hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Dôslednejšia ochrana o obnova mokradí témou medzinárodnej konferencie

ilustračný obrázok

V dňoch 5. až 13. novembra 2022 sa paralelne v čínskom Wuchane a vo švajčiarskej Ženeve stretávajú na 14. zasadnutí konferencie zmluvných strán Ramsarského dohovoru zástupcovia 172 zmluvných strán Dohovoru o mokradiach, ktoré majú medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva (označovaný ako Dohovor o mokradiach alebo Ramsarský dohovor). Zástupcovia štátov, medzivládnych a mimovládnych organizácií, vedeckých inštitúcií a mládeže debatujú o nevyhnutných krokoch na ochranu najohrozenejších ekosystémov sveta – mokradí. Slovenskú delegáciu na konferencii vedie Adriana Kušíková z Ministerstva životného prostredia SR. Súčasťou delegácie sú tiež odborníci Štátnej ochrany prírody SR Andrea Lešová a Ján Kadlečík.

Slávnostnému otvoreniu plenárneho zasadnutia v sobotu 5. novembra 2022 predchádzali stretnutia tzv. ramsarských regionálnych iniciatív (regionálnych zoskupení predstaviteľov členských štátov Ramsarského dohovoru a ďalších partnerov na podporu implementácie Dohovoru o mokradiach v určitej oblasti), vrátane Karpatskej iniciatívy pre mokrade (Carpathian Wetland Initiative – CWI), koordinovanej Štátnou ochranou prírody SR. Zástupcovia regionálnych iniciatív sa v piatok 4. novembra 2022v Ženeve krátko stretli s novou generálnou tajomníčkou Ramsarského dohovoru Musondou Mumbovou, ktorá vyjadrila svoju veľkú podporu činnosti týchto iniciatív. Karpatská iniciatíva pre mokrade poskytla priestor novovznikajúcej regionálnej iniciatíve na Dunaji, zameranej na ochranu a obnovu prírodných ostrovov (označovanej ako WILDisland Ramsar Regional Initiative) na svoje predstavenie. Prediskutovali sa aj možnosti ďalšej spolupráce a vzájomnej podpory.

V rámci pondelkového zasadnutia 7. novembra 2022 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien jednotlivcom a organizáciám za ochranu mokradí (Ramsar Wetland Conservation Award).

Viac informácií o programe aktuálneho zasadnutia Konferencie zmluvných strán Ramsarského dohovoru, samotnom Ramsarskom dohovore a navrhovaných rezolúciách je k nahliadnutiu na https://www.ramsar.org/ a na https://enb.iisd.org/convention-wetlands-ramsar-cop14. Plenárne zasadnutia je možné sledovať aj naživo na https://www.ramsar.org/cop14-stream.

14. zasadnutie Konferencie zmluvných strán Ramsarského dohovoru sa mala pôvodne konať na pozvanie čínskej vlády vo Wuchane už v roku 2021. Kvôli pandémii sa posunula o rok. Finančno-organizačné problémy spôsobili, že miesto konania sa po prvýkrát rozdelilo na dve. Časť delegácií rokuje v Číne a časť vo Švajčiarsku v Medzinárodnom konferenčnom centre, pričom navzájom sú virtuálne prepojené.
Otvárací ceremoniál a stretnutie predstaviteľov zmluvných strán na vysokej úrovni spolu s prijímaním Wuchanskej deklarácie mali hybridný charakter a vďaka moderným technológiám umožnili účasť prostredníctvom video prenosu. V Ženeve sa rokuje o návrhoch rezolúcií a ďalších dokumentoch, zameraných na zlepšenie a zefektívnenie ochrany a obnovy mokradí a podporu opatrení na zmiernenie zmeny klímy, založených na prírodných procesoch v mokradiach. Okrem plenárnych zasadnutí sa organizujú aj regionálne stretnutia a stretnutia členských štátov EÚ pod koordináciou Českej republiky, predsedajúcej krajiny v Rade EÚ v tomto polroku.