace centrum na spracovanie zálohovaných plastových fliaš a plechoviek pri obci Kočovce-Rakoľuby pri Novom Meste nad Váhom. Minister Ján Budaj pri tejto príležitosti informoval, že k dnešnému dňu sa spoločným úsilím Slovákov vrátilo už 100 miliónov zálohovaných plastových fliaš a plechoviek.

Envirorezort: Výsledná podoba zákonov o územnom plánovaní a výstavbe nevzdáva ochranu verejných záujmov

28.04.2022 Minister životného prostredia Ján Budaj a rezort životného prostredia boli v prípravnom procese kritikmi pôvodného návrhu stavebnej legislatívy – zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) pripravilo počas posledného pol roka v spolupráci s nezávislými expertami a najmä s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky pozmeňujúce návrhy, ktoré prispeli k zlepšeniu zákonov. Spoločným cieľom bolo, aby sa neoslabila obhajoba verejného záujmu. Ku tomu majú slúžiť aj nové kompetencie, ktoré získal envirorezort, resp. okresné úrady životného prostredia. Kľúčovým bodom bude, či sa podarí naplniť prísľuby, že popri novej špecializovanej štátnej správe zameranej na výstavbu vznikne aj špecializovaná štátna správa ochrany životného prostredia.

Rezortné organizácie MŽP riešia únik ropných látok zo švédskej lode v Gabčíkove

27.04.2022 Slovenský vodohospodársky podnik, Vodohospodárska výstavba, š.p., a Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) sa aktívne zapájajú do riešenia situácie úniku ropných látok na Dunaji, ktorý spôsobila švédska loď. Pracovníci dispečingu Vodného diela Gabčíkovo dnes približne o 14-tej hodine spozorovali za loďou olejové škvrny. Dispečeri ihneď začali postupovať podľa havarijného plánu a oznámili to príslušným okresným úradom, SIŽP, Dopravný úrad a záchranné zložky.

Envirorezort po okrúhlom stole k zálohovaniu: nedostatky sa odstránia

27.04.2022 Ministerstvo životného prostredia (MŽP) má záujem dosiahnuť optimálne fungovanie systému zálohovania jednorazových nápojových obalov. Minister Ján Budaj preto v utorok zvolal „okrúhly stôl“ so Správcom zálohového systému a zástupcami výrobcov nápojov a obchodných prevádzok. Spoločne diskutovali o nedostatkoch pri nakladaní a zvoze vyzbieraných zálohovaných fliaš a plechoviek.

MŽP pomáha žiadateľom v prvej zelenej výzve Plánu obnovy a odolnosti SR

26.04.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) začína sériu informačných seminárov pre žiadateľov o financie z Plánu obnovy a odolnosti SR priamo v regiónoch národných parkov. Pre rozvoj mäkkého turizmu v národných parkoch Muránska planina a Poloniny je pripravených takmer 20 miliónov eur. Odborníci z envirorezortu navštívia región a osobne vysvetlia žiadateľom, ako postupovať pri vypĺňaní žiadosti. Cieľom informačných seminárov je, aby žiadatelia splnili všetky potrebné náležitosti pre úspešné čerpanie miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Slovensko a Poľsko na ceste k spoločnému spravovaniu prírody

22.04.2022 Minister životného prostredia SR Ján Budaj sa dnes stretol so štátnym tajomníkom poľského ministerstva pre zmenu klímy a životného prostredia Adamom Guibourgé-Czetwertyńskim. Zástupcovia envirorezortov susediacich krajín konzultovali, akým spôsobom sa dá zjednotiť rozvoj prihraničných národných parkov. Minister Budaj navrhol poľským kolegom recipročné zastúpenie v radách slovenských národných parkov, ktoré susedia s poľskými národnými parkami.

Deň zeme: minister dozerá na štart čistenia odkaliska v Predajnej

21.04.2022 Toxické jamy v Predajnej na Horehroní čistia štátni vodohospodári. Obhliadku prác čistenia vody priamo na mieste skontroloval minister životného prostredia Ján Budaj. Stalo sa tak pri príležitosti pripomenutia si Dňa Zeme (22. apríl).

MŽP zvyšuje pomoc pri budovaní a rozširovaní zberných dvorov

21.04.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) pokračuje v podpore projektov samospráv v oblasti zlepšovania stavu odpadového hospodárstva. MŽP v tejto súvislosti zvyšuje objem finančných prostriedkov na podporu projektov, zameraných na triedený zber komunálnych odpadov. Peniaze pôjdu predovšetkým do budovania nových a rozširovania kapacít existujúcich zberných dvorov, vrátane nákupu zariadení pre triedený zber tých zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, kam patrí napr. zelený alebo zelený biologicky rozložiteľný komunálneho odpad, kuchynský bioodpad z domácností, drobný stavebný odpad, či textil.

Deň zeme: Investujme svoj čas do našej planéty Prehľad aktivít envirorezortu počas Dňa zeme

21.04.2022 Medzinárodný Deň zeme upozorňuje na nezastaviteľné poškodzovanie životného prostredia. Odborníci, ale aj široká verejnosť hľadajú v tento deň riešenia, ako tomu zabrániť. Rezort životného prostredia v znamení tohtoročného motta „Investujme do našej planéty“ organizuje rôzne aktivity a vyzýva všetkých, aby sa do nich zapojili a našej planéte venovali čas, energiu a prácu. Minister životného prostredia Ján Budaj Deň zeme zaháji o dvadsaťštyri hodín skôr čistením toxických gudrónovýchjám v obci Predajná. Národné parky a rezortné organizácie pripravili pre verejnosť tiež množstvo enviroaktivít od interaktívnych prednášok cez tvorivé dielne až po čistenie prírody. Prinášame ich prehľad.

Minister Budaj: Správca posilní zvoz vyzbieraných zálohovaných fliaš

20.04.2022 Správca zálohového systému zavádza počas Veľkej noci mimoriadne zvozy vyzbieraných nápojových obalov. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) vníma obavy malých obchodov s uskladňovaním vyzbieraných zálohovaných fliaš. Minister životného prostredia Ján Budaj v tejto súvislosti zvolá za okrúhly stôl všetky dotknuté subjekty.

Medvede nie sú turistická atrakcia, apelujú ochranári

20.04.2022 Na sociálnych sieťach sa v poslednej dobe šíria videá, ktoré znázorňujú nebezpečné správanie sa turistov v lese. Fotenie medveďov a natáčanie videí nemusí mať vždy šťastný koniec. Prikrmovanie je navyše zakázané a medvedie jedince, ktoré kvôli tomu stratili svoju prirodzenú plachosť, čaká odchyt a usmrtenie.

Prvá zelená výzva ponúka projektom takmer 20 miliónov eur

14.04.2022 Predseda vlády Eduard Heger spoločne s ministrom životného prostredia Jánom Budajom dnes predstavili prvú zelenú výzvu Plánu obnovy a odolnosti SR. Vo výzvach je pre žiadateľov rozvojových projektov transformácie regiónov národných parkov Muránska planina a Poloniny vyčlenených vyše 19 miliónov eur. Tie podporia projekty, ktoré súvisia s rozvojom „mäkkého“ turizmu, aktivity v oblasti prírode blízkeho obhospodarovania lesa a zachovávanie kultúrnych hodnôt krajiny.

Minister Budaj: Prioritou je efektívne a transparentné odstraňovanie envirozáťaží

12.04.2022 Vládny kabinet dnes schválil Správu o plnení štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží z dielne Ministerstva životného prostredia SR (MŽP). Zo správy vyplýva, že štát vynaložil vyše 130 mil. eur na riešenie envirozáťaží v období rokov 2016 až 2021. Štátny program sanácie envirozáťaží bol v poradí druhým programom pre danú problematiku na Slovensku.

MŽP v roku 2021 monitorovalo 21 lokalít zosuvov a svahových deformácií

12.04.2022 V dôsledku nepriaznivých klimatických pomerov narastá počet mimoriadnych udalostí, ktoré ohrozujú životy, zdravie a majetok obyvateľov. Najväčšiu hrozbu predstavujú opakujúce sa havarijné zosuvy. Vyplýva to z Informácie o stave monitorovania geologických faktorov životného prostredia, ktorú dnes vzala na vedomie vláda SR. Dokument, ktorý pripravilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) v spolupráci so Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ), poukazuje na možné prírodné ohrozenia a možnosti predchádzania týmto haváriám. Súčasťou monitoringu geologických faktorov životného prostredia je okrem zosuvov aj sledovanie a zisťovanie údajov o riečnych sedimentoch.

Organizácie envirorezortu vykonávajú záchranné práce v Nižnej Slanej

07.04.2022 Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., už druhý deň realizuje záchranné práce kvôli nekontrolovaným únikom banských vôd do rieky Slaná. Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR (MŽP) Michal Kiča, poslanec NR SR Vladimír Zajačik, prednosta Okresného úradu Rožňava Jaroslav Šíp a starosta obce Nižná Slaná Tibor Jerga priamo na mieste skontrolovali realizáciu opatrení, ktoré majú zabrániť šíreniu znečistených banských vôd do rieky Slaná.

Reformou nakladania so stavebným odpadom sa zvýši miera recyklácie

06.04.2022 Vláda SR dnes schválila reformu nakladania so stavebným odpadom v podobe novely zákona o odpadoch. Ide o ďalšiu reformu, ktorá je nevyhnutnou súčasťou Plánu obnovy a odolnosti Sr. Jej hlavným cieľom je predchádzať vzniku stavebného odpadu a dosiahnuť vyššiu mieru recyklácie, čo má viesť kzvýšeniu potenciálu obehovej ekonomiky v oblasti stavebného odpadu. Návrh novely predkladal minister životného prostredia Ján Budaj.

Koniec utajovaniu informácií o životnom prostredí

06.04.2022 Vládny kabinet dnes schválil dôležitý návrh novely geologického zákona z dielne Ministerstva životného prostredia SR (MŽP), ktorý do budúcna zabráni utajovaniu záverečných správ financovaných z verejných zdrojov, ale tiež záverečných správ z geologického prieskumu životného prostredia a záverečných správ zo sanácie envirozáťaží. Novú právnu úpravu musia ešte schváliť poslanci parlamentu.

Predstavenie nového riaditeľa Inštitútu environmentálnej politiky a jeho vízie rozvoja

06.04.2022 Počas živého prenosu vám Ján Dráb predstaví svoju víziu rozvoja a fungovania IEP. Počas prenosu bude možnosť položiť otázky. Živý prenos sa uskutoční 13. apríla naživo o 14:00 na Facebooku IEP.

Poznáme podmienky obnovy rodinných domov

05.04.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) zverejnilo scenár a kritériá postupu pri realizácii obnovy 30-tisíc rodinných domov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR. Samotná výzva bude vyhlásená v 3. štvrťroku 2022. Do konca roka potomuzatvorí SAŽP zmluvy na obnovu prvých 4-tisíc rodinných domov. Podmienky poskytnutia finančných prostriedkov budú špecifikované a záväzne stanovené vo vyhlásenej výzve.

Slovensko musí byť energeticky nezávislé

04.04.2022 Krvavá vojna na Ukrajine, ktorú spôsobila Ruská federácia, znásobila potrebu okamžite riešiť energetickú nezávislosť Slovenskej republiky od dodávok ropy a plynu z Ruskej federácie. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) kvôli tomu zriadilo stálu konferenciu Energeticky nezávislé Slovensko. Jej účastníkmi sú politici, environmentálni aktivisti, experti na energetickú bezpečnosť, odborníci na udržateľné a obnoviteľné zdroje energie či zástupcovia mimovládnych organizácií.

Národné parky začínajú slúžiť prírode, pomôžu aj rozvoju regiónov

01.04.2022 Reforma ochrany prírody prináša jednotnú správu štátnych pozemkov v národných parkov pod jednou strechou a dnes – 1. apríla 2022 sa stáva realitou. Deväť národných parkov zároveň získalo právnu subjektivitu. Ide o Tatranský národný park, Národný park Nízke Tatry, Národný park Slovenský raj, Národný park Muránska planina, Národný park Malá Fatra, Národný park Veľká Fatra, Národný park Poloniny, Národný park Slovenský kras a Pieninský národný park. Reformné zmeny v ochrane prírody presadzuje Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) pod vedením Jána Budaja.

MŽP: Envirorezort pomôže Nemeckej v príprave dlhodobého riešenia situácie

30.03.2022 Ministerstvo životného prostredia SR je iniciátorom a aktívnym účastníkom rokovaní o budúcnosti životného prostredia v obci Nemecká, ktorá môže byť ohrozená odpojením miestnej čistiarne odpadových vôd od energií. Kompetencie bezprostredne konať majú zložky Ministerstva vnútra SR a okresné úrady, a tie ponúkajú obci okamžitú pomoc a rýchle riešenie.

Ústrednou témou OECD je urýchlenie ekologizácie energetiky a hospodárstva

30.03.2022 Minister životného prostredia Ján Budaj začal v Paríži, spoločne s ďalšími ministrami členských štátov Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD), diskusie o urýchlení opatrení na ochranu klímy, biodiverzity a o vytvorení obehového hospodárstva.

MŽP: Začal sa siedmy ročník Ceny za krajinu SR

29.03.2022 Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia vyhlásili už po siedmy raz Cenu Slovenskej republiky za krajinu. Cena je udeľovaná samosprávam, združeniam samospráv a mimovládnym organizáciám za ochranu, manažment a plánovanie krajiny. Kandidáti na cenu sa môžu prihlásiť prostredníctvom webovej stránky www.cenazakrajinu.sk.

Čisté Slovensko: Začíname

25.03.2022 Rok 2022 bude rokom Čistého Slovenska. Práve tento názov nesie iniciatíva Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR), ktorá si vytýčila za cieľ spojiť občianske aktivity zamerané na vyčistenie prírody od odpadu. Cieľom je odstrániť čo najviac čiernych skládok a zabezpečiť odpadové hospodárstvo v mestách a obciach Slovenska na úrovni 21. storočia. Minister Ján Budaj, spoločne so zamestnancami ministerstva, generálnym riaditeľom Vodohospodárskej výstavby, š.p. Vladimírom Kollárom a ďalšími aktivistami začali iniciatívu v piatok čistením brehov Dunaja v bratislavskom Čunove. O vyzbieraný odpad sa postarali kolegovia zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. Aktivity za čisté Slovensko budú pokračovať vo všetkých krajoch Slovenska.

MŽP podporuje petíciu Za lepšiu ochranu prírody

25.03.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) podporuje ciele petície, pod ktorú sa podpísalo vyše 103-tisíc ľudí aj napriek tomu, že ju odmietli poslanci parlamentu.

Envirorezort sa zapojí do celosvetovej kampane na ochranu klímy

25.03.2022 V týchto dňoch Európa prežíva brutálne napadnutie Ukrajiny ruskými vojskamia je jasné, že v čase vojny sa mnohé, inak dôležité, témy stávajú druhoradými. Napriek tomu, na ochranu životného prostredia netreba zabúdať a preto minister životného prostredia Ján Budaj vyzýva, aby sa Slovensko pridalo k svetovej iniciatíve Hodina Zeme.

MŽP počúva hlas regiónov pri ich rozvoji

22.03.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) sa v Pláne obnovy a odolnosti SR zameriava na klimatické opatrenia, ktoré zabezpečia energetickú efektívnosť pre čo najviac obyvateľov. Ide predovšetkým o zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov. Túto tému sme dnes predstavili premiérovi SR Eduardovi Hegerovi na Strategickej rade k Plánu obnovy a odolnosti SR na Úrade vlády SR. Minister životného prostredia Ján Budaj sa zúčastnil stretnutia prostredníctvom videohovoru vzhľadom na prebiehajúcu misiu MŽP na Expo Dubaj.

Expo Dubaj: Ukrajniský pavilón je plný odkazov solidarity

22.03.2022 Vojna na Ukrajine a agresia ruskej armády majú silnú odozvu na svetovej výstave Expo Dubaj. Minister životného prostredia Ján Budaj navštívil na Expe ukrajinský pavilón, kde sa stretol s chargé d´affaires ukrajinského veľvyslanectva v Spojených arabských emirátoch Andrii Kozlovom. Minister Budaj odsúdil vojenskú agresiu Ruska voči Ukrajine a prejavil solidaritu.

Expo Dubaj: Minister Budaj otvoril medzinárodnú diskusiu o vode

22.03.2022 Záverečný týždeň svetovej výstavy Expo Dubaj je venovaný téme vody. Minister životného prostredia Ján Budaj pri tejto príležitosti uviedol panelovú diskusiu v rámci Vodného podnikateľského fóra (Water Business Forum). Stalo sa tak symbolicky – 22. marca, kedy si pripomíname Svetový deň vody.

Neviditeľná, ale o to vzácnejšia

22.03.2022 Je síce neviditeľná, ukrytá hlboko pod zemským povrchom, ale jej vplyv je viditeľný všade okolo nás. Zásadným spôsobom ovplyvňuje existenciu ľudstva na našej planéte. Reč je o vode a o jej podzemných zásobách, ktoré sú hlavnou témou tohtoročného Svetového dňa vody.

Misia MŽP na Expo Dubaj: Minister Budaj rozvíja diplomatické vzťahy s Kostarikou

21.03.2022 21. marec je Medzinárodným dňom lesov. Pri tejto príležitosti minister životného prostredia Ján Budaj absolvoval na Expo Dubaj zdvorilostné stretnutie s ministerkou pre vedu, výskum, technológie a telekomunikácie Kostariky Paolou Vega Castillo. Témou debát bol boj proti odlesňovaniu a efektívne využívanie obnoviteľných zdrojov energie šetrných k životnému prostrediu.

Svetový deň lesov: Envirorezort chce lesy zdravšie a dostupnejšie pre všetkých

21.03.2022 Lesy a trvalo udržateľná produkcia a spotreba je témou tohtoročného Svetového dňa lesov. Lesy pokrývajú jednu tretinu zemskej pevniny a plnia životne dôležité funkcie na celom svete. Približne 1,6 miliardy ľudí je závislých od lesov, pokiaľ ide o živobytie, jedlo alebo prístrešie.

Misia MŽP v Dubaji: Minister Budaj sa stretol s rezortným kolegom z Estónska

21.03.2022 Delegácia ministerstva životného prostredia vedená Jánom Budajom rozvíja diplomatické vzťahy na svetovej výstave Expo Dubaj. Minister Budaj sa pri tejto príležitosti stretol s estónskym ministrom životného prostredia Erkim Savisaarom. Témou debát boli otázky energetickej bezpečnosti a posilnenie ochrany vôd.

Misia MŽP pokračuje na svetovej výstave Expo Dubaj

21.03.2022 Svetové špičky a podnikatelia z rôznych kútov planéty sa stretli na jednom mieste – na svetovej výstave Expo v najväčšom meste Spojených arabských emirátov v Dubaji. Minister životného prostredia Ján Budaj otvoril záverečný tematický týždeň na Expe venovaný životodarnej tekutine, vode. Svoje nezastupiteľné miesto na výstave má slovenský pavilón, ktorý navštívil minister Budaj so svojou delegáciou, veľvyslancom Slovenska v Spojených arabských emirátoch Michalom Kováčom, ale tiež s podnikateľmi, občianskymi aktivistami a študentmi. Minister prišiel do Dubaja s cieľom uskutočniť medzinárodné stretnutia a otvoriť významné diskusie o lepšej ochrane vôd a prírody.

MŽP: Za znečistenie rieky Slaná zodpovedá správca bane, teda Rudné bane š. p.

18.03.2022 Ložisko sideritových rúd Nižná Slaná patrí štátnemu podniku Rudné bane, ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo hospodárstva SR. Nesplnenie si povinností vyplývajúcich z vlastníctva bane, nie je v zodpovednosti envirorezortu. Možné dosahy vytopenia bane a znečistenia rieky Slaná na životné prostredie vyšetrujú kontrolóri Slovenskej inšpekcie životného prostredia v koordinácii s odborníkmi z Ministerstva životného prostredia SR. V najbližších dňoch sa zástupcovia inšpekcie aj ministerstva zúčastnia kontroly priamo na mieste.

Brusel: ministri životného prostredia odsúdili agresiu na Ukrajine a zdôraznili potrebné zníženie závislosti na ruskom plyne

17.03.2022 Rozšírenie systému obchodovania s emisnými kvótami (EU ETS) o sektory cestnej dopravy a budov (tzv. BRT) a zriadenie sociálno-klimatického fondu, nariadenia o batériách a o výrobkoch, ktoré neprispievajú k odlesňovaniu. To boli hlavné témy dnešného zasadnutia Rady ministrov EÚ pre životné prostredie. Slovensko na rokovaniach v Bruseli zastupoval štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) Michal Kiča.

„Zvierací hotspot“ sa z Vyšného Nemeckého presunul do Michaloviec

16.03.2022 Bod prvého kontaktu pre utečencov so zvieratami, takzvaný „zvierací hotspot“, sa dnes z hraničného priechodu Vyšné Nemecké presunul do veľkokapacitného centra pomoci v Michalovciach. Zvierací hotspot funguje vďaka spolupráci Zelenej linky Ministerstva životného prostredia SR (MŽP), tímu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Jaromíra Šíbla, tímu europoslanca Martina Hojsíka a slovenských útulkov. Zelená linka MŽP aj naďalej koordinuje dobrovoľníkov, pomáhajúcim utečencom, ktorí na územie Slovenska vstupujú aj so svojimi domácimi zvieratami.

Štátni ochranári posúdia projekt novej prírodnej rezervácie nad obcou Hertník

11.03.2022 Pestré jedľovo-bukové lesy pri obci Hertník v okrese Bardejov by sa mohli v budúcnosti stať súčasťou novej prírodnej rezervácie Salamandria. Štátna ochrana prírody SR posúdi návrh vyhlásenia prírodnej rezervácie Salamandria, predložený Lesoochranárskym zoskupením VLK.

Zelená linka pomáha zvieratám na slovensko-ukrajinských hraniciach

09.03.2022 Pred vojnou na Ukrajine prechádza cez slovenské hranice mnoho utečencov so spoločenskými zvieratami. Niektoré zvieratá sa na hraniciach ocitnú aj bez majiteľov. Situáciu pomáhajú zvládnuť predovšetkým dobrovoľníci a mimovládne organizácie, ktoré registrujú zvieratá a v spolupráci s veterinármi zabezpečujú veterinárne ošetrenie. Zelená linka Ministerstva životného prostredia SR (MŽP) na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom koordinuje tím dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú priamo na mieste.

Minister Ján Budaj telefonoval s Ruslanom Striletsom, ukrajinským ministrom pre ochranu životného prostredia a prírodných zdrojov Ukrajiny

08.03.2022 Minister životného prostredia Ján Budaj vníma hrôzy vojny na Ukrajine, a preto sa v pondelok večer (7. marca 2022) skontaktoval s Ruslanom Striletsom, ministrom pre ochranu životného prostredia a prírodných zdrojov Ukrajiny. Témou rozhovoru bolo vyjadrenie solidarity s ukrajinskou vládou, ale aj ohrozenie životného prostredia na Ukrajine a bezpečnosť jadrových elektrární, ktoré sú terčom ostreľovania. Podľa slov ministra Striletsa sú jadrové elektrárne ostreľované „ako by si nikto nepamätal tragédiu v Černobyle. Ruská armáda sa správa, ako by sme nežili na rovnakej planéte.“

Stanovisko ministra Jána Budaj k útokom okupačných vojsk na ukrajinskú jadrovú elektráreň

04.03.2022 Minister životného prostredia SR Ján Budaj dnes oslovil slovenského veľvyslanca na Ukrajine Mareka Šafina, aby sa mohol v čo najkratšej dobe skontaktovať so svojím rezortným kolegom, ministrom životného prostredia na Ukrajine Ruslanom Striletsom. Slovensko je hlboko znepokojené útokom ruského okupačného vojska na Záporožskú jadrovú elektráreň na Ukrajine. Minister Budaj zdôraznil, že cielený útok na jadrovú elektráreň sa blíži k použitiu jadrovej zbrane. Slovensko sa zaujíma, či sa ostreľovaním Záporožskej jadrovej elektrárne neznemožní monitoring ovzdušia.

MŽP upozorňuje, že v súvislosti s blížiacou sa jarou hrozí nebezpečenstvo kolízie šeliem a návštevníkov lesov

04.03.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) vydáva pravidelne zoznam obcí, v ktorých avizuje riziko kolízií s karpatskými šelmami v ich prírodnom prostredí (predovšetkým s medveďom). Tento zoznam sa každoročne spresňuje a je súčasťou vykonávacej vyhlášky k zákonu o odpadoch zverejnenej na webovej stránke ministerstva.

Minister Ján Budaj získal prestížnu pozíciu v rámci Programu OSN pre životné prostredie

02.03.2022 Environmentálne zhromaždenie OSN zvolilo ministra životného prostredia Jána Budaja za podpredsedu UNEA byra, ktoré bude pripravovať nasledujúce zasadnutie zhromaždenia UNEA6. Slovensko získalo vôbec prvýkrát v histórii Programu Organizácie spojených národov pre životné prostredie takúto prestížnu pozíciu.

Vláda schválila zoznam zraniteľných oblastí

02.03.2022 Zoznam oblastí s vysokou koncentráciou dusičnanov vo vodách z poľnohospodárskej výroby sa rozšíri na 1 395 obcí. Vládny kabinet schválil revíziu zraniteľných oblastí, ktorá vyplynula z povinnosti zapracovať dusičnanovú smernicu EÚ do slovenskej legislatívy. Dôvodom úpravy je lepšia ochrana vôd. Revíziu vypracovali výskumné inštitúcie Ministerstva životného prostredia SR (MŽP) – Výskumný ústav vodného hospodárstva a Slovenský hydrometeorologický ústav, v roku 2020.

Unikátny vtáčí raj získal program starostlivosti

02.03.2022 Vládny kabinet schválil program starostlivosti pre jedno z najvýznamnejších ornitologických území v strednej Európe – Chránené vtáčie územie Senianske rybníky v severovýchodnej časti Východoslovenskej nížiny. Pozorovatelia zaznamenali v tejto lokalite 295 druhov vtákov, z toho 135 druhov je preukázateľne hniezdiacich. Program starostlivosti o vtáčí raj predložil na rokovanie vlády SR minister životného prostredia Ján Budaj.

Čas na záchranu našej planéty sa kráti

01.03.2022 Svet musí zintenzívniť boj s klimatickou krízou. Ľudstvo je čoraz častejšie vystavené záplavám, suchu, lesným požiarom, vlnám horúčav, ale tiež stúpajúcej hladine morí. Klimatické hrozby je možné zmierniť uvážlivým hospodárením a riešeniami, založenými na ochrane prírody. Tieto zistenia prináša Medzivládny panel pre zmenu klímy (IPCC), ktorý zverejnil druhú časť šiestej hodnotiacej správy IPCC. Tím svetových vedcov predstavuje v správe najnovšie vedecké hodnotenia svetovým vládam. Ide o doteraz najkomplexnejšie hodnotenie dôsledkov klimatickej zmeny. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) sa stotožňuje s publikovanými vedeckými poznatkami o nespochybniteľnom vplyve človeka na ekosystémy a globálne otepľovanie.

Environmentálne zhromaždenie OSN stavia prírodu do centra diskusií o globálnej hospodárskej obnove

28.02.2022 Slovensko, ako krajina uprostred Európy, si plne uvedomuje a preberá na seba zodpovednosť za zápas s klimatickou krízou, zdôraznil minister životného prostredia Ján Budaj vo svojom video-odkaze počas 5. zasadnutia Environmentálneho zhromaždenia Organizácie spojených národov (UNEA-5.2). Podujatie Programu OSN pre životné prostredie (UNEP) sa začalo dnes v kenskom hlavnom meste Nairobi. Jeho hlavnou myšlienku je, že prírodu treba vnímať ako kľúč k dosiahnutiu trvalo udržateľného sociálneho, ekonomického aj environmentálneho rozvoja.

MŽP: Odborníci sledujú radiáciu

25.02.2022 Hodnoty radiácie v ovzduší na Slovensku sú aktuálne na úrovni dlhodobého prírodného pozadia – 100 až 200 nSv/h. Tieto hodnoty radiácie monitorujú odborníci Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ), spadajúceho pod Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP), v desaťminútových intervaloch. Verejnosť môže dáta vidieť v reálnom čase na stránke SHMÚ. Každá meracia stanica má k dispozícii verejne dostupné hodnoty za posledný mesiac.

Budaj: vojenská agresia je neospravedlniteľná

24.02.2022 Minister životného prostredia Ján Budaj odsúdil nevyprovokovanú a neospravedlniteľnú vojenskú agresiu Ruska voči Ukrajine.

MŽP: Úspech štátu v spore o 35 miliónov eur z emisií

23.02.2022 Krajský súd Bratislava potvrdil prvostupňové rozhodnutie Okresného súdu Bratislava I, ktorý v decembri 2020 v celom rozsahu zamietol žalobu spoločnosti Interblue Group (Europe) AG voči Ministerstvu životného prostredia SR (MŽP SR). Spor, v ktorom švajčiarska spoločnosť žalovala MŽP SR o 34,6 miliónov eur, sa ťahal od roku 2016. Nitky však siahajú až do roku 2008 k ministrovi životného prostredia prvej Ficovej vlády, za ktorého úradovania Slovensko predalo emisné kvóty oveľa nevýhodnejšie, ako okolité krajiny.

Minister Budaj predstavil iniciatívu za dôstojné odškodné

22.02.2022 Minister životného prostredia Ján Budaj dnes predstavil iniciatívu za vyplácanie dôstojného odškodného a zjednotenie legislatívy, týkajúcej sa odškodnenia, ktorá uľahčí a sprehľadní procesy vyplácania odškodného za rôzne ujmy zo strany štátu pri zranení, respektíve úmrtí. Súčasný mechanizmus určovania výšky a vyplácania odškodného je v gescii viacerých ministerstiev.

MŽP: Enviromestom za rok 2021 je krajské mesto Trenčín

18.02.2022 V treťom ročníku celoslovenskej súťaže ENVIROMESTO 2021 súperilo celkovo 16 miest. Okrem laureáta súťaže, mesta Trenčín, hodnotiaca komisia ocenila aj Púchov, Nitru a Skalicu. Ich umiestnenie je výsledkom dlhodobej snahy, ktorú vyvíjajú v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia a môžu byť pre ostatné samosprávy inšpiráciou. Zástupcovia víťazných miest si ceny prebrali osobne z rúk ministra životného prostredia SR Jána Budaja, ktorý nad súťažou prevzal záštitu.

Zachráňme Žitný ostrov

17.02.2022 Ministerstvo životného prostredia (MŽP) pripravilo videokonferenciu za účasti 185 odborníkov na ochranu vôd Žitného ostrova, zástupcov štátnej a verejnej správy, vedecko-výskumných pracovísk a mimovládnych organizácií. Minister životného prostredia Ján Budaj spustil spoločne s poslankyňou Národnej rady SR Annou Zemanovou iniciatívu za záchranu najväčšej zásobárne pitnej vody na Slovensku a v strednej Európe – Zachráňme Žitný ostrov.

Poskytovanie dotácií z Environmentálneho fondu bude jednoduchšie a prehľadnejšie

16.02.2022 Rýchlejší, jednoduchší a prehľadnejší. Aj taký bude po novom proces poskytovania dotácií z Environmentálneho fondu. Zmeny prinesie novela zákona o Environmentálnom fonde z dielne ministerstva životného prostredia (MŽP). Tú dnes schválili poslanci Národnej rady SR. Novela zákona má zabezpečiť efektívnejšie fungovanie Environmentálneho fondu, aby prostriedky z neho slúžili výlučne na environmentálny účel, a neboli použité v rozpore s prioritami a cieľmi Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030.

Ochrana prírody nad zlato

11.02.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) aj v prípade ťažby zlata stojí na strane ochrany životného prostredia a zachovania prírodných hodnôt regiónu Podpoľanie. V tejto súvislosti sa dnes so zástupcami MŽP stretol podpredseda banskobystrického kraja Roman Malatinec, predstavitelia Odborového zväzu KOVO a tiež občianski aktivisti z OZ Podpoľanie nad zlato, ktorí sú podpísaní pod petíciou proti povoleniu ťažby zlata v regióne Podpoľania.

Príprava cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo je v plnom prúde

11.02.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) podporuje ambiciózne ciele Európskej zelenej dohody. Dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050 si vyžiada prechod slovenského hospodárstva k obehovému modelu, založenému na šetrení prírodných zdrojov, ale tiež na znížení znečisťovania životného prostredia, tvorby odpadu a emisií skleníkových plynov. MŽP v tejto súvislosti spolupracuje s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Európskou komisiou na projekte „Príprava cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo na Slovensku“. MŽP pripravilo stretnutie zainteresovaných strán k prioritám budúcej cestovnej mapy, ktorými sú potraviny a iný bioodpad, ale tiež ekonomické nástroje pre udržateľnú spotrebu a výrobu. Dôležitou témou je aj stavebný sektor, ktorý bol prediskutovaný na workshope v novembri 2021.

Envirorezort podporuje ekologickejšiu poľnohospodársku politiku

10.02.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) verí, že prijatie Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky pre roky 2023-2027 z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), ktorý bol dnes na schválený vládou, pomôže ekologizácii poľnohospodárstva. Presadené riešenia skĺbia záujmy poľnohospodárov s ochranou prírody.

Zelená linka: vyriešených vyše 80 % podnetov v oblasti pôdy a vodného hospodárstva

09.02.2022 Zelená linka v minulom roku prijala celkovo 187 podnetov, ktoré sa týkali pôdy a vodného hospodárstva. Až 81 percent z nich pritom v spolupráci s ďalšími partnermi aj úspešne vyriešila. Celkovo 50 prípadov súviselo so znečistením vodných tokov, rybníkov, jazier a podzemných vôd. Jedným z príkladov je prípad z okresu Tvrdošín.

Šéf envirorezortu Budaj podpísal Ministerskú dunajskú deklaráciu

08.02.2022 Čistejšie, zdravšie a bezpečnejšie povodie Dunaja pomôže zmierniť dopady klimatickej krízy a zároveň prispeje k obnove riečnych ekosystémov. Pri tejto príležitosti Ministerskú dunajskú deklaráciu podpísali komisár pre životné prostredie, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius a ministri životného prostredia 14-tich krajín Európy naprieč povodím Dunaja. Signatári sa v deklarácii zaväzujú dosiahnuť dobrý stav vôd, zvýšiť bezpečnosť obyvateľov pred povodňami, ale tiež aj suchom a zároveň prinavrátiť do vôd Dunaja jeho ikonickú rybu – jesetera. Za Slovenskú republiku deklaráciu podpísal minister životného prostredia Ján Budaj. Deklarácia vyjadruje víziu dunajských krajín spoločne spolupracovať v ochrane a manažmente vôd.

MŽP zvyšuje podporu triedenia a recyklácie komunálnych odpadov

04.02.2022 Od začiatku budúceho roka už nebude možné ukladať neupravený zmesový odpad na skládky komunálnych odpadov. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) pomáha samosprávam pri budovaní zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov. MŽP v tejto súvislosti zvyšuje objem finančných prostriedkov na podporu projektov, zameraných na výstavbu zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov.

Výkonný podpredseda EK Frans Timmermans diskutoval s ministrom Jánom Budajom o zelenej premene Európy

03.02.2022 Výkonný podpredseda Európskej komisie pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans navštívil Slovensko. Pri tejto príležitosti sa ako s prvým politikom na Slovensku stretol s ministrom životného prostredia Jánom Budajom. Počas pracovného obeda spoločne debatovali o zelenej premene Európy. Stalo sa tak symbolicky na rozhraní troch susediacich krajín – Slovenska, Rakúska a Maďarska, kde je v strede mohutného toku Dunaja jedno z najmladších európskych múzeí moderného umenia – Danubiana Meulensteen Art Museum.

Do obnovy a záchrany mokradí treba investovať finančný, ľudský aj politický kapitál

02.02.2022 Močiare, rašeliniská, lužné lesy, riečne nivy, ale aj koralové útesy a mangrovové porasty, sú prebudúcnosť ľudstva životne dôležité. Majú nenahraditeľný význam v oblasti poskytovania potravy, surovín, pitnej a úžitkovej vody, ale aj v znižovaní rizík prírodných pohrôm a v zmierňovaní zmeny klímy. Navyše pozitívny účinok týchto ekosystémov na mentálne aj fyzické zdravie človeka, obzvlášť v dobe pandémie, je nezaplatiteľný. Tohtoročnou témou svetového dňa mokradí, ktorý si dnes pripomíname, sú práve preto opatrenia na ich záchranu. Celosvetová kampaň sa zameriava na výzvu investovať finančný, ľudský a politický kapitál do záchrany svetových mokradí pred zmiznutím a na obnovu tých, ktoré sme zdegradovali.

Bratislava má od dnes prírodnú rezerváciu Vydrica

01.02.2022 Sústava chránených území na Slovensku sa opäť rozrástla. Práve dnes totiž nadobudlo platnosť nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Vydrica. Pre návštevníkov bratislavského lesoparku sa nič nezmení a aj naďalej môžu toto územie využívať na rekreáciu, či šport. Vyhlásenie prírodnej rezervácie presadil minister životného prostredia Ján Budaj. Cieľom vyhlásenia prírodnej rezervácie je ochrana biotopov európskeho a národného významu a živočíchov európskeho významu na jej území.

Zelená linka pomáha pri odpadových vodách

31.01.2022 Občania sa môžu na Zelenú linku ministerstva životného prostredia obrátiť s podnetmi, ktoré sa týkajú poškodzovania ochrany vôd. Časté sú podnety k znečisteniu podzemných vôd, vodných tokov, jazier, nefunkčných čistiarní odpadových vôd, nelegálneho vypúšťania žúmp, či nelegálnych vodných stavieb. Zelená linka za rok 2021 eviduje 188 podnetov z tejto oblasti. Viac ako 60 podnetov z nich sa týka nesprávneho nakladania s odpadovými vodami.

MŽP: Odkalisko Poša je príkladom, kde ochrana životného prostredia zvíťazila nad podnikateľskými záujmami

27.01.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) víta rozhodnutie Krajského súdu v Košiciach, ktoré potvrdilo, že postup Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) v prípade preskúmania zákonných povinností prevádzkovateľa odkaliska Poša, bol správny a v súlade s platnými zákonmi.

Rada vlády pre Európsku zelenú dohodu: Slovensko je odhodlané splniť klimatické ciele a súčasne s tým podporiť transformáciu na výzvy 21. storočia

24.01.2022 Druhé zasadnutie Rady vlády SR pre Európsku zelenú dohodu (EZD) bolo venované pripravovaným legislatívnym zmenám, ktoré pomôžu v boji s klimatickou krízou. Ide predovšetkým o zákon o klíme a s ním súvisiacu implementáciu klimatického balíka Fit for 55, a novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami. Minister životného prostredia a predseda Rady vlády pre EDZ Ján Budaj zároveň využil príležitosť a informoval predstaviteľov zeleného fóra o výstupoch z neformálnej Rady ministrov životného prostredia EÚ, ktorá sa uskutočnila koncom minulého týždňa vo francúzskom Amiens.
Strana: [1]  [2]