hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Prioritou v období extrémneho sucha je pitná voda

ilustračný obrázok

V situácii dlhotrvajúcich horúčav a extrémneho sucha ministerstvo životného prostredia stavia na prvé miesto zásobovanie občanov  pitnou vodou, ako aj ochranu životného prostredia, v tomto prípade najmä živočíchov a biotopov, viazaných na vodu. Tomu sa podriaďujú aj manipulačné poriadky vodných nádrží. 

Slovenský vodohospodársky podnik dnes signalizuje, že v mnohých lokalitách Slovenska je  extrémne nízky  stav vodných tokov, čo sa prejavuje aj na stavoch vody vo vodných nádržiach. Dôsledkom je nespokojnosť časti odberateľov a užívateľov tokov a vodných nádrží.  Je potrebné uviesť, že každá vodná nádrž bola projektovaná a vybudovaná za určitými účelmi, pričom prioritnými boli väčšinou (ak neberieme do úvahy vodárenské vodné nádrže) zabezpečenie dostatku vody na rôzne účely v toku pod nádržou a ochrana pred povodňami, prípadne výroba elektrickej energie. Ďalšie účely, medzi ktoré patrí aj rekreácia, boli a sú účelmi doplnkovými. Ale najdôležitejšou prioritou v tomto období extrémneho sucha je, ako sa už spomenulo,  zabezpečenie dostatku pitnej vody. Ministerstvo životného prostredia vykoná účelovú kontrolu rozhodovacej činnosti okresných úradov v oblasti schvaľovania manipulačných poriadkov vodných stavieb.