hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Brusel: ministri životného prostredia odsúdili agresiu na Ukrajine a zdôraznili potrebné zníženie závislosti na ruskom plyne

ilustračný obrázok

Rozšírenie systému obchodovania s emisnými kvótami (EU ETS) o sektory cestnej dopravy a budov (tzv. BRT) a zriadenie sociálno-klimatického fondu, nariadenia o batériách a o výrobkoch, ktoré neprispievajú k odlesňovaniu. To boli hlavné témy dnešného zasadnutia Rady ministrov EÚ pre životné prostredie. Slovensko na rokovaniach v Bruseli zastupoval štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) Michal Kiča.

Prioritnou témou zasadnutia je klíma a balík Fit for 55. Všetci si uvedomujeme, že aktuálna kríza na Ukrajine a ruská agresia predstavuje kľúčový element v zvýšení nášho úsilia ako dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. S ohľadom na nedávne udalosti sa musíme zbaviť svojej závislosti na energii z Ruska,“ povedal štátny tajomník Kiča v úvode zasadnutia.
Slovensko sa stotožňuje s názorom, že rozšírenie obchodovania s emisiami o sektory budov a cestnej dopravy môže prispieť k zastaveniu rastu emisií v týchto sektoroch. Táto časť balíka ´Fit for 55´ má aj citlivé prvky. Z pohľadu Slovenska sú to hlavne značné obavy zo zavedenia tohto systému, ktoré sú spojené so sociálno-ekonomickými dopadmi, ale aj so zvýšenou administratívnou náročnosťou. Pri sociálno-klimatickom fonde, ktorý má slúžiť práve na zmiernenie sociálno-ekonomických dopadov na vybrané zraniteľné skupiny, je otázne, či pokryje náklady vyplývajúce z vytvorenia spomenutého systému.

Nariadenie o batériách a použitých batériách má zaviesť súbor pravidiel vzťahujúcich sa na celý životný cyklus batérie, od fázy jej návrhu až po koniec jej životnosti, teda zber a recykláciu. Návrh reaguje na strategickú dôležitosť vývoja a výroby batérií v EÚ v kontexte prechodu na čistú energiu, transformácie automobilového sektora a znečistenia ovzdušia v mestách. Očakáva sa, že globálny dopyt po batériách sa do r. 2030 zvýši 14-násobne. O to dôležitejšie je, aby sa na trh EÚ dostávali iba najudržateľnejšie a najbezpečnejšie batérie. Úlohou dnešného stretnutia ministrov bolo potvrdiť dohodu na vyjednávacej pozícii Rady pred nastávajúcimi rokovaniami (tzv. trialógmi) s Európskym parlamentom a Európskou komisiou.

Ministri životného prostredia diskutovali aj o nariadení, ktoré sa týka zamedzenia odlesňovania v tretích krajinách a zníženie podielu krajín EÚ na tomto celosvetovom fenoméne. Dosiahnuť sa to dá najmä minimalizovaním spotreby takých výrobkov, ktoré sú spojené s odlesňovaním, alebo s degradáciou lesov. Sú to najmä komodity, ako hovädzí dobytok, drevo, palmový olej, sója, kakao alebo káva. Slovensko zastáva názor, že pre dosiahnutie cieľa je dôležité nastaviť funkčný mechanizmus „vysledovateľnosti“ pôvodu komodít a výrobkov z nich, ktorých produkcia je spojená s týmito negatívnymi javmi. Iba v takom prípade je možné dosiahnuť silný a uplatniteľný návrh, ktorý umožní úspešne bojovať proti odlesňovaniu a degradácii lesov v globálnom meradle.