hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Reformou nakladania so stavebným odpadom sa zvýši miera recyklácie

ilustračný obrázok

Vláda SR dnes schválila reformu nakladania so stavebným odpadom v podobe novely zákona o odpadoch. Ide o ďalšiu reformu, ktorá je nevyhnutnou súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR. Jej hlavným cieľom je predchádzať vzniku stavebného odpadu a dosiahnuť vyššiu mieru recyklácie, čo má viesť k zvýšeniu potenciálu obehovej ekonomiky v oblasti stavebného odpadu. Návrh novely predkladal minister životného prostredia Ján Budaj.

Pre stavebný odpad a odpad z demolácií, čiže pre materiály ako drevo, tehla či betón, je charakteristický vysoký potenciál opätovného použitia a recyklácie, vrátane nahradzovania veľkého množstva primárnych surovín. Slovensko zaostáva za ostatnými krajinami Európy v oblasti miery recyklácie stavebného odpadu. Len 54 % stavebného a demolačného odpadu, ktorý nie je nebezpečný, je ďalej zužitkovaný, zvyšok končí na skládkach.

Novelou sa zavedie tzv. selektívna demolácia – vrátane systému kontroly pred a po demolácii. Na základe tejto zmeny sa bude vyžadovať, aby sa recyklovalo najmenej 70 % stavebného a demolačného odpadu, ktorý nie je nebezpečný. Týmito opatreniami sa umožní rozvoj trhu spracovateľov odpadu, ale aj výrobkov, vyrábaných z pôvodne odpadových materiálov. Stavebníci ušetria veľké financie za skládky odpadov.

Úroveň recyklácie, ako aj ďalšieho využitia stavebného a demolačného odpadu je monitorovaná prostredníctvom Regionálneho informačného systému o odpadoch (RISO). Uvedená reforma sa dotkne aj zlepšenia systému zberu dát v danej oblasti a následného zjednodušovania pravidiel používania stavebného odpadu.
Ak novelu zákona o odpadoch schváli parlament, nadobudne účinnosť koncom 1. polroku 2022.