hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Návrh nového zákona plánuje smerovať Slovensko k čistejšiemu ovzdušiu

ilustračný obrázok

Znižovanie celkového množstva emisií vypúšťaných do ovzdušia, zvyšovanie kvality ovzdušia, aj obmedzenie množstva emisií priamo na zdroji. Tieto tri hlavné línie sleduje návrh nového zákona o ochrane ovzdušia z dielne Ministerstva životného prostredia SR (MŽP). Nový legislatívny rámec na dnešnom rokovaní schválila vláda. Čistota ovzdušia má výrazný vplyv na ľudské zdravie aj stav prírodných ekosystémov. MŽP chce preto nasmerovať krajinu k zvyšovaniu kvality aj vyššej miere ochrany ovzdušia. Slovensko v súčasnosti čelí žalobe zo strany Európskej komisie za nedostatočnú ochranu ovzdušia a prekračovanie limitnej hodnoty znečistenia v čase úradovania predchádzajúcich vlád.

“Úplne nový zákon nám dáva silný nástroj pri ochrane zdravia ľudí a zlepšovania kvality ovzdušia. 5 000 úmrtí ročne máme spoluzavinených nekvalitným ovzduším. Verím, že ambiciózny predpis nám pomôže výrazne znížiť toto smutné číslo,” uviedol minister Ján Budaj, ktorý dnes presadil návrh zákona na mimoriadnom rokovaní vlády.

Návrh nového zákona o ochrane ovzdušia stanovuje prípustnú mieru znečistenia ovzdušia v krajine, vymedzuje pôsobnosť orgánov ochrany ovzdušia, určuje povinnosti a zákazy pre fyzické a právnické osoby a v neposlednom rade koriguje monitoring a hodnotenie kvality ovzdušia. Zohľadňuje aj lokálny prístup k riadeniu kvality ovzdušia, keď obciam poskytuje právomoc obmedziť prevádzkovanie vybraných malých zdrojov znečisťovania ovzdušia. Obce budú môcť zakázať vybrané osobitné činnosti na svojom území. Získajú aj právomoc vytvárať nízkoemisné zóny s možnosťou obmedziť cestnú dopravu. Navyše, tento návrh zákona je vôbec prvou právnou úpravou, ktorá upravuje reguláciu zápachu. Obciam prisudzuje právomoc regulovať zápach verejne záväzným nariadením. Ministerstvo životného prostredia dostáva desiatky podnetov na zápach, keďže ale doteraz nejestvovala zodpovedajúca právna úprava, podnety sa nedali riešiť.

Navrhovaná právna úprava zavádza možnosti kontroly individuálneho spaľovania zo strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP). MŽP preto plánuje výrazne personálne aj materiálno-technické posilnenie kapacít inšpekcie aj okresných úradov. K zvýšeniu ochrany ovzdušia má prispieť aj zákaz spaľovania druhotných tuhých palív, ktorý má na Slovensku platiť od roku 2026. Návrh obsahuje aj ustanovenia na zvýšenie výrobných štandardov pre priemyselné prevádzky, či vypracovanie smogového regulačného plánu pre lokality s vysokým rizikom znečistenia ovzdušia. Vďaka tomu bude možnosť okamžite zakročiť pri zhoršenej smogovej situácii.

Určené budú aj požiadavky na kvalitu palív a výrobkov na spaľovanie. Návrh zároveň zavádza osobitné povoľovanie stacionárnych zdrojov znečisťovania a nástroje na riadenie kvality ovzdušia. Nastoľuje dôslednejšiu kontrolu znečisťovania ovzdušia a ukladanie sankcií. Umožňuje lokálny prístup k riadeniu kvality ovzdušia. Okresné úrady v sídle kraja získajú právomoc žiadať samosprávny kraj o vypracovanie regionálneho programu na zníženie znečistenia ovzdušia a obce o vypracovanie miestneho plánu.

Podľa odhadov Európskej environmentálnej agentúry každoročne na Slovensku zomrie približne 5 000 ľudí kvôli znečistenému ovzdušiu.