hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Minister Ján Budaj odporučí vláde vyhlásiť na rieke Slaná mimoriadnu situáciu

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) monitoruje vývoj situácie od vzniku banskej havárie, ktorá znečistila rieku Slaná, a podnecuje zodpovedné orgány, aby sa predišlo škodám na životnom prostredí. Po intervencii ministra Jána Budaja došlo k určeniu zodpovednosti (ministerstvo hospodárstva) a začali sa banské práce, ktoré až doposiaľ výrazne zmenšili prúd znečistenia, vytekajúci z bane Siderit. Lenže aj znížené množstvo znečistenia má dopady na kvalitu riečnej vody a životného prostredia v okolí rieky. Preto je dnes pred vládou (konkrétne pred MH SR) úloha zabezpečiť výtok banských vôd tak, aby spĺňali zákonné limity a to s ohľadom na ich pretrvávajúce znečistenie mangánom, niklom a železom.

Zároveň sa inštitúcie v pôsobnosti MŽP chystajú na ďalšie kroky, súvisiace s odstránením dôsledkov tejto envirohavárie. Do toku rieky sa dostali množstvá rôznych zlúčenín kovov, ktoré sedimentujú najmä v spomalených častiach toku, v zátokách rieky a  pred malými vodnými elektrárňami. Situáciu trvale monitorujú organizácie MŽP. Minister Ján Budaj poveril organizácie, ako Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Výskumný ústav vodného hospodárstva, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra a Slovenský hydrometeorologický ústav monitorovaním riečnych a podzemných vôd v okolí rieky tak, aby verejnosť mala informácie o vývoji situácie v rieke, v podzemných vodách a okolí rieky.

Inštitúcie MŽP sú pripravené predložiť vláde ďalší postup pri odstraňovaní havárie, vyvolanej trojmesačným vytekaním znečistených banských vôd do rieky Slaná. Minister Ján Budaj vláde predloží návrh možného postupu.

Kvôli riziku znečistenia pre studne v okolí rieky Slaná, ale aj kvôli možným budúcim povodňovým situáciám, ktoré by mohli spôsobiť zvýšenie rizika ohrozenia kvality vôd, bude minister Budaj odporúčať vláde vyhlásiť mimoriadnu situáciu na rieke Slaná, čo urýchli celý postup.

„Je v záujme nás všetkých, aby sa pri tejto havárii postupovalo systematicky a bez odkladu. Ako minister životného prostredia musím tlačiť na to, aby sme pracovali na riešeniach bez ohľadu na letnú prestávku v práci vlády. Verím, že premiér hneď, ako predložíme návrh odstraňovania znečistenia rieky Slaná, iniciuje mimoriadne on-line rokovanie vlády," zdôraznil minister Budaj.