hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Reakcia MŽP na otázky k zákonu 414/2012 o obchodovaní s emisnými kvótami

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR sa ohradzuje voči trvalej kampani firmy Slovalco, ktorú vedie vedenie podniku s účelom získať výhody štátnej pomoci aj na úkor iných podnikov postihnutých zvyšovaním cien energií. Najnovší vývoj, to znamená, odstávka výroby a prepúšťanie sú jednoznačne dôsledkom faktu, že fabrika, ktorá spotrebováva najviac elektrickej energie (10 % všetkej elektrickej energie na Slovensku) si nevytvorila v predošlých rokoch dostatočnú rezervu, ani žiaden iný plán pre prípad zdraženia energií. Na tému mediálnej kampane proti MŽP chce minister Ján Budaj hovoriť s vlastníkmi Slovalca, ktorými sú Penta a tiež Norsk Hydro. Aj z vyjadrenia Slovalco je zrejmé, že deficit, do ktorého sa hlinikáreň dostala nevyvoláva nedostatok štátnej podpory z prostriedkou Environmentálneho fondu (EF). Podnik si nedokázal zabezpečiť energiu na ďalšie účinkovanie a jeho ekonomika padla tak, že ani prijatie novely zákona 414/2012 o obchodovaní s emisnými kvótami by na tom nič nezmenilo.

MŽP navrhlo novelizáciu zákona 414/2012 o obchodovaní s emisnými kvótami s tým, že by sa vyplácala väčšia štátna podpora tým, ktorých ohrozuje vysoký rast energií. Treba však zdôrazniť, že ohrozenými nie sú iba veľkopodnikatelia z 10-tich firiem, ktorí si doteraz zvykli na túto štátnu podporu. MŽP podporilo zvýšenie využitia finančných prostriedkov na ciele, ktoré zákon predpokladá, keďže v súčasnosti drvivá väčšina financií EF slúži na účely Ministerstva financií SR (MF).

Keďže k dohode s MF na zvýšení využitia prostriedkov EF prostredníctvom MŽP neprišlo, novela zákona 414/2012 o obchodovaní s emisnými kvótami nebola zatiaľ prijatá. K tomuto treba ale uviesť, že minulý rok dostalo najväčší podiel podpory Slovalco. Za rok 2020 bola podpora dokonca o 275 % vyššia ako Slovalco inkasovalo v roku 2019, čiže za bývalej vlády. Nároky Slovalca však niekoľkonásobne presahujú možnosti EF a to aj v prípade, že by MF akceptovalo návrhy MŽP na zvýšenie doterajšieho podielu využívania EF MŽP.

Vedenie podniku Slovalco tvrdí, že uhlíková stopa hliníka, ktorý by sa dovážal do Európskej únie bude 5-krát väčšia než je uhlíková stopa výroby Slovalca. Toto tvrdenie nie je podľa metodiky, ktorú uplatňuje Európska únia pravdivé. Slovalco produkuje hliník s uhlíkovou intenzitou 1,776 ton CO2 / t produktu, importovaný hliník nie je ani dvojnásobný (2,720 ton CO2 / t produktu). Podčiarknuť treba fakt, že slovenská výroba hliníka má horšie emisie, než je priemer EÚ (1,640 ton CO2 / t produktu).

MŽP podporovalo a podporuje udržanie pracovných miest, ale nie za cenu štátneho protekcionizmu. MŽP podporuje reformu zákona o emisiách, ale odmieta predstavu niektorých podnikateľov, že financie Environmentálneho fondu majú celé slúžiť iba na štátnu podporu znečisťovateľov. Pokiaľ ide o koncepciu európskej podpory domácich výrobcov v ťažkom priemysle, ktorí majú vysokú spotrebu elektrickej energie a sú hlavými znečisťovateľmi ovzdušia, MŽP bude presadzovať spoločnú politiku Európskej únie, tak aby štát akým je Slovenská republika neniesol sám investičnú a ekologickú ťarchu výstavby nových veľkozdrojov energie (čo dnes predstavujú najmä jadrové elektrárne). Ak bude výroba hliníka, železa, ocele a farebných kovov na území EÚ uznaná ako spoločný strategický cieľ, potom Slovenská republika bude žiadať podporu nad rámec financií, ktoré majú slúžiť ekológii, budovaniu kanalizácií a vodovodov a ochrane životného prostredia.