hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Stavebné odpady sa už smú recyklovať, preto sa poplatky za skládkovanie stavebných odpadov postupne zvýšia

ilustračný obrázok

Vládny kabinet dnes schválil nariadenie vlády, ktoré podporí recykláciu stavebných odpadov a znevýhodní skládkovanie. Nariadenie predložil na rokovanie vlády minister životného prostredia Ján Budaj a je jedným z kľúčových opatrení reformy stavebného odpadu a tiež Plánu obnovy a odolnosti SR. Právna úprava nadobudne účinnosť 1. júla 2022 a nadväzuje na zmenu legislatívy, vďaka ktorej sa môže stavebný odpad využívať pri výstavbe nových stavieb.

Dnešné nariadenie vlády postupne zvyšuje poplatky za uloženie stavebných a demolačných odpadov na skládky odpadov. Úprava poplatkov sa týka tých druhov odpadov, ktoré majú podstatný vplyv na množstvo stavebných odpadov. Ide o betón (17 01 01), zmesi betónu (17 01 07), bitúmenové zmesi (17 03 02), tehly (17 01 02), škridly (17 01 03) a zmiešané odpady zo stavieb (17 09 04). Pri výkopovej zemine a kamenive sa umožňuje jej recyklácia, preto sa zvyšuje sadzba za skládkovanie z aktuálnych 7 eur za tonu na 8 eur od 1. júla 2022, od roku 2023 na 10 eur za tonu a od roku 2024 na 15 eur za tonu. V prípade stavebných odpadov ako betón, tehly alebo škridly dochádza k zvýšeniu zo súčasných 8 eur na 25 eur za tonu od 1. júla 2022, od roku 2023 na 30 eur za tonu a od roku 2024 na 35 eur za tonu.

Naliehavosť opatrení motivujú fakty, že v roku 2020 bolo na skládky odpadov uložených 620 tisíc ton stavebných odpadov. Podľa ministra životného prostredia Jána Budaja Slovensko disponuje dostatočnou kapacitou zariadení na zhodnocovanie a recykláciu stavebných odpadov. „V 21. storočí, v čase klimatickej krízy a nadmerného využívania prírodných zdrojov je nevyhnutné zastaviť skládkovanie stavebných odpadov, ktoré sú vlastne druhotnými surovinami, a podporiť ich opätovné využite v obehovom hospodárstve. Poplatky sú nastavené motivačne s cieľom chrániť prírodu a životné prostredie a súčasne poskytnúť stavebníkom čas,“ zdôraznil minister Budaj.

MŽP presadzuje reformu stavebného odpadu, ktorá zastavuje skládkovanie stavebných odpadov. Bežné rekonštrukčné práce v domácnostiach reforma neovplyvní. Pri takejto rekonštrukcii ide o drobný stavebný odpad. Za drobný stavebný odpad občan buď zaplatí za konkrétne množstvo vyprodukovaného drobného stavebného odpadu, alebo tento poplatok je súčasťou miestneho poplatku za komunálny odpad. Každá samospráva si podrobnosti upravuje vo vlastnom všeobecne záväznom nariadení.