hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

V Nižnej Slanej pokračuje čistenie banských vôd

ilustračný obrázok

V sideritovej bani Nižná Slaná pokračuje odčerpávanie neznečistených banských vôd z tzv. úpadnice – šikmej banskej chodby. Technické opatrenie prispelo k zastaveniu vytekania najviac znečistených banských vôd zo šachty Gabriela cez štôlňu do rieky Slaná a nariadil ho vykonávať Medzirezortný krízový štáb, ktorý koordinuje Ministerstvo životného prostredia SR. Úplný výtok do rieky Slaná sa však nezastavil. Potrebné sú ďalšie technické opatrenia, ktoré umožnia regulovať výtok banských vôd do vodného toku a odstránia znečistenie z rieky Slaná.

Medzirezortný krízový štáb uložil štátnemu podniku Rudné bane predložiť Obvodnému banskému úradu Košice návrh technického opatrenia, ktoré umožní regulovať výtok znečistených banských vôd do rieky Slaná. Jednou z možností je čiastočné uzatvorenie štôlne Marta tzv. injektážou.

Ďalšou možnosťou je krátkodobé technické riešenie, ktoré umožňuje čistiť vytekajúce znečistené banské vody zo štôlne Marta a zároveň odstrániť kontaminované riečne sedimenty z hate Čoltovo. MŽP pripraví na rokovanie vlády SR materiál, v ktorom sa určia zodpovedné inštitúcie za realizáciu krátkodobých a dlhodobých riešení čistenia vytekajúcich banských vôd a odsávania riečnych sedimentov.

Naďalej pokračuje monitoring kvality banských vôd, ktorý koordinuje Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ). Doterajšie výsledky nepreukázali znečistenie podzemných a pitných vôd, spôsobené vytekaním banských vôd zo sideritovej bane. Monitorovanie a sledovanie kvality banských vôd sa bude realizovať 1-krát mesačne. ŠGÚDŠ zároveň inštaloval meracie prístroje – dataloggery do banských priestorov, vďaka ktorým sa získajú podklady pre doplňujúci hydrogeologický banský prieskum. Údaje z meracích zariadení poskytnú informácie o kvalite banských vôd a horninovom prostredí.