hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Máj 2022

Slovensko uzatvára kruh - obehovým hospodárstvom ku konkurencieschopnosti, ekoinováciám a udržateľnosti

31.05.2022 Zástupcovia Európskej komisie, Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) dnes predstavili výstupy projektu „Príprava cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo v Slovenskej republike“. Tie obsahujú odporúčania a návrhy konkrétnych krokov smerom k udržateľnej výrobe a spotrebe prostredníctvom využitia ekonomických nástrojov, zelenému stavebnému sektoru, ukončeniu plytvania s potravinami a lepšiemu nakladaniu s ostatným bioodpadom. Projekt finančne podporila Európska únia.

Envirorezort posilní záchranné stanice

27.05.2022 V posledných rokoch prudko vzrástol počet rehabilitovaných živočíchov , čo Ministerstvo životného prostredia (MŽP SR) hodnotí pozitívne, no rozvoj siete zariadení na záchranu zranených chránených živočíchov bol zanedbávaný minimálne posledných 15 rokov. Riešením súčasnej poddimenzovanej situácie záchranných zariadení je jednoznačne posilnenie personálnych kapacít.

Pre znečistenie Malého Dunaja hrozí finančná sankcia až do 165 000 eur

26.05.2022 Rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR (MŽP) - Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) v týchto dňoch intenzívne vyšetruje príčinu úhynu rýb na vodnom toku Malý Dunaj. Mimoriadne zhoršenie vôd (MZV) sa prejavilo uplynulý týždeň na rieke pri obci Most pri Bratislave. Na základe podnetu verejnosti SIŽP vykonala miestnu obhliadku a ako pôvodcu znečistenia určila Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s., ktorá prevádzkuje ústrednú čistiareň odpadových vôd vo Vrakuni (ÚČOV Vrakuňa).

Nové pravidlá pre znečisťovateľov ovzdušia

26.05.2022 Motivovať znečisťovateľov ovzdušia k postupnému znižovaniu emisií má návrh nového zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia z dielne ministerstva životného prostredia (MŽP). Návrh zákona na svojom dnešnom rokovaní schválila vláda. Cieľom zákona je po vyše dvadsiatich rokoch nastaviť spravodlivejšie spoplatňovanie vypúšťania škodlivín do ovzdušia. Zákon má zároveň ambíciu byť silným ekonomickým a motivačným nástrojom na dosiahnutie cieľov, stanovených v oblasti ochrany ovzdušia v súlade s Environmentálnou Stratégiou do roku 2030.

Povodne spôsobili v druhej polovici minulého roka škody za vyše 6,5 miliónov eur

26.05.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) predložilo spoločne s Ministerstvom vnútra SR na dnešnom rokovaní vlády Správu o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od júla do konca decembra 2021. V sledovanom období sa vyskytli povodne vyvolané najmä charakterom počasia zapríčinený dažďom, či už z trvalých, alebo z prívalových zrážok.

Envirorezort: Vysoké Tatry musia byť bezpečné pre všetkých

23.05.2022 Chatári, horskí záchranári a ochrancovia prírody otvorili za jedným stolom témy, ktoré boli dlhé roky predmetom sporov. Pozvanie ministra životného prostredia Jána Budaja prijali chatári z Vysokých Tatier, vedenie Horskej záchrannej služby a Správa Tatranského národného parku. Pre ochranárov, záchranárov a chatárov Vysoké Tatry nie sú dovolenkovou destináciou, ale miestom výkonu práce. Ich priority sú síce rozdielne, ale nie aj nezlučiteľné.

NATURA 2000 oslavuje 30. výročie svojho vzniku

20.05.2022 Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Juraj Smatana sa dnes na bratislavskom Devíne zúčastnil podujatia pri príležitosti osláv 30. výročia vzniku sústavy chránených území NATURA 2000. Podujatie pri Pamätníku Železnej opony pri hrade Devín zorganizovalo Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Štátnou ochranou prírody, Slovenskou agentúrou životného prostredia a neziskovými partnermi Daphne – Inštitútom aplikovanej ekológie a WWF Slovensko. Jubilejné výročie vzniku sústavy chránených území NATURA 2000 si pripomenieme v sobotu 21. mája.

Envirorezort: Minister Budaj privítal rakúsku ministerku

20.05.2022 Dunaj, rieka, ktorá už neoddeľuje ale spája dve krajiny. Práve pri Dunaji sa stretli ministri životného prostredia Rakúska a Slovenska. Minister životného prostredia Ján Budaj dnes rokoval s Leonore Gewesslerovou, rakúskou ministerkou pre klimatické opatrenie, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie. Témami rokovania boli nielen ochrana a rozvoj spoločného hraničného územia, ale aj postoj k balíku opatrení Fit for 55.

Envirorezort presadil možnosť navýšenia financovania eurofondových projektov pre zvyšujúce sa ceny

19.05.2022 Poslanci Národnej rady SR dnes schválili novelu zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Pozmeňovací návrh v tejto novele zákona o eurofondoch presadzovali odborníci Ministerstva životného prostredia SR (MŽP) a poslanci OĽANO. Zmena, ktorá vyplýva z tohto schváleného pozmeňovacieho návrhu, umožní poskytnutie dodatočného príspevku na pokrytie zvyšujúcich sa nákladov pre projekty verejného sektora. Ide najmä o samosprávy, ktoré čerpajú eurofondy. Mestá a obce by tak už nemuseli odstupovať od eurofondových projektov len kvôli zvyšujúcim sa cenám.

Nižná Slaná: Envirorezort apeluje na vyhlásenie mimoriadneho stavu

17.05.2022 Ministerstvo životného prostredia sa rozhodlo písomne sa obrátiť na Okresný úrad v sídle kraja Košice s výzvou, aby kompetentní využili svoje právomoci, a v lokalite rieky Slaná vyhlásili mimoriadny stav, čo urýchli a zjednoduší práce Ministerstva hospodárstva SR, ako aj banských záchranných služieb, ktoré boli vládou SR poverené sanáciou vzniknutej situácie.

Envirorezort štartuje Zelený vzdelávací fond. Na rok 2022 je vyčlenených 150 000 eur z Environmentálneho fondu

17.05.2022 Na rok 2022 je vyčlenených 150 000 eur z Environmentálneho fondu
Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom (MŽP SR) Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) po zásadných zmenách spúšťa 4. ročník Zeleného vzdelávacieho fondu. Jeho cieľom je naďalej podporiť environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu na území Slovenskej republiky. Zmena nastala hlavne v spôsobe financovania. V tomto ročníku bude podpora zo Zeleného vzdelávacieho fondu (ZVF) poskytnutá formou dotácie z prostriedkov Environmentálneho fondu v celkovej výške 150 tisíc eur.

Minister Ján Budaj rokoval s českou ministerkou životného prostredia Annou Hubáčkovou

17.05.2022 Témy, ako balík Fit for 55, skúsenosti s povinným zálohovaním na Slovensku, reforma národných parkov, adaptácia na klimatickú zmenu a vzájomná súčinnosť počas predsedníctva Českej republiky v Rade Európskej únie počas dnešného bilaterálneho rokovania v českých Valticiach otvorili lídri slovenského a českého envirorezortu. Spoločné stretnutie ministra Jána Budaja s českou ministerkou Annou Hubáčkovou sa uskutočnilo aj pri príležitosti 30. výročia podpisu Dohody medzi vládou Slovenskej a Českej republiky o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia.

Envirorezort: Minister Budaj predstavil obciam systémové riešenie medveďov

16.05.2022 Minister životného prostredia Ján Budaj, obaja štátni tajomníci ministerstva životného prostredia (MŽP) a odborníci z envirorezortu sa dnes stretli so starostami z Podpoľania, ktorí upozorňujú na kolízie s medveďom hnedým v regióne Podpoľania. Ministerstvo predstavilo koncepčné riešenia pre obce v prostredí karpatskej divočiny. Spočívajú vo zvýšenej kontrole územia z hľadiska nezákonného lovu a vnadenia, a v navýšení finančnej podpory obciam na zabezpečenie kontajnerových stojísk, osvetlenia na osvetu a rozšírenie činnosti Zásahového tímu medveďa hnedého v regióne.

Envirorezort podáva trestné oznámenie pre všeobecné ohrozenie úmyselným prikrmovaním medveďov na Podpoľaní

12.05.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) sa intenzívne zaoberá udalosťami, ktoré sa udiali v uplynulých dňoch v regióne Podpoľania, kde došlo ku kolízii človeka a medveďa hnedého. Na základe predbežných zistení Zásahového tímu Štátnej ochrany prírody (ŠOP SR) v obidvoch prípadoch išlo o kolíziu medvedice s tromi mladými.

Program sanácie envirozáťaží ako podklad pre zabezpečenie ochrany zdravia

11.05.2022 Štátny program sanácie environmentálnych záťaží pre roky 2022 až 2027, ktorý na svojom dnešnom rokovaní schválila vláda Slovenskej republiky, určuje rámcové úlohy na postupné znižovanie negatívnych vplyvov envirozáťaží na ľudské zdravie a životné prostredie. Dokument obsahuje zoznamy najrizikovejších lokalít. Sanácia záťaží sa finančne zabezpečí z Operačného programu Kvalita životného prostredia a z pripravovaného programu Slovensko. Spolufinancovaná bude zo štátneho rozpočtu.

Vodný plán z dielne MŽP ochráni vodné toky pred znečistením

11.05.2022 Vodný plán Slovenska na roky 2022 až 2027 je nástrojom na ochranu a udržateľné využívanie podzemných a povrchových vôd. Tento dokument aktualizuje a prehodnocuje predchádzajúce plány, aby sa čo najúčinnejšie dosiahli environmentálne ciele.

MŽP: Odborníci na medveďa hnedého opäť neboli prizvaní k napadnutiu medveďom

09.05.2022 Odborníci zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého neboli prizvaní na miesto v katastri obce Očová, kde dnes bol napadnutý človek medveďom. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) opätovne apeluje na záchranné zložky, ktoré sú k takýmto prípadom privolané, aby kontaktovali aj Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR). Bez ich urýchleného zásahu a odborného preskúmania lokality je pravdepodobnosť dolapenia šelmy, ktorá napadne človeka, takmer nulová.

Minister Budaj v Bratislave privítal profesora plávajúceho v Dunaji

07.05.2022 Minister životného prostredia Ján Budaj dnes na nábreží Dunaja v Bratislave privítal nemeckého profesora Andreasa Fatha. Profesor fyzikálnej chémie a analytiky na univerzite v nemeckom Furtwangene má v Bratislave jednu zo svojich zastávok počas plávania Dunajom. Upriamuje pozornosť na ochranu vôd veľtoku.

Riešenie situácie v Nižnej Slanej je zabezpečené

06.05.2022 Riešenie znečistenia rieky Slaná vyžaduje širokú spoluprácu rezortných organizácií ministerstva hospodárstva a ministerstva životného prostredia, pričom finančné prostriedky na realizáciu opatrení v objeme 200 000 eur zabezpečí ministerstvo financií. Na nekonanie Rudných baní upozornil minister životného prostredia Ján Budaj. Na základe iniciatívy Ministerstva životného prostredia vláda rozhodla uvoľniť potrebné peniaze.

MŽP zastavuje skládkovanie stavebného odpadu

06.05.2022 Zvyšovať mieru recyklácie stavebných materiálov pred skončením na skládkach, šetriť peniaze stavebníkov a zároveň podporovať obehové hospodárstvo a chrániť životné prostredie. To sú hlavné dôvody reformy z dielne Ministerstva životného prostredia SR (MŽP), ktorá je jedným z míľnikov Plánu obnovy a odolnosti SR. O zmenách, ktoré reforma prinesie informoval minister životného prostredia Ján Budaj. Nové povinnosti sa dotknú iba stavieb nad 300 m2 zastavanej plochy, bežné rekonštrukcie domov to neovplyvní.

Novela geologického zákona ukončí éru utajovania informácií environmentálnych záťažiach životnom prostredí

04.05.2022 Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky dnes v prvom čítaní schválili návrh novely geologického zákona z dielne Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR). Úprava zabráni utajovanie záverečných správ financovaných z verejných zdrojov, ale tiež záverečných správ z prieskumov, financovaných podnikateľmi, pokiaľ obsahujú poznatky o zhoršenej kvalite životného prostredia. Za návrh novely geologického zákona hlasovalo v prvom čítaním 88 poslancov parlamentu.

Reforma nakladania so stavebným odpadom zvýši recykláciu

04.05.2022 Poslanci parlamentu schválili novelu zákona o odpadoch z dielne Ministerstva životného prostredia SR (MŽP). Ide o ďalšiu reformu, ktorá je nevyhnutnou súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR. Právna úprava zavádza selektívnu demoláciu stavieb, ktorá výrazne znižuje náklady súvisiace s odstránením stavebného odpadu. Skládkovanie bude najdrahším spôsobom nakladania s odpadom. Novelu zákona o odpadoch podporilo v prvom čítaní 87 poslancov parlamentu.​

MŽP: Každý útok na strážcov ochrany prírody musí byť dôsledne vyšetrený

02.05.2022 V chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy v posledný marcový deň neznámi páchatelia podpálili auto strážcovi ochrany prírody. Incident sa stal niekoľko mesiacov po tom, ako strážca prírody prichytil pracovníkov Lesov SR pri nelegálnej ťažbe dreva a nelegálnom vjazde motorovým vozidlom do chráneného územia. Ministerstvo životného prostredia stojí za strážcami ochrany prírody, pracovníkmi Štátnej ochrany prírody SR a Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ktorí chránia životné prostredie patriace nám všetkým.