hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Správca dnes oficiálne otvoril triediace centrum zálohového systému. Spoločným úsilím Slovákov sa vyzbieralo už 100 miliónov zálohovaných obalov

ilustračný obrázok

Správca zálohového systému dnes za účasti ministra životného prostredia Jána Budaja oficiálne otvoril triediace centrum na spracovanie zálohovaných plastových fliaš a plechoviek pri obci Kočovce-Rakoľuby pri Novom Meste nad Váhom. Minister Ján Budaj pri tejto príležitosti informoval, že k dnešnému dňu sa spoločným úsilím Slovákov vrátilo už 100 miliónov zálohovaných plastových fliaš a plechoviek.


Triediace centrum je kľúčovým prvkom zálohového systému na nápojové obaly, ktorý sa na Slovensku spustil začiatkom tohto roka. Obaly vyzbierané v jednotlivých odberných miestach po celom Slovensku Správca prepraví cez medzisklady práve do triediaceho centra s plánovanou kapacitou spracovania až 29 tisíc ton plastových a 9 tisíc ton kovových obalov za rok.

100 miliónov obalov

Cieľom zálohového systému je vyzbierať a recyklovať minimálne 90 % nápojových obalov do roku 2025. Dosiahnutím tohto očakávania sa Slovensko dostane bližšie aj k naplneniu európskych cieľov v oblasti nakladania s odpadom a recyklácie. Do roku 2030 je to 70 %-ná recyklácia všetkých obalov a 60 %-ná recyklácia komunálneho odpadu, kým do doku 2035 nesmie na skládkach skončiť viac ako 10 % odpadu.

Podľa ministra životného prostredia Jána Budaja spustením triediaceho centra sa Slovensko stalo stredoeurópskym lídrom v triedení plastových fliaš a plechoviek. „Slovensko začína éru obehového hospodárstva, v ktorom si dokážeme vážiť suroviny a dokážeme z nich vyrábať nové materiály. Systém zálohovania je výborne zvládnutý, preto ho už onedlho predstavím českej a rakúskej ministerke životného prostredia a aj inde v Európe,“ zdôraznil minister Budaj.

Sto miliónov vyzbieraných zálohovaných obalov za prvé štyri mesiace je mimoriadny úspech a výsledok spoločného úsilia spotrebiteľov, výrobcov a obchodníkov. Zároveň je dôkazom, že Slovensko za krátky čas prijalo nový zálohový systém. Aj keď nás čaká ešte množstvo práce na rozvoji systému, smerujeme k naplneniu ambicióznych cieľov zberu, recyklácie nápojových obalov,“ povedala Lucia Morvai, riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu Správcu zálohového systému.

Aký je význam triediaceho centra

V triediacom centre je umiestnená optická linka, ktorá triedi materiály podľa druhov a farieb a pripravuje hotové balíky vytriedeného plastového a kovového materiálu pre recyklátorov. Práve vďaka zálohovému systému vieme vyzbierať materiál vyššej kvality, ktorý sa dá efektívne využiť pri výrobe nových obalov čím sa šetria prírodné zdroje, znižuje množstvo použitej energie a tým aj emisie CO2,“ vysvetlila Mária Trčková, generálna riaditeľka Správcu zálohového systému.

Vďaka kombinácii medziskladov a strategicky zvoleného miesta pre triediace centrum sa dosahuje optimalizácia prepravných trás a zabezpečuje sa tak flexibilný, efektívny a ekologický prevoz vyzbieraných zálohovaných obalov z odberných miest.

Ak do triediaceho centra, resp. medziskladov prídu nestlačené nápojové obaly, pochádzajúce z ručného zberu, prepočítavajú sa na špeciálnom zariadení a zlisujú sa práve tam. Následne sa porovnávajú údaje z ručných skenerov s reálne odobratým množstvom, čím sa eliminujú prípadné podvody a zabezpečí efektívny a udržateľný chod zálohového systému,“ dodala Mária Trčková.

Fakty o zálohovom systéme

+ bol spustený 1. januára 2022;
+ zálohujú sa všetky plastové a kovové nápojové obaly od 0,1 do 3 litrov, s výnimkou mlieka, nápojov s obsahom mlieka, sirupov a tvrdého alkoholu;
+ zálohované obaly majú na etikete veľké „Z“ v recyklačných šípkach a text „ZÁLOHOVANÉ“;
+ výška zálohu je jednotná pre plastové fľaše aj plechovky, 15 eurocentov;
+ spotrebiteľ pri kúpe nápoja zaplatí záloh 15 eurocentov, bude uvedený na cenovke alebo výveske oddelene;
+ záloh dostane spotrebiteľ späť po vrátení nápojových obalov na odberné miesto, výška zálohu teda nemá vplyv na cenu nápojov;
+ nápoje sa vracajú do odberného automatu – zálohomatu vo väčšom obchode, alebo v prípade menších potravín pri pokladni, kde sa načítajú cez ručný skener;
+ zálohované obaly sa vracajú nestlačené, s vrchnákom a čitateľným čiarovým kódom;
+ do zálohového systému je zaregistrovaných takmer 2400 odberných miest, z toho viac ako tisíc malých predajní po celom Slovensku, ktoré budú odoberať obaly dobrovoľne;
+ prechodné obdobie, kedy sa zákazník môže na pulte obchodov stretnúť aj so starými nezálohovanými plastovými fľašami a plechovkami potrvá maximálne do 30.6.2022;
+ nezálohované obaly – bez symbolu „Z“ ZÁLOHOVANÉ nenoste naspäť do obchodu, vyhadzujte ich do žltej nádoby na triedený zber tak, ako doteraz.

O Správcovi zálohového systému

Je to nezisková organizácia, ktorú vytvorilo konzorcium štyroch subjektov – Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku, Slovenské združenie výrobcov piva a sladu, Slovenská aliancia moderného obchodu a Zväz obchodu SR. Tie zastupujú povinné osoby zo zákona o zálohovaní, a to výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, výrobcov piva a zástupcov veľkoobchodu a maloobchodu. Ich členovia spoločne uvádzajú na trh takmer 80 % všetkých zálohovaných obalov a zastupujú viac ako 3 000 obchodných prevádzok.