hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Minister Budaj sa zúčastní prestížneho samitu o udržateľnom rozvoji

ilustračný obrázok

Predstavitelia štátov z celého sveta sa stretávajú vo švédskom Štokholme na Konferencii OSN o udržateľnom rozvoji. Slovenskú republiku na medzinárodnom environmentálnom stretnutí „Štokholm+50: zdravá planéta pre prosperitu všetkých – naša zodpovednosť, naša príležitosť“ zastupuje minister životného prostredia Ján Budaj. Konferencia sa uskutoční v dňoch 2. a 3. júna 2022 a jej cieľom je zvyšovať spoločné úsilie štátov v boji s klimatickou krízou, znovu definovať hodnotové reťazce a vzťah k prírode, ale tiež podporovať udržateľnú výrobu a spotrebu. Minister Budaj prichádza do Štokholmu s cieľom uskutočniť medzinárodné stretnutia a nadviazať diplomatické vzťahy.

Súčasťou konferencie sú 4 plenárne zasadnutia a 3 dialógy lídrov. Témou prvého dialógu budú debaty o naliehavej potrebe prijať opatrenia na dosiahnutie zdravej planéty a prosperity pre všetkých ľudí.
V druhom dialógu sa diskusie zamerajú na zotavenie sa z pandémie COVID-19. V tejto súvislosti sa účastníci dialógu budú zaoberať konkrétnymi opatreniami, potrebnými na dosiahnutie udržateľného rozvoja a premenu hospodárstva, ktoré musí rešpektovať ekologický, udržateľný a spravodlivý rozvoj.

Pandémia COVID-19, klíma, kríza v oblasti biodiverzity, znečistenie prírody, ale tiež rozdiely v miere napĺňania klimatických cieľov nás nútia zrýchliť tempo zmien a prejsť od záväzkov k činom. Tretí dialóg sa bude preto zaoberať možnosťami intenzívnejšieho a rýchlejšieho dosiahnutia udržateľného rozvoja.

Minister absolvuje sériu bilaterálnych rokovaní s rezortnými kolegami a tiež riaditeľkou Programu OSN pre životné prostredie (UNEP) Inger Andersen o ochrane klímy, biodiverzity a podpore obehového hospodárstva.

Konferencia OSN o životnom prostredí, ktorá sa konala pred 50-timi rokmi (jún 1972), je tiež známa ako „Štokholmská konferencia“, bola prvou konferenciou OSN na tému životného prostredia. Jej záverečný dokument obsahoval princípy, ktoré sú pre environmentálny manažment dôležité dodnes. Dôležitým míľnikom konferencie bolo tiež zriadenie Environmentálneho programu OSN (UNEP) a Svetového dňa životného prostredia, ktorý si pripomíname každoročne 5. júna. Konferencia bola prelomovou aj zapojením občianskej spoločnosti a ďalších aktérov.