hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Zastavenie znečistenia z bane v Nižnej Slanej nepokračuje, ako by malo. Minister Budaj apeluje na urýchlené prijatie účinných riešení

ilustračný obrázok

Špeciálne technické opatrenie v sideritovej bani pri obci Nižná Slaná z minulého týždňa prispelo k zníženiu vytekania znečistených banských vôd, nie však k jeho úplnému zastaveniu. Zodpovednosť za zastavenie šírenia kontaminácie z bane má Ministerstvo hospodárstva SR a jeho podriadené organizácie. O aktuálnych opatreniach informoval Medzirezortný krízový štáb, ktorý koordinuje Ministerstvo životného prostredia SR. Na zasadnutie Medzirezortného krízového štábu boli z iniciatívy ministra životného prostredia Jána Budaja pozvaní aj zástupcovia samospráv z okolia rieky Slaná.

Podľa ministra životného prostredia Jána Budaja je nepredstaviteľné, aby na nedbalosť banských inštitúcií doplácali obyvatelia Gemera a životné prostredie. „Riešenie výtoku má v rukách štátny podnik Rudné bane a nám, z kompetenčného zákona nevyplýva oprávnenie ho riešiť. Môžeme len naliehať na to, aby si rezort hospodárstva konal svoju povinnosť. Do dnešného dňa však Rudné bane, ktoré spadajú pod ministerstvo hospodárstva, nepredložili žiadne konkrétne riešenie. O laxnom prístupe budem informovať vládu SR,“zdôraznil minister Budaj.

Naďalej pokračuje hydrologický prieskum, ktorý koordinuje Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, pokračuje monitoring kvality vôd v domových studniach a tiež podzemných vôd a riečnych sedimentov na celkovej rozlohe 70 km2. Z výsledkov odberu povrchových vôd v rieke Slaná z 8. augusta vyplýva prekročenie limitných hodnôt pre železo, mangán, arzén a nikel na odbernom mieste Slaná - Nižná Slaná, r.km 66. Na hraničnom odbernom mieste s Maďarskom nebolo zistené žiadne prekročenie.

Minister Budaj považuje za kľúčové pokračovať v ďalších meraniach a odberoch vzoriek predovšetkým v domových studniach. „Obyvatelia obcí v okolí Slanej musia mať istotu, že voda v studniach nie je závadná a je vhodná na pitie, prípadne polievanie koreňovej zeleniny. Studne so zvýšenými hodnotami ťažkých kovov musia byť riadne označené. K informovaniu verejnosti treba pristupovať zodpovedne a Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rožňave musí konať,“ podčiarkol minister Budaj.

MŽP prizvalo na zasadnutie Medzirezortného krízového štábu zástupcov samospráv z okolia kontaminovanej rieky Slaná v dôsledku vytekajúcich znečistených banských vôd. Pozvaní boli zástupcovia miest a obcí Rejdová, Nižná Slaná, Vyšná Slaná, Vlachovo, Gočovo, Henckovce, Gemerská Poloma, Betliar, Rožňava, Brzotín, Slavec, Plešivec, Bohúňovo, Čoltovo, Bretka, Gemerská Panica, Gemer, Tornaľa, Včelince, Chanava, Riečka, Kráľ, Abovce a Lenartovce. Členovia krízového štábu informovali starostov o priebežných výsledkoch monitoringu povrchových vôd v rieke Slaná, riečnych sedimentov, podzemných vôd a domových studní.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rožňave odobral 9. augusta 19 vzoriek z domových studní. Prekročenie limitných hodnôt pre mangán bolo zistené v 1 prípade v Čoltove. Zvýšené hodnoty arzénu, železa a niklu neboli nikde zaznamenané. Prioritou naďalej zostáva zastavenie vytekania znečistených banských vôd do rieky Slaná a realizácia opatrení na dlhodobé a čo najefektívnejšie čistenie banských vôd.