hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Vedci bijú na poplach: Zachovanie biodiverzity a trvalo udržateľné využívanie je kľúčové pre prežitie ľudstva

ilustračný obrázok

Jednej miliarde druhov rastlín a živočíchov hrozí vyhynutie

Medzivládny panel OSN pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES) zverejnil hodnotiacu správu o trvalo udržateľnom využívaní voľne žijúcich druhov rastlín a živočíchov, na ktorej pracovalo 85 renomovaných expertov a vedeckých kapacít z oblasti prírodných a spoločenských vied a ďalších vyše 200 autorov počas posledných štyroch rokov. Správu schválili 9. júla 2022 zástupcovia 139 členských štátov IPBES v nemeckom Bonne. Medzivládny panel zároveň 11. júla 2022 zverejnil ďalšiu štúdiu, v ktorej varuje pred ekonomickými a politickými rozhodnutiami, ktoré nezohľadňujú hodnotu prírody a intenzitu produkcie potravín.

 

IPBES zverejnil v poradí 9. hodnotiacu správu, ktorá ponúka pohľady, analýzy a nástroje na vytvorenie udržateľnejšieho využívania divokých druhov rastlín, zvierat, húb a rias na celom svete. Miliardy ľudí po celom svete denne profitujú z využívania voľne žijúcich druhov. Podľa ministra životného prostredia Jána Budaja zachovanie biodiverzity a trvalo udržateľné využívanie voľne žijúcich druhov je životne dôležité pre celé ľudstvo. „Hodnotiaca správa musí otvoriť oči politickým predstaviteľom prijímať rozhodnutia a presadzovať opatrenia, ktoré chránia prírodu a životné prostredie a v konečnom dôsledku všetkých ľudí. Zachovanie biodiverzity a ekosystémových služieb je rovnako dôležitá úloha, ako boj s klimatickou krízou,“ zdôraznil minister Budaj.

Využívanie voľne žijúcich druhov je dôležitým zdrojom príjmov pre milióny ľudí na celom svete. Podľa autorov správy predovšetkým ľudia, ktorí žijú na vidieku v rozvojových krajinách, sú najviac ohrození neudržateľným využívaním voľne žijúcich druhov. „Až 70 % chudobných ľudí na svete je priamo závislých od voľne žijúcich druhov,“ uvádza správa.

Závažným problémom je odlesňovanie. Približne 12 % voľne žijúcich druhov stromov je ohrozených neudržateľnou ťažbou. Neudržateľný zber je tiež jednou z hlavných hrozieb pre kaktusy, cykasy a orchidey. Neudržateľný lov zase ohrozuje 1 341 voľne žijúcich druhov cicavcov.

Správa sa zaoberá aj nezákonným obchodovaním s voľne žijúcimi druhmi. Najväčší objem a hodnotu nelegálneho obchodu tvoria drevo a ryby.

Autori správy ďalej konštatujú, že zmena klímy, rastúci dopyt a technologický pokrok, vďaka ktorému sú mnohé ťažobné postupy efektívnejšie, budú predstavovať významné výzvy pre trvalo udržateľné využívanie.

Správa identifikuje päť kategórií „postupov“ pri využívaní voľne žijúcich druhov. Ide o rybolov, zber, ťažbu dreva, zber suchozemských zvierat vrátane lovu a neextrakčných praktík, ako je napríklad pozorovanie. Správa nakoniec poskytuje analýzu trendov v každej kategórií a identifikuje opatrenia, ktoré pomôžu problémy riešiť. Napríklad pri ťažbe dreva to znamená využívanie udržateľného hospodárenia a certifikáciu lesov, technologické inovácie na zníženie odpadu pri výrobe výrobkov z dreva.

Správa má dôležitý význam aj pre nastavenie opatrení, ktoré zabraňujú nelegálnemu obchodu s voľne ohrozenými druhmi a tiež pre vytvorenie nového globálneho rámca biodiverzity na ďalšie desaťročie.

Aktivity MŽP podporujúce zachovanie biodiverzity
Slovensko prijíma legislatívu a opatrenia, ktoré podporujú zachovanie biodiverzity, prírody či vôd.