hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Riešenie situácie v Nižnej Slanej je zabezpečené

ilustračný obrázok

Riešenie znečistenia rieky Slaná vyžaduje širokú spoluprácu rezortných organizácií ministerstva hospodárstva a ministerstva životného prostredia, pričom finančné prostriedky na realizáciu opatrení v objeme 200 000 eur zabezpečí ministerstvo financií. Na nekonanie Rudných baní upozornil minister životného prostredia Ján Budaj. Na základe iniciatívy Ministerstva životného prostredia vláda rozhodla uvoľniť potrebné peniaze.

Ministerstvo životného prostredia SR chce prinavrátiť stav vody vo vodnom toku Slaná, aký bol pred znečistením. K tomu poskytnú pomoc všetky rezortné organizácie a Okresný úrad Rožňava. Maďarská strana bola od vzniku situácie operatívne informovaná na úrovni správcov tokov a informácie poskytol aj Splnomocnenec vlády pre spoluprácu na hraničných vodách s Maďarskou republikou.

Na základe obhliadky sa pripravil plán technického riešenia. Ministerstvo hospodárstva a jeho podriadené organizácie v spolupráci s Rudnými baňami, š. p., zabezpečia bypass / premostenie poškodeného potrubia priamo v bani/. Počas niekoľkých týždňov nainštalujú technológiu čistenia vytekajúcich banských vôd, ktorá by mala výrazne znížiť ich znečistenie. Úlohou MŽP SR bude vykonať kontrolu a monitoring stavu povrchového toku. Finančné náklady na realizáciu opatrení boli odhadnuté na 200 tis. Eur.

K znečisteniu vodného toku Slaná došlo ešte koncom februára vplyvom vytekania banských vôd po zatopení podzemných priestorov ložiska sideritových rúd Nižná Slaná. Odborníci ministerstva životného prostredia (MŽP SR) sa rieke Slaná a bani v Nižnej Slanej venujú už niekoľko týždňov. Pracovníci rezortného Slovenského vodohospodárskeho podniku za 6 dní vyčistili koryto drobného vodného toku Kobeliarsky potok a jeho pravostranného prítoku od nánosov a naplavenín, aby zabránili ďalšiemu vtekaniu vody do bývalej bane. Baňu zároveň preskúmali banskí záchranári, aby zistili technický stav opustenej bane a možnosti realizácie opatrení na presmerovanie nekontaminovaných banských vôd.