hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Bratislava má od dnes prírodnú rezerváciu Vydrica

ilustračný obrázok

Sústava chránených území na Slovensku sa opäť rozrástla. Práve dnes totiž nadobudlo platnosť nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Vydrica. Pre návštevníkov bratislavského lesoparku sa nič nezmení a aj naďalej môžu toto územie využívať na rekreáciu, či šport. Vyhlásenie prírodnej rezervácie presadil minister životného prostredia Ján Budaj. Cieľom vyhlásenia prírodnej rezervácie je ochrana biotopov európskeho a národného významu a živočíchov európskeho významu na jej území.

Územie prírodnej rezervácie Vydrica je vzácne pre svoje jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy, bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy a kyslomilné bukové lesy, ktoré sú biotopmi európskeho významu. V tých majú svoj domov fúzač alpský, pásikavec, kováčik fialový, či rak riavový, ktoré patria k živočíchom európskeho významu. Lokalita je charakteristická aj dubovo-hrabovými lesmi karpatskými, ktoré sú biotopom národného významu.

Podľa ministra životného prostredia Jána Budaja Bratislava ukrýva vo svojich lesoch jedinečné prírodné bohatstvo. „Preto si ho musíme strážiť a chrániť. Najmä dnes, keď čelíme klimatickej kríze. Nedotknutú prírodu v Bratislave tak máme na dosah verejnou dopravou,“ podotkol minister životného prostredia Ján Budaj.

Na území Vydrice dosiaľ platil druhý stupeň ochrany. Napriek tomu, že sa stupeň ochrany zvýšil, návštevníci sa budú môcť aj naďalej pohybovať aj mimo vyznačených turistických chodníkov a budú môcť aj zbierať rastliny a ich plody pre vlastnú potrebu. Vjazd a pohyb cyklistov bude, rovnako ako dosiaľ, umožnený na existujúcich cyklotrasách. Zoznam vyhradených miest v prírodnej rezervácii a v jej ochrannom pásme zverejnil Okresný úrad Bratislava.

Celková výmera prírodnej rezervácie je 483,49 hektárov. Jej územie bude rozdelené na dve zóny. V zóne A s rozlohou 450,31 hektárov bude platiť najprísnejší, piaty stupeň ochrany. V zóne B s rozlohou 33,18 hektárov bude platiť štvrtý stupeň ochrany. Rezerváciu bude obklopovať 97,75 hektárov veľké ochranné pásmo so štvrtým stupňom ochrany.

Prírodná rezervácia Vydrica sa nachádza v katastrálnom území mesta Svätý Jur (okres Pezinok), bratislavských mestských častí Rača (Bratislava III), Záhorská Bystrica (Bratislava IV) a bratislavskej lokalite Vinohrady (Bratislava III).