hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Minister Budaj na prestížnom svetovom veľtrhu venovanom odpadom

ilustračný obrázok

V anglickom Birminghame sa 14. a 15. septembra 2022 koná najväčšie podujatie v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, venované odpadom, recyklácii a udržateľnosti RWM & Letsrecycle Live 2022. Súčasťou veľtrhu sú panelové diskusie a debaty za účasti vyše 200 svetových odborníkov na odpadové hospodárstvo, ktorí predstavujú najnovšie technológie na recykláciu a spracovanie odpadov. Na podujatí vystúpil s príhovorom aj minister životného prostredia SR Ján Budaj.

Zdôraznil, že ľudstvo potrebuje zintenzívniť boj s odpadom, ktorý sa musí stať novým odvetvím hospodárstva - cirkulárnym hospodárstvom. Zatiaľ Slovensko zaostáva: takmer polovica komunálneho odpadu stále končí na skládkach odpadov. V porovnaní s tým napríklad v Škótsku je to už takmer nula. Podstatnú časť odpadu, ktorý končí na skládkach, tvorí ešte stále aj biologicky rozložiteľný komunálny odpad – a to až 46%. Bioodpad je pritom možné premeniť na kvalitný kompost, dodávajúci pôde potrebnú biologickú výživu, alebo na bioplyn.

Slovensko má cieľ do roku 2025 dosiahnuť 60 % triedenie a recyklovať aspoň 55 % všetkého komunálneho odpadu, pričom do roku 2035 nesmie už na skládkach skončiť viac ako 10% komunálneho odpadu. „Presadzujeme opatrenia, ktoré pomôžu splniť požiadavky EÚ v oblasti odpadového hospodárstva, nepoškodia životné prostredie skládkovaním odpadov a zároveň zabezpečia, aby systém odpadového hospodárstva bol efektívny a vytváral nové pracovné miesta,“ zdôraznil minister Budaj.

Ján Budaj na medzinárodnom fóre prezentoval Slovensko ako prvú krajinu zo strednej Európy, ktorá spustila zálohovanie PET fliaš a plechoviek. Do polovice septembra sa podarilo vyzbierať vyše 540 miliónov zálohovaných obalov. „Každý deň sa na Slovensku vyzbierajú viac ako 2 milióny nápojových PET fliaš a plechoviek,, ktoré by inak v nemalej miere skončili v prírode, alebo vo vodných tokoch,“ podčiarkol minister Budaj.

Slovensko a MŽP zastavilo od 30. júna 2022 aj skládkovanie stavebného odpadu. V recyklácii stavebných odpadov sme doteraz patrili k najhorším v EÚ. Napríklad v roku 2020 sa na skládky odpadov uložilo
620 tisíc ton stavebných odpadov. Stavebný odpad by pritom mohol byť zdrojom cenných surovín, čím sa podporí obehové hospodárstvo. Parlamentom schválená reforma stavebného odpadu pomôže životnému prostrediu, zvýši mieru recyklácie stavebných materiálov pred skončením na skládkach a ušetrí peniaze stavebníkov.

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) využíva medzinárodné konferencie a veľtrhy nie iba
na prezentáciu úspechov Slovenska, aj najmä na zbieranie informácií a najnovších technológií zo štátov, ktoré sú v cirkulárnej ekonomike pred nami. V Birminghame získalo MŽP nové poznatky, ako znížiť skládkovania komunálnych odpadov, najmä pokiaľ ide o samotné predchádzanie vzniku odpadov. MŽP sa pripravuje na triedený zber textilu, ktorý sa už realizuje vo viacerých štátoch EÚ. Na druhej strane sa na veľtrhu uskutočnila prezentácia slovenského systému zálohovania PET a hliníkových obalov, ktorá zanechala dobrý dojem a vyvolala záujem o slovenské skúsenosti.