hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

MŽP: Odkalisko Poša je príkladom, kde ochrana životného prostredia zvíťazila nad podnikateľskými záujmami

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) víta rozhodnutie Krajského súdu v Košiciach, ktoré potvrdilo, že postup Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) v prípade preskúmania zákonných povinností prevádzkovateľa odkaliska Poša, bol správny a v súlade s platnými zákonmi.

Minister životného prostredia Ján Budaj veľakrát podporil prácu inšpektorov a je odhodlaný tak urobiť vždy, keď si to vyžiadajú okolnosti. „Inšpekcia životného prostredia si dôsledne plní svoje povinnosti a nesmie sa nechať zastrašovať,“ zdôraznil minister Budaj.

Slová ministra potvrdí aj rozsudok krajského súdu, v ktorom zamietol žalobu spoločnosti TP2, s.r.o. Prevádzkovateľ odkaliska Poša súdnou cestou napadol výsledky kontroly vykonanej SIŽP ešte v júni 2020. Kontrola odhalila, že spoločnosť vypúšťala odpadové vody z odkaliska Poša do rieky Ondava od 1. januára 2019 bez platného povolenia. Správnosť tohto záveru potvrdil aj rozsudok súdu. Platnosť pôvodného povolenia, ktoré vydal Krajský úrad životného prostredia v Prešove v roku 2012 totiž vypršala koncom roku 2018. Prevádzkovateľ sa nestotožnil so závermi kontroly a namiesto prijatia opatrení na odstránenie zisteného nedostatku, sa obrátil na súd. Včera vynesený rozsudok súdu nadobudne právoplatnosť po jeho doručení procesným stranám.
Ministerstvo a SIŽP v tejto súvislosti čelili viacerým útokom zo strany prevádzkovateľov odkaliska Poša, vrátane podaných trestných oznámení. MŽP SR a inšpektori životného prostredia vyhodnotili tieto útoky ako ďalšiu formu nátlaku, ktorému odmietli ustúpiť.

MŽP SR je odhodlané presadzovať dôslednú ochranu zdravia a životného prostredia. MŽP bude aj naďalej informovať občanov Slovenska o akomkoľvek znečistení, a to bez rozdielu, či je to podnikateľským subjektom príjemné alebo nie. Rozsudok je kľúčový aj z hľadiska ukončenia kontrolných procesov v rámci rezortu, ktorých predmetom je preskúmanie pasivity orgánov starostlivosti o životné prostredie v minulosti.

Vďaka aktivite MŽP SR a zásahu Slovenskej inšpekcie životného prostredia sa zastavilo dotekanie škodlivých vôd do odkaliska Poša, z ktorého dlhé roky vytekali a znečisťovali celý kraj škodlivými látkami. To je už minulosťou. Podľa priebežných pozorovaní sa hladina odkaliska znížila. MŽP pripravuje sanáciu tejto lokality.