hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Nové pravidlá pre znečisťovateľov ovzdušia

ilustračný obrázok

Motivovať znečisťovateľov ovzdušia k postupnému znižovaniu emisií má návrh nového zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia z dielne ministerstva životného prostredia (MŽP). Návrh zákona na svojom dnešnom rokovaní schválila vláda. Cieľom zákona je po vyše dvadsiatich rokoch nastaviť spravodlivejšie spoplatňovanie vypúšťania škodlivín do ovzdušia. Zákon má zároveň ambíciu byť silným ekonomickým a motivačným nástrojom na dosiahnutie cieľov, stanovených v oblasti ochrany ovzdušia v súlade s Environmentálnou Stratégiou do roku 2030.

Navrhovaná právna úprava zvyšuje sadzby základných poplatkov tak, aby ich výška zohľadňovala negatívne vplyvy vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia a motivovala znečisťovateľov ovzdušia k ďalšiemu znižovaniu emisií. Nová právna úprava navrhuje zvyšovanie sadzby poplatkov tak, že sa do roku 2030 zdvojnásobí. Od roku 2031 sa poplatky budú každoročne navyšovať podľa výšky inflácie.

Návrh novely zákona prináša zníženie administratívnej záťaže pre prevádzkovateľov zdrojov znečistenia a zjednodušenie platenia poplatkov za znečisťovanie ovzdušia. Zvyšuje hranicu minimálnej sadzby pre vznik poplatkovej povinnosti. Kým doteraz povinnosť platiť poplatky za znečistenie ovzdušia vznikala všetkým spoločnostiam, ktorých množstvo vypustených emisií prekročilo ekvivalent sumy 34 eur, po novom povinnosť platiť za znečistenie ovzdušia budú mať iba tie firmy, ktoré vypustia do ovzdušia emisie v hodnote 500 eur. „Týmto opatrením dosiahneme zníženie zaťaženia malých firiem. Za znečisťovanie tak budú platiť hlavne tie spoločnosti, ktoré spôsobujú nepriaznivý stav,“ vysvetlil minister Budaj.

Zmeny nastanú aj v prípade osobitnej oznamovacej povinnosti. Za oznámenie sa bude považovať samotné oznámenie údajov o emisiách do Národného emisného informačného systému (NEIS). Mestá a obce budú môcť rozhodnúť o oslobodení od poplatkovej povinnosti pre malé zdroje znečistenia.

Po schválení poslancami Národnej rady SR nový zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia nadobudne účinnosť od 1. januára 2023.