hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort: Minister Budaj predstavil obciam systémové riešenie medveďov

ilustračný obrázok

Envirorezort: Minister Budaj predstavil obciam systémové riešenie medveďov

Minister životného prostredia Ján Budaj, obaja štátni tajomníci ministerstva životného prostredia (MŽP) a odborníci z envirorezortu sa dnes stretli so starostami z Podpoľania, ktorí upozorňujú na kolízie s medveďom hnedým v regióne Podpoľania. Ministerstvo predstavilo koncepčné riešenia pre obce v prostredí karpatskej divočiny. Spočívajú vo zvýšenej kontrole územia z hľadiska nezákonného lovu a vnadenia, a v navýšení finančnej podpory obciam na zabezpečenie kontajnerových stojísk, osvetlenia na osvetu a rozšírenie činnosti Zásahového tímu medveďa hnedého v regióne.

MŽP súčasne otvára podporu na pomoc obciam, ktoré sa nachádzajú na území s výskytom medveďa hnedého. Obce budú môcť získať financie na zabezpečenie stojísk s odpadom, ale aj na nákup fotopascí, techniky určenej na školenia, či vybavenie priamo pre obyvateľov a to najmä sprejov proti medveďom a nástrojov na plašenie medveďa zvukom či svetlom. Ministerstvo podporí preventívne aktivity a vzdelávacie aktivity za účelom predchádzania stretov s medveďom. Z Operačného programu kvalita životného prostredia má byť na túto aktivitu vyčlenených 50 miliónov eur, podľa záujmu obcí. Výzva bude zverejnená na webe MŽP.

Minister Ján Budaj zhrnul zástupcom regiónu Podpoľania ciele koncepčných návrhov envirorezortu v rámci výskytu medveďa hnedého. Podľa neho riešenie danej situácie musí byť otvorené pre všetky obce, ktoré nahlásia problém s výskytom medveďa hnedého: „Musíme zabrániť kolíziám s medveďmi ale súčasne nepripustiť neriadené odstrely medveďa, ako zákonom chráneného druhu. Posilňujeme Zásahový tím pre medveďa hnedého a jasne zadefinujeme problémových medveďov, ktoré vyradíme z populácie,“ podčiarkol minister Budaj.

Zároveň minister Budaj vyzval starostky a starostov, aby kolízie medveďa hlásili priamo ministerstvu, a to aj cez Zelenú linku.

Zásahový tím pre medveďa hnedého bude spolupracovať so starostkami a starostami v dotknutom území. Rozšíri  sa o odborných pracovníkov z národných parkov a tiež o dobrovoľníkov spomedzi domácich poľovníkov, ktorých budú riadiť pracovníci zásahového tímu. Základom práce posilneného Zásahového tímu pre medveďa hnedého je identifikovanie a vyradenie problémových jedincov medveďa hnedého.

Nábor partnerov zásahového tímu, sa začína už dnes. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na kontakte zásahového tímu alebo na Zelenej linky.

V prípade problémov s populáciou medveďa na Poľane je však potrebné zistiť aj príčinu, pretože medveď ako predátor môže zvyšovať svoje počty len na území, kde má k dispozícii nadbytok potravy. Ide aj o nelegálne krmoviská, ktoré sa vyskytujú práve na území Podpoľania. Takéto krmoviská môžu úzko súvisieť nielen s nelegálnym lovom na medvede, ale aj s novým javom - s tzv. fototuristikou. Nelegálne krmoviská, ktoré sa na Poľane našli  v piatok 13. mája, boli totiž v tesnej blízkosti niekoľkých fotokrytov. MŽP podalo trestné oznámenie kvôli situácii, ktorá ohrozuje bezpečnosť návštevníkov CHKO Poľana.

Ministerstvo životného prostredia si taktiež uplatnilo zásadné pripomienky k zákonu o poľovníctve, aby sa úplne vylúčilo prikrmovanie a vábenie zveri, ktoré vedie k zmene jej prirodzenej plachosti. Na stretnutí so starostkami a starostami Podpoľania sa potvrdila potreba dialógu a spolupráce, vďaka čomu sa zlepší bezpečie občanov a uchovajú sa prírodné hodnoty karpatskej krajiny.