Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Úradná tabuľa - všetky oznamy

Informácia č. OU-PT-OSŽP-2020/000443-002

03.06.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 odseku 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – zverejnenie informácie o začatí správneho konania.

OU-KE-OSZP1-2020/029500

03.06.2020 Stavba „Hrabušice – Betlanovská dolina – zriadenie DTS, NN, DP“ na území s 2. a 3. stupňom ochrany v k.ú. Hrabušice a Betlanovce, v okrese Spišská Nová Ves - povolenie výnimky zo zákona

OU-KE-OSZP1-2020/029498

03.06.2020 Umiestnenie krátkodobého zariadenia v katastrálnom území Stratená, lokalita Lipovec

OU-KE-OSZP1-2020/029179

03.06.2020 Natáčanie scén do filmu v lokalite Tomášovský výhľad, v Národnom parku Slovenský raj

OU-BB-OSZP1-2020/017569-Ko

03.06.2020 Predĺženie platnosti rozhodnutia

8268/2020-6.3

03.06.2020

OU-PO-OSZP1-2020/031180/SA

03.06.2020 Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na organizovanie verejného športového podujatia - medzinárodného vysokohorského behu "Memoriál Jozefa Psotku" na území TANAPu.

Verejné konzultácie k Nariadeniu o preprave odpadu

03.06.2020 Do verejných konzultácií je možné zapojiť sa do 30. júla 2020 vyplnením dotazníka

OU-PO-OSZP1-2020/030822/SJ

02.06.2020 Žiadosť o povolenie výnimky podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pohyb mimo vyznačených chodníkov pre vstup k trvalým výskumným plochám v TANAPe

OU-BY-OSZP/2020/000433/Seb

02.06.2020 Žiadateľ: MVM, s.r.o., Veľká Okružná 18, 01001 Žilina
Vec: Oznámenie o výrube drevín podľa osobitných predpisov (zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov) v k.ú. Plevník Drieňové a k.ú. Maršová

OU-ZA-OSZP1-2020/026473/Ora

02.06.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona.

OU-ZA-OSZP1-2020/026449/Ora

02.06.2020 Žiadosť o udelenie výnimky zo zákona.

OU-ZA-OSZP1-2020/026694/Bra

02.06.2020 Žiadosť o udelenie výnimky na natáčanie s dronom v NP Malá Fatra

Žiadateľ: Juraj Krivuš, J. Martáka 43, 036 01 Martin

OU-BA-OSZP1-2020/080867-LAJ

01.06.2020 Žiadosť o výnimku vstupu do ryb. revíru Židovky, v CHKO Záhorie, za účelom výkonu ryb. práva.

OU-BA-OSZP1-2020/080756/ROA

01.06.2020 Vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. na oplotenie pozemkov v k. ú. Devín, v území PR Fialková dolina

OU-BR-OSZP-2020/005301BAL

01.06.2020 Podnet k náhodnej ťažbe na LC Telgárt

OU-BR-OSZP-2020/005457 MED

01.06.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Horná Lehota

OU-PO-OSZP1-2020/030636/SJ

01.06.2020 Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na účely výskumu druhu Tofieldia calyculata v NP Nízke Tatry

OU-ZA-OSZP1-2020/026472/Drn

01.06.2020 Žiadosť o povolenie výnimky a vydanie súhlasu v zmysle zákona.

OU-ZA-OSZP1-2020/026484/Kub

01.06.2020 Žiadosť udelenie výnimky v zmysle 14 ods. 2 písm. f) zákona 543/2002 Z.z.

Žiadateľ: DAMIAN JASNA s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava

OU-BB-OSZP1-2020/017528-FL

01.06.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky

OU-BA-OSZP1-2020/080466-LAJ

29.05.2020 Žiadosť o udelenie výnimky vjazdu autom do rybárskeho revíru "Židovky" za účelom výkonu ryb. práva.

OU-KE-OSZP3-2020/028961

29.05.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny a krovitého porastu

OU-ZA-OSZP1-2020/026331/Bra

29.05.2020 Žiadosť o udelenie súhlasu s podávaním jadrového krmiva diviačej zveri na vnadiskách

Žiadateľ: Poľovnícke združenie Magura so sídlom v Párnici, Párnica 264, 026 01 Dolný Kubín

OU-BB-OSZP1-2020/017406-FL

29.05.2020 Povolenie výnimky zo zákazu

Verejný odpočet činnosti Slovenského banského múzea

28.05.2020 Dátum konania: 11. júna 2020 od 9:00 do 12:00 hod.
Miesto konania: Kammerhofská 2, Banská Štiavnica
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]