hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Úradná tabuľa - všetky oznamy

OU-BB-OSZP1-2024/023565

22.04.2024 Povolenie výnimky

OU-ZA-OSZP1-2024/030908/Buk

22.04.2024 Žiadosť o povolenie výnimiek v súvislosti s terénnym výskumom v NP Veľká Fatra

Žiadateľ: Technická univerzita vo Zvolene, T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen

10352/2024-6.3

18.04.2024 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

10353/2024-6.3

18.04.2024 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

OU-BB-OSZP3-2024/023114

17.04.2024 Konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. na parcele č. KN-C 3197 v k.ú. Staré Hory pre žiadateľa MUDr. Miroslavu Mazúchovú.

Potvedenie záujmi byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, OSZP3, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, alebo na mailovú adresu kristina.seligova@minv.sk v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

ou-bb-oszp1-2024-022739-si

17.04.2024 žiadosť o výnimky zo zakázaných činností ustanovených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. z dôvodu odstránenia a okliesnenia drevín a iných porastov v ochrannom pásme vedenia 22 kV: č. VN 321 k54 v katastri obce Čabradský Vrbovok v PR Čabraď.

OU-ZA-OSZP1-2024/032797/Kub

17.04.2024 Žiadosť o vydanie výnimky zo zakázaných činnosti zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Žiadateľ: Jakub Vojtek

OU-ZA-OSZP1-2024/032802/Kub

17.04.2024 Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činnosti a vydanie súhlasov zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-ZA-OSZP1-2024/032790/Buk

17.04.2024 Žiadosť o predĺženie výnimky v súvislosti so zásobovaním horskej chaty pod Borišovom.

Žiadateľ: Ľubomír Kľučiar

OU-BB-OSZP1-2024/023064

16.04.2024 Žiadosť o povolenie výnimky

10226/2024-6.3

15.04.2024 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

10227/2024-6.3

15.04.2024 Žiadosť o povolenie výnimky z územnej a druhovej ochrany

Biotika a. s., Slovenská Ľupča

27.03.2024 Žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretého priestoru s úrovňou ochrany 1 podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]