hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Svetový deň lesov: Envirorezort chce lesy zdravšie a dostupnejšie pre všetkých

ilustračný obrázok

Lesy a trvalo udržateľná produkcia a spotreba je témou tohtoročného Svetového dňa lesov. Lesy pokrývajú jednu tretinu zemskej pevniny a plnia životne dôležité funkcie na celom svete. Približne 1,6 miliardy ľudí je závislých od lesov, pokiaľ ide o živobytie, jedlo alebo prístrešie.

Napriek všetkým neoceniteľným ekologickým, ekonomickým, sociálnym a zdravotným výhodám však globálne odlesňovanie pokračuje alarmujúcou rýchlosťou.
Lesnatosť Slovenska sa pohybuje na úrovni 40 percent. Lesy, okrem toho, že sú príbytkom pre množstvo druhov živočíchov, stanovišťom nie len stromov ale celej škály rastlín a húb, sú významné z hľadiska zadržiavania vody v krajine, majú nenahraditeľnú protipovodňovú funkciu a pomáhajú chrániť aj kvalitu a kvantitu vodných zdrojov, sú dôležitým hráčom v boji proti zmene klímy a zachovania biodiverzity. Preto je dôležité vyhýbať sa fatálnym zásahom.

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) motivovalo k naštartovaniu reformy národných parkov práve predstava, že správny manažment, ochrana pralesov a vzácnych starých lesov, ako aj zavedenie prírode blízkeho hospodárenia zabezpečí, aby sa slovenské lesy nestrácali priamo pred našimi očami. Táto snaha MŽP SR sa zavŕši 1. apríla, keď sa štátne lesné pozemky v národných parkoch TANAP, PIENAP a Slovenský raj, ako pozemky vo vlastníctve štátu 4. a 5. stupni ochrany v ostatných národných parkoch presunú pod správu národných parkov. Územia v správe štátu v 3. stupni ochrany v ostávajúcich 6 národných parkoch sa presunú pod správu národných parkov po vykonaní zonácie.

Štátny tajomník MŽP SR Michal Kiča vysvetľuje, že prebiehajúca transformácia neohrozí živobytie ľudí na vidieku, skôr naopak. Rozvoj mäkkého turizmu a prírode blízke hospodárenie vytvára nové príležitosti. „Naším prvotným cieľom je zabezpečiť dôslednú a efektívnejšiu ochranu prírody v národných parkoch, ktorých prvoradý cieľ je ochrana prírody. Správne fungujúce národné parky však prinášajú aj rozvoj regiónov, podporujú udržateľný turizmus, zamestnávajú stovky pracovníkov a predovšetkým zachovávajú prírodné dedičstvo pre ďalšie generácie,“ vyhlásil štátny tajomník a doplnil, že aby ľudia pochopili fungovanie lesa a prírodných procesov, treba im umožniť prístup do prírody. „Stotožňujeme sa s názorom, že pri dodržaní princípov ochrany prírody, treba sprístupniť národné praky vo vyššej miere. Tento krok totiž návštevníkom ukáže, že lesy sú viac ako len zásobáreň dreva,“ doplnil štátny tajomník Kiča.