hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Deň zeme: minister dozerá na štart čistenia odkaliska v Predajnej

ilustračný obrázok

Toxické jamy v Predajnej na Horehroní čistia štátni vodohospodári. Obhliadku prác čistenia vody priamo na mieste skontroloval minister životného prostredia Ján Budaj. Stalo sa tak pri príležitosti pripomenutia si Dňa Zeme (22. apríl).

Jedovaté odkaliská plné toxického odpadu z gudrónov trápia miestnych obyvateľov už desaťročia. Podľa slov ministra životného prostredia Jána Budaja sa gudróny dajú odstrániť aj bez toho, aby sa nehospodárne plytvalo verejnými financiami. „V piatok 22. apríla si pripomíname Deň Zeme. V tento deň sa už v Predajnej budú naplno odčerpávať a čistiť vody z gudrónových jám. Napokon odstránime čiernu škvrnu z mapy Horehronia,“ zdôraznil minister Ján Budaj.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) zabezpečilo odborníkov trvale monitorujúcich výšku hladiny gudrónových jám. Štátne podniky v pôsobnosti MŽP – Vodohospodárska výstavba a Slovenský vodohospodársky podnik vybudovali odvodňovací rigol, ktorý zabraňuje vtekaniu povrchových vôd do nádrže a minimalizujú riziko preliatia. Nastavili technológiu čistenia umožňujúcu čo najefektívnejšie vyčistenie vody. Vyčistená voda sa stáva priemyselnou vodou, ktorá neznečisťuje životné prostredie.

Minister Budaj zveril výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad gudrónovými jamami do rúk vodohospodárov a Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra. Stalo sa tak potom, ako MŽP zrušilo verejné obstarávanie za takmer 40 mil. eur kvôli diskriminačne nastaveným podmienkam súťaže, ale tiež kvôli chýbajúcemu geologickému prieskumu.

MŽP zabezpečuje prostredníctvom Slovenského hydrometeorologického ústavu kontinuálne meranie hladiny gudrónových jám Predajná I a Predajná II. Na odkalisku Predajná I sa kontinuálne meria tiež hladina vo vrtoch do telesa a podložia hrádze. Výsledky meraní sú odborne vyhodnocované a MŽP je každý mesiac informované o aktuálnom stave. „Čierne oči Predajnej sa definitívne odstránia vtedy, keď sa určí najefektívnejšia metóda sanácie,“ zdôraznil minister Budaj.

Projekt sanácie s presným postupom riešenia toxického odpadu v Predajnej vyplynie z geologického prieskumu, ktorý zabezpečuje MŽP v spolupráci so Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra. Hotový bude do konca roku 2023. V Projekte sanácie a vo verejnom obstarávaní sa vyjasnia otázky, akou technológiou bude environmentálna záťaž sanovaná.

MŽP nie je pôvodcom, vlastníkom a ani správcom toxických jazier v Predajnej, bolo však určené ako povinná osoba pre sanáciu týchto environmentálnych záťaží, ktorých sa za bývalej vlády zbavil súkromný podnikateľ.

Starostka obce Predajná sa prišla poďakovať ministrovi Jánovi Budajovi za opatrenia a vyzdvihla, že po desaťročiach nastala v Predajnej zmena.