hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Minister Budaj: Začína sa nová éra riadenia národných parkov

ilustračný obrázok

Minister životného prostredia Ján Budaj predstavil pre zreformované národné parky tých najlepších riaditeľov, ktorí úspešne zvládli výberové konanie na post riaditeľov správ národných parkov. Ukončených bolo všetkých deväť výberových konaní a minister Budaj odovzdal menovacie dekréty ôsmim riaditeľom správ národných parkov. V jednom prípade minister životného prostredia Ján Budaj vymenuje šéfa najstaršieho slovenského národného parku po detailnom prešetrení všetkých informácií, ktoré boli medializované.

„Na čele národných parkov chceme schopných ľudí, ktorí budú iniciovať a získavať európske projekty. Riaditelia národných parkov majú na ministerstve životného prostredia vždy otvorené dvere. Očakávania sú vysoké, riaditelia musia ukázať, že národné parky dokážu prekvitať po vzore vyspelých národných parkov, kde žijú spokojní, sebavedomí a hrdí občania,“ zdôraznil minister Budaj.

Deväť národných parkov získalo od 1. apríla 2022 právnu subjektivitu s vyššími právomocami. Úlohou nových riaditeľov správ národných parkov bude nielen zachovanie prírodného dedičstva a jeho ochrana, ale aj socioekonomický rozvoj regiónov najmä prostredníctvom mäkkých foriem turizmu. Reforma národných parkov je súčasťou Programového vyhlásenia vlády SR a tiež Plánu obnovy a odolnosti SR.

MŽP sa rozhodlo zveriť rozvoj národných parkov skúseným manažérom, ktorí predstavili najlepší projekt rozvoja a riadenia národného parku. Výberové konania boli rozdelené do dvoch častí. V rámci prvej časti výberová komisia overovala odborné znalosti uchádzačov. Úspešní uchádzači z prvej časti postúpili do druhej časti výberového konania, ktorá sa uskutočnila formou verejného vypočutia.
Pre nového riaditeľa Správy NP Slovenský kras Milana Olekšáka je výzvou prepojiť prírodné a kultúrne hodnoty. „Dostali sme do rúk právomoci a konečne môžeme na Slovensku realizovať modernú ochranu prírody. Občanom chceme ponúknuť najvyššiu kvalitu,“ podčiarkol Olekšák.

Vo Veľkej Fatre chcú predovšetkým obnoviť ekosystémy, zachovať pralesové zvyšky a zlepšiť biotopy výskytu hlucháňa hôrneho. „Menovanie do funkcie riaditeľa Správy Národného parku Veľká Fatra je pre mňa veľká zodpovednosť. Informácie o dôležitosti ochrany prírody v národnom parku chceme verejnosti poskytnúť zrozumiteľnou formou – prírodným turizmom. Našou úlohou je vytvoriť podmienky, aby spoločnosť bola hrdá na národné parky,“ uzavrel nový riaditeľ NP Veľká Fatra Eduard Apfel.

Výsledky výberových konaní na pozíciu riaditeľov správ národných parkov – úspešní uchádzači