hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

MŽP si pripomína Medzinárodný deň Dunaja

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) a jeho podriadené organizácie oslávili Medzinárodný deň Dunaja (29. jún) výchovno-vzdelávacími aktivitami, interaktívnymi hrami a súťažami, ktoré približujú jedinečnú biodiverzitu rieky Dunaj. Podujatia sa uskutočnili symbolicky na sútoku riek Dunaja a Moravy pod hradom Devín. Súčasťou aktivít bolo vyhlásenie výsledkov súťaže Dunajský majster umenia, ktorú organizuje sieť Global Water Partnership Central and Eastern Europe (GWP CEE) spolu s Medzinárodnou komisiou pre ochranu Dunaja (ICPDR). Víťazi súťaže si prevzali ocenenia z rúk štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Juraja Smatanu.

MŽP podujatím podnecuje a prispieva k vzájomnej spolupráci všetkých krajín v povodí Dunaja a tiež k zlepšeniu kvality vôd. Podľa štátneho tajomníka Juraja Smatanu je tento deň oslavou čistejšej a bezpečnejšej rieky s cieľom upozorniť na význam ochrany prírodného zdroja.

Slovenské banské múzeum z Banskej Štiavnice pripravilo pre deti pátračskú aktivitu spojenú so spoznávaním minerálov a hornín. Pracovníci Slovenskej agentúry životného prostredia predstavili jedinečnú faunu Chráneného vtáčieho územia Ostrovné lúky. Odborníci Štátnej ochrany prírody SR deťom porozprávali o starostlivosti o hendikepované živočíchy. Prehliadku meracích zariadení, technických laboratórií a model simulovaných záplav na Dunaji priblížili najmenším návštevníkom odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu a Výskumného ústavu vodného hospodárstva.

Vodohospodári zo štátnych podnikov Slovenský vodohospodársky podnik a Vodohospodárska výstavba zase pripravili súťaže týkajúce sa mokradí a spoznávania dunajských druhov rýb.

Približne 120 detí bratislavských základných škôl sa zúčastnilo plavby loďou Kriváň po Dunaji. Počas plavby štátny tajomník Juraj Smatana odovzdal ocenia víťazom súťaže Dunajský majster umenia (Danube Art Master). Ocenenia si prevzali žiaci základných a stredných škôl za svoje umelecké diela, vyhodnotené odbornou komisiou za najhodnotnejšie, v troch hlavných kategóriách: umelecké dielo, mapa a video, vrátane špeciálnej ceny ministra životného prostredia a tiež mimoriadnej ceny Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ).

Dunajský majster umenia je environmentálna umelecká súťaž, určená pre deti zo všetkých podunajských krajín. Súťaž podporuje a povzbudzuje deti, aby si pozornejšie všimli rieky vo svojom okolí a pozastavili sa nad tým, čo pre nich príroda v ich blízkosti znamená.

Medzinárodný deň Dunaja bol vyhlásený pri príležitosti podpisu Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja. Od roku 2004 sa oslavuje každoročne 29. júna, kedy sa organizujú rôzne podujatia pre deti, mládež a verejnosť.

Dunaj je s dĺžkou 2860 metrov druhou najdlhšou riekou v Európe. Pramení v nemeckom Čiernom lese a v Rumunsku sa vlieva do Čierneho mora. Dunaj dosahuje na Slovensku dĺžku 172 km, vlievajú sa doň rieky Morava, Váh, Hron a Ipeľ.