hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Slovensko sa bude uchádzať o prestížny úrad medzinárodného významu

ilustračný obrázok

Vláda súhlasila s nomináciou Slovenska na zriadenie stáleho koordinačného úradu lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy. Materiál predložil na rokovanie vlády SR minister životného prostredia Ján Budaj.

Podľa ministra Jána Budaja Slovenská republika má jedinečnú možnosť prevziať pozíciu lídra v riadení lokality UNESCO Karpatské bukové pralesy, ktorá je aktuálne najväčšou sériovou lokalitou, zapísanou na zozname svetového prírodného dedičstva s 94 komponentmi v 18 krajinách. Päť komponentov tejto lokality je na území Slovenska: Havešová, Rožok, Stužica – Bukovské vrchy, Vihorlat a Udava.

„Slovensko je síce malá krajina, ale má jedinečné prírodné bohatstvo, ukryté v 9-tich národných parkov, 14-tich chránených krajinných oblastiach, pričom 4 z týchto chránených území sú v rámci programu UNESCO Človek a biosféra.Práve Slovensko spolu s Ukrajinou boli v roku 2007 zakladajúcimi členmi Karpatských bukových pralesov, významnej lokality UNESCO,“ zdôraznil minister Budaj.

Činnosť úradu majú zabezpečovať traja zamestnanci v stálom pracovnom pomere. Pôjde o permanentné pozície: vedúci koordinačného úradu, pracovník koordinačného úradu (tajomník) a projektový manažér. Úrad má byť financovaný zo štátneho rozpočtu s možnosťou využitia európskych fondov, predovšetkým z programu LIFE a Intereg. MŽP SR si výdavky na financovanie úradu uplatní osobitne počas rokovaní s Ministerstvom financií SR o rozpočte na rok 2024.

Záujem o zriadenie koordinačného úradu prejavilo tiež susedné Rakúsko, ale aj Belgicko.