hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Minister Ján Budaj získal prestížnu pozíciu v rámci Programu OSN pre životné prostredie

ilustračný obrázok

Environmentálne zhromaždenie OSN zvolilo ministra životného prostredia Jána Budaja za podpredsedu UNEA byra, ktoré bude pripravovať nasledujúce zasadnutie zhromaždenia UNEA6. Slovensko získalo vôbec prvýkrát v histórii Programu Organizácie spojených národov pre životné prostredie takúto prestížnu pozíciu.

Po náročných rokovaniach za posledné tri dni sa dnes v Nairobi končí piate zasadnutie zhromaždenia UNEA5, na ktorom sa stretli zástupcovia 193 členských štátov OSN, súkromného sektora, občianskej spoločnosti a ďalší predstavitelia, aby sa dohodli na postupoch riešenia environmentálnych výziev. Hlavným posolstvom zasadnutia je, že ekonomická obnova musí ísť ruka v ruke s ochranou životného prostredia, napĺňanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja vyžaduje aj „odvážne“ rozhodnutia na zabránenie ďalšieho znečistenia planéty plastmi.

Minister Ján Budaj vo svojom video-odkaze potvrdil, že Slovensko sa zodpovedne podieľa na zápase s klimatickou krízou a zavádza opatrenia na zastavenie akéhokoľvek plastového odpadu, ktorý by sa dostával z našich riek do morí a oceánov.

Účastníci zasadnutia sa zhodli, že environmentálna kríza je globálna. Tohtoročné fórum však nemohlo byť venované len téme životného prostredia. Zatienili ho totiž aktuálne udalosti na Ukrajine. Väčšina krajín, vrátane členských štátov EÚ, ostro odsúdila ruskú agresiu a vyzvala Ruskú federáciu k okamžitému ukončeniu vojnovej invázie. Ochrana ľudských životov a ochrana životného prostredia sú dve strany tej istej mince. Nevzdávajme úsilie o dobré a udržateľné spolužitie na Zemi.