hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Workshop samospráv o kvalite vôd na Žitnom ostrove

ilustračný obrázok

 

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) usporiadalo tematický workshop Samosprávy a ich vplyv na kvalitu vôd v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov. Workshop bol súčasťou verejnej konzultácie Akčného plánu ochrany vôd v CHVO Žitný ostrov. Environmentálne problémy tohto regiónu sú komplexné a jedným zo závažných problémov je ohrozovanie kvality vôd spôsobené masívnou zástavbou okolia Bratislavy.

Cieľom workshopu bolo prediskutovať úlohy samospráv a vyšších územných celkov pri ochrane a manažmente vôd, mobilizovať komunálnu sféru k podpore ochrany vôd a zdieľať skúsenosti z praktického uplatňovania a vymožiteľnosti zákonných povinností. Podľa štátneho tajomníka MŽP SR Juraja Smatanu nadmerné využívanie a rozvoj územia prináša okrem starých neriešených problémov aj nové hrozby, ktoré ohrozujú kvalitu a kvantitu vody na Žitnom ostrove. „Dnes reagujeme na rozvoj, ktorý sa udial pred niekoľkými rokmi a na ktorý ešte ani teraz nemáme dostatočné kapacity,“ podčiarkol Smatana.

Prezentáciu o uplatňovaní legislatívy, povinností a praktické skúsenosti štátnej vodnej správy prezentovala Anna Gaálová, riaditeľka odboru štátnej vodnej správy MŽP SR. Otázky možností riešenia pripojenia obyvateľov na kanalizačné systémy a finančné zdroje a podmienky financovania predstavili Peter Belica z Výskumného ústavu vodného hospodárstva a Miroslava Hrušková, riaditeľka odboru programovania a riadenia programovania MŽP SR. Praktický pohľad na situáciu z úrovne okresného úradu v Dunajskej Strede vniesol do workshopu Michal Deraj, prednosta OÚ Dunajská Streda. Generálny riaditeľ sekcie vôd MŽP SR Roman Havlíček zdôraznil, že kľúčom k dlhodobému riešeniu je správne plánovanie – budeme musieť zvažovať, ako obmedziť masívny a nekoordinovaný rozvoj územia, kde sa nachádza najvzácnejší zdroj pitnej vody.

V pripravovanom Akčnom pláne bude potrebné zamerať sa na zosúladenie a premietnutie územnoplánovacej dokumentácie VÚC do územných plánov obcí, ako aj dôsledné posudzovanie rozvojových činností v povoľovacích procesoch. Bude výzvou „otočiť“ a výrazne zmeniť plánovací rozvoj územia v závislosti od zabezpečenej infraštruktúry. V súčasnosti sa to deje práve naopak – rozvoj a zástavba predbieha vybudovanie infraštruktúry.

https://www.minzp.sk/voda/chvo/akcny-plan-ochrany-vod-chvo-zitny-ostrov.html