hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

MŽP: Vláda schválila pravidlá pre prevádzku domových čistiarní odpadových vôd

ilustračný obrázok

Vládny kabinet schválil nariadenie z dielne Ministerstva životného prostredia SR (MŽP), ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Hlavným dôvodom právnej úpravy je určiť jasné pravidlá pre využívanie malých čistiarní odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov. Materiál v tejto súvislosti upravuje podmienky povoľovania, zriaďovania, prevádzky a kontroly domových čistiarní odpadových vôd.

Neexistujúce pravidlá pri prevádzke domových čistiarní odpadových vôd a nedostatočná kontrola nad prevádzkou a technickým stavom boli jedným z prehreškov, ktoré Európska komisia vyčíta Slovensku. „Dnes schváleným nariadením odstraňujeme tento rozpor a stanovujeme podmienky pre prevádzku domových čistiarní odpadových vôd. Z domovýchčistiarní sa tak stane štandardný spôsob likvidácie odpadových vôd, tak ako v iných krajinách Európy,“ zdôraznil minister Budaj.

Budovanie malých čistiarní odpadových vôd (ČOV) do 50 ekvivalentných obyvateľov bude určené pre domácnosti, malé penzióny, či chaty, kde nie je možné z technických dôvodov alebo neprimerane vysokých nákladov vybudovanie verejnej kanalizácie v krátkodobom horizonte a ani nie je predpoklad budovania verejnej kanalizácie v danej oblasti. Pôjde tiež o oblasti, kde je z technického hľadiska komplikované pripojiť sa na prevádzkovanú verejnú kanalizáciu, alebo je to finančne neprimerane nákladné, respektíve to nedovoľujú miestne pomery.

Nezákonné a neodborné nakladanie so splaškovými odpadovými vodami ohrozuje zdroje vody, určenej na pitné účely a životné prostredie. Nariadenie v tejto súvislosti zavádza technickú revíziu domových ČOV, ktorú bude vykonávať revízny technik. Revízny technik bude zisťovať skutkový, fyzický stav malej ČOV, kontrolovať spôsob prevádzkovania čistiarne. Vlastník domovej ČOV bude musieť viesť prevádzkový denník, kde bude zaznamenávať vývoz kalu z ČOV.