hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Nižná Slaná: Envirorezort apeluje na vyhlásenie mimoriadneho stavu

ilustračný obrázok

Nižná Slaná: Envirorezort apeluje na vyhlásenie mimoriadneho stavu

Ministerstvo životného prostredia sa rozhodlo písomne sa obrátiť na Okresný úrad v sídle kraja Košice s výzvou, aby kompetentní využili svoje právomoci, a v lokalite rieky Slaná vyhlásili mimoriadny stav, čo urýchli a zjednoduší práce Ministerstva hospodárstva SR, ako aj banských záchranných služieb, ktoré boli vládou SR poverené sanáciou vzniknutej situácie.

 Z výsledkov rozborov, ktoré pred dvoma týždňami vykonali odborníci zo Slovenského vodárenského podniku, š. p. ,vyplýva, že v bezprostrednej blízkosti bane ešte dochádza k prekročeniu niektorých ukazovateľov, avšak stav vody na odbernom mieste najbližšie k maďarskej hranici je vyhovujúci napriek jej zafarbeniu. Vo vode pri hraniciach boli namerané množstvá mangánu na úrovni 0,37 mg/l, pričom norma je 0,3 mg/l.

 Na podnet ministra životného prostredia Jána Budaja schválila 4. mája vláda SR finančné prostriedky v objeme 200 000 eur pre ministerstvo hospodárstva, aby realizovalo opatrenia na zabránenie vytekaniu banských vôd do rieky Slaná.

 Cieľom MŽP je prinavrátiť stav vody vo vodnom toku Slaná, aký bol pred znečistením. K tomu aktívne poskytujú pomoc všetky rezortné organizácie a Okresný úrad Rožňava.