hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Pre znečistenie Malého Dunaja hrozí finančná sankcia až do 165 000 eur

ilustračný obrázok

Rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR (MŽP) - Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) v týchto dňoch intenzívne vyšetruje príčinu úhynu rýb na vodnom toku Malý Dunaj. Mimoriadne zhoršenie vôd (MZV) sa prejavilo uplynulý týždeň na rieke pri obci Most pri Bratislave. Na základe podnetu verejnosti SIŽP vykonala miestnu obhliadku a ako pôvodcu znečistenia určila Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s., ktorá prevádzkuje ústrednú čistiareň odpadových vôd vo Vrakuni (ÚČOV Vrakuňa).

Z čistiarne Vrakuňa unikol čistiarenský kal a nečistené odpadové vody. SIŽP zdokumentovala znečistenie na úseku niekoľkých kilometrov. Na jeho následky uhynulo aj značné množstvo rýb a vodných živočíchov. Pri vyšetrovaní príčin vzniknutého zhoršenia vôd SIŽP nadobudla podozrenie na viacero možných nedostatkov pri prevádzkovaní ÚČOV Vrakuňa.

Dôvodom úniku kalu zo splaškov do rieky mohli byť intenzívne búrky a prívalové dažde v lokalite čistiarne, ktoré však nie sú ospravedlnením pre opakované znečistenie rieky. Pre podobné situácie slúži manipulačný poriadok ČOV, ktorý určuje presný postup ako konať, aby sa škody na životnom prostredí nestali alebo minimalizovali.

Preverovanie Inšpekcie životného prostredia bude predmetom podrobnejšej kontroly v čistiarni po ukončení aktuálneho mimoriadneho znečistenia vôd. Pôvodcovi znečistenia hrozí finančná sankcia až do výšky 165 000 eur.