hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Zodpovedné správanie v chránených územiach je v čase extrémneho sucha mimoriadne dôležité

ilustračný obrázok

Požiar, ktorý vo štvrtok zachvátil Národný park Veľká Fatra v katastrálnom území obce Liptovské Revúce je už druhým požiarom za posledných 48 hodín v niektorom z deviatich národných parkov na našom území. V stredu horela časť územia v Tatranskom národnom parku. Vo Veľkej Fatre stále zasahujú hasiči aj za pomoci vrtuľníka z leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR, ktorí sa v teréne neprístupnom pre hasičskú techniku snažia dostať oheň pod kontrolu. Slovensko aktuálne čelí doteraz nevídaným prejavom sucha spôsobeným globálnymi klimatickými zmenami, čo má za dôsledok aj to, že sú lesy náchylnejšie na vznik požiarov. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) preto vyzýva návštevníkov chránených území k mimoriadne zodpovednému správaniu.

V čase akútneho nedostatku zrážok sú trávnaté a lesné porasty oveľa náchylnejšie na vznietenie a oheň sa nimi šíri rýchlejšie. Na vypuknutie veľkého lesného požiaru, ktorý spôsobí miliónové škody, tak niekedy stačí jediný nedostatočne uhasený ohorok z cigarety alebo založenie ohňa, ktorý sa rozšíri do okolitého prostredia. Vo štvrtok bola na Slovensku iba tretí raz v histórii meraní zaznamenaná teplota 40 stupňov Celzia. V momente, keď sa k extrémnemu suchu pridávajú aj vysoké teploty, je preto k návšteve prírody potrebné pristupovať maximálne zodpovedne a vyvarovať sa manipulácii s ohňom.

MŽP pripomína, že pobyt v chránených územiach má svoje pravidlá stanovené Zákonom o ochrane prírody a návštevným poriadkom konkrétneho národného parku či chránenej krajinnej oblasti. Už v územiach s 3. stupňom ochrany nie je povolené stanovanie, táborenie mimo zastavaného územia obce, zakladanie ohňa mimo uzavretých stavieb a vyhradených lokalít, zbieranie rastlín a ich plodov, púšťanie ohňostrojov mimo uzavretých stavieb, či pohyb ľudí mimo vyznačených turistických chodníkov. Podmienky, za akých možno niektoré aktivity vykonávať nad rámec zákona upravujú návštevné poriadky jednotlivých národných parkov a chránených krajinných oblastí. MŽP preto odporúča všetkým návštevníkom, aby sa ešte pred samotným príchodom do chráneného územia oboznámili s jeho návštevným poriadkom.

Ministerstvo životného prostredia apeluje na milovníkov prírody, ktorí sa rozhodnú letné dni tráviť v chránených územiach a na obyvateľov žijúcich v  bezprostrednom okolí lesov, aby dodržiavali pravidlá, ktoré platia v jednotlivých územiach a dbali na zvýšenú bezpečnosť a prevenciu pred požiarmi.