hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort si pripomína 30 rokov vodného diela Gabčíkovo

ilustračný obrázok

Tri desaťročia dodáva zelenú elektrickú energiu, zabezpečuje protipovodňovú ochranu a tiež spoľahlivú a plynulú celoročnú medzinárodnú lodnú prepravu po Dunaji. Reč je o Vodnom diele Gabčíkovo, ktoré spustili do prevádzky 24. októbra 1992. Pri tejto príležitosti sa uskutočnila odborná konferencia, ktorá priniesla komplexný pohľad na využívanie vodných zdrojov pri zabezpečení ochrany životného prostredia a podporu environmentálnych riešení. Konferenciu otvoril minister životného prostredia Ján Budaj. Súčasťou osláv bolo tiež ocenenie osobností za prínos v oblasti životného prostredia a vodného hospodárstva.

Podľa ministra životného prostredia Jána Budaja výstavbu vodného diela na Dunaji sprevádzali mnohé environmentálne a bezpečnostné problémy. „Vodné dielo Gabčíkovo malo negatívny vplyv na dunajský ekosystém, prírodu a vzácne lužné lesy a dôsledky pociťujeme dodnes. Kompenzačné opatrenia sú stále nevyhnutné. Napriek tomu, vodné dielo si dnes plní svoju úlohu – dodáva približne 10 percent elektrickej energie a stabilizuje vodný tok,“ zdôraznil minister Budaj.

Klimatická kríza núti štáty po celom svete meniť vzťah k prírode a vode. Slovenskí vodohospodári, ochranári a aktivisti spoločne obnovujú a zachovávajú spleť riečnych ramien, močiarov, mokradí a ostrovov s bujnými lesmi. Efektívnejšie sa začali využívať simulované záplavy v unikátnej vnútrozemskej delte Dunaja – najväčšej ramennej sústavy v strednej a východnej Európe. Tajomný svet vnútrozemskej delty Dunaja zaujal aj Nigela Marvena, známeho televízneho moderátora a producenta, britského tvorcu dokumentárnych filmov o divokej prírode.

Vodné dielo si po 30-tich rokoch prevádzky vyžaduje údržbu a obnovu. Rekonštrukciou už prešla pravá plavebná komora. Viac ako 1000 ton vážiace dolné vráta v plavebnej komore sa otvárajú ako dvojkrídlové dvere. Konštruktéri ich zvárali z pripravených dielcov za pomoci žeriavov priamo na dne plavebnej komory. Postupne prešli inováciou a modernizáciou nielen vráta a ich mechanika, ale tiež samotné múry, vrátane injektáže a stabilizácie podložia. V súčasnosti pokračujú práce v ľavej plavebnej komore Vodného diela Gabčíkovo. Vodohospodári pripravujú ďalšie modernizačné projekty na vodnom diele, zamerané na odstraňovanie sedimentov, inováciu a modernizáciu všetkých vodných elektrárni na vodnom diele, či vybudovanie novej vodnej elektrárne.

Vodohospodári pri príležitosti pripomenutia si 30. výročia od spustenia vodného diela Gabčíkovo ocenili osobnosti za prínos v oblasti životného prostredia a vodného hospodárstva. Ďakovný list udelil Vladimír Kollár, generálny riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba 11 laureátom, z toho jednému in memoriam.