hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Čoskoro začne predaj palivového dreva z národných parkov pre domácnosti.

ilustračný obrázok

Čoskoro začne predaj palivového dreva z národných parkov pre domácnosti.

Minister Budaj navrhuje ministrovi pôdohospodárstva reguláciu vývozu dreva, aby sa predišlo enormnému rastu cien palivového dreva.

V reakcii na pokračujúcu energetickú krízu, vyvolanú Ruskou federáciou, vyzval minister Budaj ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana, v ktorého pôsobnosti je štátny podnik Lesy SR, aby sa tento podnik pripravil na zvýšený záujem o palivové drevo, vyvolaný neistotou v zásobovaní plynom. Dá sa predpokladať, že o palivové drevo bude tento rok záujem aj v plynofikovaných obciach.

Minister životného prostredia Ján Budaj navrhol ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuelovi Vlčanovi, aby preto pristúpil ku regulácii vývozu dreva zo Slovenska do zahraničia. Tento masívny vývoz totiž tlačí nahor aj ceny palivového dreva, keďže aj z palivového dreva sa na našom trhu stáva nedostatkový tovar. 

Včasnou reguláciou môže ministerstvo pôdohospodárstva zabrániť rastu cien palivového dreva. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) poukazuje na fakt, že napr. v roku 2020 sa zo Slovenska vyviezlo 2,3 miliónov metrov kubických dreva, čo predstavovalo cca štvrtinu celkovej ťažby. 

Predaj palivového dreva v národných parkoch

Národné parky prevzali iba menšiu časť lesov nachádzajúcich sa v národných parkoch, väčšinu majú naďalej súkromní vlastníci a štátne lesy. Celkovo prešlo pod správu národných parkov len do 3,4 % z výmery produkčných plôch lesov na Slovensku. Napriek tomu sa MŽP a správy národných parkov zodpovedne pripravujú na zásobovanie obyvateľov v národných parkoch palivovým drevom. MŽP si plne uvedomuje, ako do stabilizovanej situácie s energiami zasiahla ruská agresia na Ukrajine a že verejnosť sa tento rok obáva zneužívania dodávok zemného plynu ako súčasti ruskej vojnovej stratégie voči SR a EÚ. Preto navrhujeme reguláciu vývozu dreva do zahraničia. 

V súvislosti s  predajom palivového dreva v národných parkoch je pre MŽP kľúčové zabezpečenie zo strany správy národných parkov, aby sa na predaji palivového dreva pre domácnosti nepriživovali priekupníci, ktorí by chceli rast dopytu zneužiť. Riaditelia národných parkov majú za úlohu čo najviac využiť doterajšiu logistiku predaja, na ktorú sú zvyknutí obyvatelia obcí v národných parkoch.  Starostovia obcí a ich obyvatelia budú informovaní zo strany jednotlivých správ národných parkov, že národné parky majú ako prioritu práve zásobovanie palivovým drevom. MŽP osloví aj urbáre a neštátnych vlastníkov lesov na území národných parkov, aby sa počas tohto krízového roka z hľadiska energetiky uprednostnili potreby palivového dreva pre svojich členov a blízke obce pred  vývozom dreva do zahraničia.