hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Zelená linka: vyriešených vyše 80 % podnetov v oblasti pôdy a vodného hospodárstva

ilustračný obrázok

Loga MZP OPKZP SAZP a EU

Zelená linka v minulom roku prijala celkovo 187 podnetov, ktoré sa týkali pôdy a vodného hospodárstva. Až 81 percent z nich pritom v spolupráci s ďalšími partnermi aj úspešne vyriešila. Celkovo 50 prípadov súviselo so znečistením vodných tokov, rybníkov, jazier a podzemných vôd. Jedným z príkladov je prípad z okresu Tvrdošín.

Zelenú linku na jar 2021 kontaktovala občianka, ktorá si na cyklotrase z Tvrdošína do Štefanovej nad Oravou všimla rúru, z ktorej vytekala zapáchajúca odpadová voda. K podnetu rovno priložila fotografie a GPS súradnice daného miesta. Pracovníci Zelenej linky okamžite oslovili Okresný úrad v Tvrdošíne so žiadosťou o preverenie podnetu. Krátko po oslovení Zelenou linkou uskutočnil odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Tvrdošíne spolu so zástupcami mesta Tvrdošín, Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., Odštepný závod Piešťany a Správy horného povodia Váhu obhliadku miesta. Pri obhliadke sa však zdroj znečistenia odhaliť nepodarilo. Okresný úrad preto oslovil Oravskú vodárenskú spoločnosť, a.s. (OVS a.s.) v Dolnom Kubíne, ktorá je správcom kanalizácie. Po preverení situácie zo strany OVS a.s. sa podnet ukázal ako opodstatnený. Pri obhliadke bolo zistené, že prietokový profil kanalizácie bol čiastočne upchatý kamenivom, ktoré spôsobilo, že sa v kanalizácii začali vytvárať usadeniny. Tieto boli odstránené a vyvezené do čistiarne odpadových vôd.

Pracovníci Zelenej linky ministerstva životného prostredia pri každom podnete vyhodnocujú, ktorý orgán štátnej správy je vhodné kontaktovať a ako občanom čo najrýchlejšie a najefektívnejšie pomôcť. Cieľom Zelenej linky je vyriešiť environmentálne podnety, aby sa tým minimalizoval možný dopad na životné prostredie.

Z 50 podnetov v oblasti znečistenia vôd sa Zelenej linke v súčinnosti s orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy podarilo vyriešiť v roku 2021 až 41 podnetov, teda 82 percent. Vysokú úspešnosť zaznamenala aj pri podnetoch, súvisiacich s používaním pesticídov a insekticídov, keď vyriešila všetkých sedem podnetov, ktoré prijala.

Podnety, ktoré súvisia s pôdou a vodným hospodárstvom, ale aj iné podnety, respektíve postrehy môžu občania nahlasovať priamo pracovníkom Zelenej linky prostredníctvom telefónneho čísla 0800 144 440, alebo e-mailom na adresu . Zelená linka je súčasťou Národnej environmentálnej služby NP.