hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Program sanácie envirozáťaží ako podklad pre zabezpečenie ochrany zdravia

ilustračný obrázok

Štátny program sanácie environmentálnych záťaží pre roky 2022 až 2027, ktorý na svojom dnešnom rokovaní schválila vláda Slovenskej republiky, určuje rámcové úlohy na postupné znižovanie negatívnych vplyvov envirozáťaží na ľudské zdravie a životné prostredie. Dokument obsahuje zoznamy najrizikovejších lokalít. Sanácia záťaží sa finančne zabezpečí z Operačného programu Kvalita životného prostredia a z pripravovaného programu Slovensko. Spolufinancovaná bude zo štátneho rozpočtu.

Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2022 – 2027) z dielne ministerstva životného prostredia stanovuje priority, ciele a programové opatrenia. Na Slovensku máme 879 pravdepodobných envirozáťaží, 323 potvrdených a 818 sanovaných environmentálnych záťaží. Zároveň definuje časový a vecný harmonogram prác a opatrení na obdobie rokov 2022 - 2027.

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia je na podporu odstraňovania environmentálnych záťaží vyčlenených viac ako 222 miliónov eur. Tie poslúžili napríklad na sanáciu skládky priemyselného odpadu v Dolnom Kubíne, skládku galvanického kalu na Myjave, či na sanáciu environmentálneho znečistenia rušňových dep v Prievidzi, Humennom a v Kraľovanoch. V rámci operačného programu Slovensko na roky 2021 - 2027 plánuje ministerstvo čerpať na riešenie environmentálnych záťaží ďalšie financie vo výške vyše 200 miliónov eur.

Na sanáciu envirozáťaží na obdobie 2022 až 2027 bude celkovo potrebných 636,05 mil. eur.