hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Zdravie ľudí a ochrana pôvodných druhov rastlín a živočíchov bude lepšie chránené pred inváznymi druhmi

ilustračný obrázok

Vláda SR schválila akčný plán na zamedzenie nekontrolovateľného šírenia inváznych nepôvodných druhov z dielne ministerstva životného prostredia (MŽP). Nepôvodné invázne druhy ohrozujú pôvodné druhy rastlín a živočíchov a môžu výrazne vplývať na zdravie ľudí, keďže niektoré invázne rastliny sú silné alergény. Predstavujú zároveň závažný celosvetový environmentálny a cezhraničný problém vzhľadom na ich nekontrolovateľné šírenie a agresívne vytláčanie iných druhov.

Akčný plán má zabrániť ich nekontrolovateľnému zavlečeniu a ďalšiemu šíreniu nielen na Slovensku, ale v rámci celej Európskej únie. Prijatím tohto materiálu si Slovensko splnilo povinnosť stanoviť akčný plán, týkajúci sa prienikových ciest inváznych nepôvodných druhov.

Nepôvodné druhy sa na Slovensko a do Európy dovážajú najčastejšie ako okrasné, alebo medonosné rastliny, ktoré sa z parkov a výsadieb šíria do okolia a obsadzujú nové lokality. Pochádzajú najmä z amerického kontinentu a z Ázie. Dokážu sa veľmi rýchlo šíriť. Mnohé invázne rastliny v súčasnosti tvoria rozsiahle porasty najmä v okolí vodných tokov, ciest, alebo na neudržiavaných pozemkoch.

V zmysle právnych predpisov, platných na území EÚ a Slovenska, existujú 2 kategórie inváznych nepôvodných druhov. Invázne nepôvodné druhy uvedené na tzv. „európskom“ zozname, ktorý vydáva a aktualizuje Európska komisia. Na „európskom“ zozname sa v súčasnosti nachádza 36 druhov rastlín. Z tohto počtu zatiaľ nebol výskyt v prírode na území Slovenska zaznamenaný pri 31 druhoch rastlín. Druhou kategóriou sú druhy, uvedené na tzv. „národnom“ zozname, ktorý môžu vydať jednotlivé členské krajiny EÚ. Na „národnom“ zozname Slovenskej republiky sa v súčasnosti nachádza 7 druhov rastlín. EK pripravila rozšírenie tzv. „európskeho zoznamu“ o ďalšie druhy, ktoré by malo nadobudnúť platnosť v najbližších mesiacoch.