hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

COP27: Slovenský návrh klimatického zákona bol ocenený partnermi na klimatickom samite OSN

ilustračný obrázok

Slovensko na Klimatickej konferencii Organizácie Spojených národov v egyptskom Sharm el-Sheikhu (COP27) predstavilo návrh zákona o zmene klímy a nízkouhlíkovej transformácii Slovenska a podporilo smerovanie Európskej únie k zvýšenému úsiliu v poklese emisií skleníkových plynov až o 57 percent.

V prípade úspechu konferencia vyústi do súboru mnohých rozhodnutí, záväzných pre zmluvné strany Rámcového dohovoru OSN, Kjótskeho protokolu a Parížskej dohody. Konferencia sa nesie v duchu varovania vedeckej komunity, že svet zatiaľ nie je na ceste k obmedzeniu globálneho otepľovania o 1,5 °C. Podľa Michala Kiču, štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia (MŽP SR), ktorý vedie slovenskú delegáciu, naše zlyhanie by sa okamžite odrazilo na ďalšom zhoršení situácie: „Slovensko, ktorého delegácia sa spolupodieľa na formovaní pozície EÚ, vyzýva k okamžitej realizácii klimatických opatrení, na ktoré sa svetové spoločenstvo zaviazalo na predchádzajúcich konferenciách,” zdôraznil štátny tajomník Kiča.

Slovensko predstavilo na viacerých bilaterálnych rokovaniach pripravovaný vnútroštátny nástroj, a to zákon o zmene klímy a nízkouhlíkovej transformácii Slovenska. Legislatíva upraví záväzné ciele v jednotlivých sektoroch, ktorými sa dosiahne uhlíková neutralita do roku 2050, ako aj mechanizmy, ktoré zabezpečujú vynútiteľnosť našich plánov. Na bilaterálnych rokovaniach s ministrami a štátnymi tajomníkmi, zodpovednými za ochranu klímy Nemecka (štátny tajomník Stefan Wenzel), Rakúska (ministerka Leonore Gewesslerová), Fínska (štátna tajomníčka Terhi Lehtonenová) a Holandska (minister Rob Jetten), si delegácie vymenili skúsenosti a odporúčania z prípravy ich národných klimatických zákonov. Všetci partneri ocenili slovenský návrh a ponúkli svoju ďalšiu expertízu pri jeho prípravách. “Stanoviská kolegov a ich expertov ma uistili, že pripravujeme moderný klimatický zákon, ktorý bude zodpovedný vo vzťahu k ďalším generáciám, ako aj svetu,” zhodnotil štátny tajomník Kiča.

Slovenská delegácia uvítala koordinované oznámenie EÚ ostatným štátom sveta, ktorá prostredníctvom Fransa Timmermansa, výkonného podpredsedu Európskej komisie, predstavila dodatočné ambície v znižovaní emisií skleníkových plynov. Vďaka schváleniu ďalších častí balíčka Fit for 55 bude EÚ smerovať k zvýšeniu svojho redukčného cieľa pre rok 2030 z 55 % na 57 %. “Je však naďalej potrebné, aby EÚ pracovala na svojej pozícii lídra v oblasti klimatickej politiky. Energetická a potravinová kríza, spôsobená vojnou na Ukrajine, predstavuje v tomto zmysle obrovskú výzvu,” podčiarkol štátny tajomník Kiča.

Minister životného prostredia Ukrajiny Ruslan Strilets previedol slovenskú delegáciu pavilónom Ukrajiny, zobrazujúcim devastačné účinky vojenskej agresie Ruskej federácie na jej prírodu, osobitne pôdu a biodiverzitu. Okrem ponuky akejkoľvek súčinnosti pri znižovaní závislosti na ruských fosílnych palivách, štátny tajomník Kiča vyzdvihol jasné plány na ekologickú transformáciu a obnovu Ukrajiny po skončení vojny, pri ktorej Slovensko bude pomáhať.

V rámci bilaterálneho stretnutia s ministrom životného prostredia ČR Marianom Jurečkom slovenská delegácia plne podporila ambíciu Českej republiky organizovať COP29 v roku 2024. Možnosti participácie Slovenska na prípravnom podujatí ako aj samite sú predmetom intenzívnych diskusií.

Na posilnení spolupráce pri financovaní klimatických opatrení a posudzovaní efektívnosti environmentálnych politík sa dohodol štátny tajomník Kiča s Hong Patersonovou, finančnou a prevádzkovou riaditeľkou Green Climate Fund (GCF), a s Walidom Oueslatim, vedúcim oddelenia životného prostredia, prechodu a odolnosti Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).