hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

Ministerstvo životného prostredia SR
Námestie Ľudovíta Štúra 1
81235 Bratislava

zobrazenie na Google mape


Zelená linka

Linka prvého kontaktu a nahlasovanie environmentálnych priestupkov
bezplatné telefónne číslo: 0800 144 440 - pracovné dni od 08:00 do 16:00
e-mail: zelena.linka@enviro.gov.sk

 

Žiadosti o informácie podľa zákona 211/2000 - slobodný prístup k informáciám

Oznamovanie podozrení z korupcie podľa zákona 300/2005 - trestný zákon


Kontakt pre médiá

e-mail: 


Vrátnica - spojovateľ

telefón: 02/5956 1111


Podateľňa

úradné hodiny: v pracovných dňoch od 8:00 do 12:00 
pre informácie o zásielkach - telefón: 02/5956 2284 | e-mail: 


Elektronická schránka

na prijímanie elektronických podaní k agende MŽP SR: E0005579903


Identifikačné údaje

IČO: 42181810
DIČ: 2023106679


Vedenie

Minister Ján Budaj - kancelária: tel: 02/59562306, minister@enviro.gov.sk

Štátny tajomník Mgr. Juraj Smatana - kancelária: 02/59562087, statny.tajomnik1@enviro.gov.sk

Štátny tajomník Mgr. Michal Kiča - kancelária: 02/59562491, statny.tajomnik2@enviro.gov.sk

Generálna tajomníčka služobného úradu Ing. Daša Turbová - kancelária: 02/59562020, sekretariatgtsu@enviro.gov.sk

Sekcie

Sekcia environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov - asistentka: 02/59562172, zlatica.vrablicova@enviro.gov.sk

Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia - asistentka: 02/59562581, natalia.grujbarova@enviro.gov.sk

Sekcia vôd (Nábrežie L. Svobodu 5, Bratislava) - asistentka: 02/59563102, katarina.karasova@enviro.gov.sk

Sekcia geológie a prírodných zdrojov (Bukureštská 4, Bratislava) - vrátnica: 02/59564111,

Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny - asistentka: 02/59562161, anna.haladekova@enviro.gov.sk

Sekcia environmentálnych programov a projektov (Karloveská 2, Bratislava) - asistentka: 0906314411, radka.jambrichova@enviro.gov.sk

Sekcia ekonomiky - asistentka: 02/59562445, eva.hozdalova@enviro.gov.sk

Sekcia práva - asistentka: 02/59562300, sylvia.belanova@enviro.gov.sk

Sekcia informatiky (Bukureštská 4, Bratislava) - asistentka: 02/59564251, michaela.schmidt@enviro.gov.sk

Osobný úrad - asistentka: 02/59562226, elena.bercakova@enviro.gov.sk

Odbor verejného obstarávania a hospodárskej správy - asistentka: 02/59562310, zuzana.slavikova@enviro.gov.sk

Inštitút environmentálnej politiky - asistentka: 02/59562425, jana.mikudova@enviro.gov.skOdbory starostlivosti o životné prostredie Okresných úradov

Kontakty nájdete na stránke ministerstva vnútra


Organizácie rezortu