hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Štátni ochranári posúdia projekt novej prírodnej rezervácie nad obcou Hertník

ilustračný obrázok

 

Pestré jedľovo-bukové lesy pri obci Hertník v okrese Bardejov by sa mohli v budúcnosti stať súčasťou novej prírodnej rezervácie Salamandria. Štátna ochrana prírody SR posúdi návrh vyhlásenia prírodnej rezervácie Salamandria, predložený Lesoochranárskym zoskupením VLK.

Vyhlásením prírodnej rezervácie Salamandria by bola zabezpečená ochrana jedľobučín a výrazne by sa obmedzila ťažba dreva. Ide o štátne pozemky v správe štátneho podniku Lesy SR, ktoré patria pod Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) sa obráti na rezort pôdohospodárstva, aby prehodnotilo hospodárske aktivity na danom území, vrátane pozastavenia ťažby dreva počas doby odborného posúdenia projektu štátnymi ochranármi.

Územie navrhovanej prírodnej rezervácie je domovom chránených druhov živočíchov – medveďa, vlka, rysa, ale tiež netopierov, vzácnych druhov obojživelníkov (mloky, kunky), chrobákov (fúzače, roháče, borose) a ďalších 60 druhov vtákov. Zároveň ide o územie, ktoré je z troch štvrtín územím európskeho významu Čergov, prekrýva sa aj s Chráneným vtáčím územím Čergov.

Rozloha navrhovanej prírodnej rezervácie Salamandria by mala mať výmeru cca 543 hektárov, na ktorej takmer celé územie tvoria lesné pozemky. Návrh počíta s bezzásahovým režimom, ktorý zvýši vodozádržnú funkciu lesa. Prírodná rezervácia má byť voľne a bez obmedzení prístupná pre turistov a milovníkov prírody.

MŽP robí opatrenia, ktoré pomáhajú prírode. MŽP presadilo reformu národných parkov, vyhlásenie prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska, Vydrica, v tomto roku predloží vláde SR na schválenie prírodnú rezerváciu Devínska Kobyla.