hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

MŽP zastavuje skládkovanie stavebného odpadu

ilustračný obrázok

Zvyšovať mieru recyklácie stavebných materiálov pred skončením na skládkach, šetriť peniaze stavebníkov a zároveň podporovať obehové hospodárstvo a chrániť životné prostredie. To sú hlavné dôvody reformy z dielne Ministerstva životného prostredia SR (MŽP), ktorá je jedným z míľnikov Plánu obnovy a odolnosti SR. O zmenách, ktoré reforma prinesie informoval minister životného prostredia Ján Budaj. Nové povinnosti sa dotknú iba stavieb nad 300 m2 zastavanej plochy, bežné rekonštrukcie domov to neovplyvní.

Podľa ministra Jána Budaja skládkovanie odpadov sa musí stať najnevhodnejším spôsobom nakladania s odpadom. Obzvlášť to platí pri stavebných odpadoch, ktoré sa dajú účinne a efektívne spracovať. „V recyklácii stavebných odpadov je Slovensko na samom chvoste EÚ. Na skládkach nemajú čo robiť stavebné materiály ako betón, tehly, drevo, alebo tiež kamenivo, či zemina. Tieto materiály vieme opätovne spracovať a využiť. Je to cesta, ako zaviesť obehové hospodárstvo, šetriť zdroje a emisie potrebné pri ich výrobe a v konečnom dôsledku aj peniaze stavebníkov,“ zdôraznil minister Budaj.
Reforma stavebného odpadu pozostáva z 3 dôležitých legislatívnych zmien: novely zákona o odpadoch, nariadenia vlády SR, ktorým sa upravujú sadzby poplatkov za ukladanie odpadov na skládkach, a vykonávacej vyhlášky o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
Návrh novely zákona o odpadoch zavádza „selektívnu demoláciu“. Tá znižuje náklady, súvisiace s odstránením stavebného odpadu oproti doterajšiemu skládkovaniu. Selektívna demolácia bude povinná pri všetkých stavbách nad 300 m2 zastavanej plochy.

Selektívna demolácia bude stavebníkov motivovať materiály triediť priamo pri zdroji. Výšku sadzieb poplatkov za skládkovanie stavebných materiálov upraví nariadenie vlády. MŽP v súčasnosti vyhodnocuje pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania.

Ako príklad minister Budaj uviedol stavbu, na ktorej vznikne selektívnou demoláciou 14 ton odpadov (10 ton betónu, 3 tony tehly a 1 tona odpadu ako škridly, obklady, dlaždice. Selektívnou demoláciou bude stavebník separovať až 70% materiálu stavby a zaplatí podľa sadzieb poplatkov navrhovaných v nariadení vlády 175 eur za recykláciu stavebného odpadu. V prípade, že stavebník odvezie stavebný odpad na skládku, zaplatil by 1 820 eur. „Selektívna demolácia zníži náklady na odstránenie stavebných odpadov desaťnásobne,“ podčiarkol minister Budaj.

Ďalšou povinnosťou, ktorá vyplýva z návrhu novely zákona o odpadoch, je zriadenie miesta na triedenie stavebného odpadu a následná povinná systematická kontrola. Spoločnosti, ktoré vykonávajú selektívnu demoláciu, musia zabezpečiť špeciálne kontajnery na jednotlivé typy odpadov priamo na demolovanej stavbe, následne aj odvoz vytriedených zložiek odpadu zo stavby. Taktiež sa zavádza povinnosť ohlásiť začiatok a ukončenie demolačných prác. Týmito opatreniami sa umožní rozvoj trhu spracovateľov odpadu, ale aj výrobkov, vyrábaných z pôvodne odpadových materiálov.

Návrh novely zákona o odpadoch posunulo do druhého čítania 87 poslancov parlamentu.