hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort podporuje ekologickejšiu poľnohospodársku politiku

ilustračný obrázok

 

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) verí, že prijatie Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky pre roky 2023-2027 z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), ktorý bol dnes na schválený vládou, pomôže ekologizácii poľnohospodárstva. Presadené riešenia skĺbia záujmy poľnohospodárov s ochranou prírody.

Počas pripomienkového konania mal envirorezort množstvo pripomienok, ktoré sa nakoniec presadili a ktoré prispejú k ozeleneniu poľnohospodárstva, podporia farmárov, ale zároveň sú ústretové k životnému prostrediu a krajinotvorbe, vrátane ochrane biodiverzity a území európskeho významu. Ide najmä o zavedenie celofarmovej ekoschémy a ďalších motivačných nástrojov pre poľnohospodárov. Na základe prijatého dokumentu budú ministerstvá spolupracovať v oblasti kontrolných kapacít a participácie Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP).

Podľa ministra životného prostredia a predsedu Rady vlády SR pre Európsku zelenú dohodu Jána Budaja ide o dokument, ktorý má značný potenciál významne prispieť k udržateľnému využívaniu pôdy, podpore poľnohospodárstva, či potravinárstva. Ekologizácia poľnohospodárstva je nevyhnutná. Veľké rozlohy monokultúrnych lánov sa musia stať minulosťou. Ekologickejšie poľnohospodárstvo je aj kľúčový nástroj pre zachovanie biodiverzity a splnenie klimatických cieľov. „Na našich poliach je v skutočnosti veľmi pusto. Problémy, ktoré súvisia s nevhodným obhospodarovaním pôdy, odlesňovaním, stratou prirodzeného režimu vody v krajine či stratou priepustnosti pôdy sú súčasťou každodenného života a pociťujeme ich už na vlastnej koži. Ťažko môžeme byť spokojní s existenciou najväčších monokultúr v celej EÚ. Preto podporujeme riešenia pre ochranu a manažment krajiny, ktoré pomôžu v boji proti suchu a chemizácii prostredia a zabezpečia ekologickú stabilitu krajiny. Určite by sme si však vedeli predstaviť aj výrazne ambicióznejšie ciele. Verím, že tento potenciál Slovensko v nadchádzajúcom období využije naplno“ povedal minister Budaj.

Reforma poľnohospodárskej politiky a naplnenie jej cieľov, teda rozvoj udržateľnejších poľnohospodárskych postupov úzko súvisí aj so stratégiou „Z farmy na stôl“, ktorá je jednou z kľúčových opatrení Európskej zelenej dohody. Zámerom stratégie je posun súčasného potravinového systému EÚ smerom k udržateľnému modelu. K dosiahnutiu udržateľného systému prispeje aj zelené verejné obstarávanie potravín a verejného stravovania, ktoré pripravuje MŽP SR. Tento postup, pri ktorom sa zohľadňuje environmentálny a klimatický dopad, môže byť z pohľadu štátu výrazným podporným nástrojom, ako zabezpečiť vyššiu mieru potravinovej sebestačnosti a zároveň aj ekologizáciu slovenskej poľnohospodárskej výroby.