hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Rada vlády pre Európsku zelenú dohodu: Slovensko je odhodlané splniť klimatické ciele a súčasne s tým podporiť transformáciu na výzvy 21. storočia

ilustračný obrázok

Druhé zasadnutie Rady vlády SR pre Európsku zelenú dohodu (EZD) bolo venované pripravovaným legislatívnym zmenám, ktoré pomôžu v boji s klimatickou krízou. Ide predovšetkým o zákon o klíme a s ním súvisiacu implementáciu klimatického balíka Fit for 55, a novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami. Minister životného prostredia a predseda Rady vlády pre EDZ Ján Budaj zároveň využil príležitosť a informoval predstaviteľov zeleného fóra o výstupoch z neformálnej Rady ministrov životného prostredia EÚ, ktorá sa uskutočnila koncom minulého týždňa vo francúzskom Amiens.

Slovensko podporuje balík európskych opatrení Fit for 55. V novembri minulého roka bolo spustené k nim medzirezortné pripomienkové konanie. Pozíciu Slovenska musí odsúhlasiť vládny kabinet. Rada vlády pre EZD je ideálnym zeleným fórom, kde sa diskutuje a formuje pozícia Slovenska. „Sme odhodlaní splniť ambiciózne klimatické ciele. Zároveň si uvedomujeme dôležitosť nájdenia správnej cesty prospešnej pre Slovensko,“ zdôraznil minister Budaj.

S cieľom koordinácie národnej pozície k tomuto balíku boli zriadené pracovné skupiny pre Balík Fit for 55. Pracovná skupina rozhodla o potrebe vytvorenia šiestich pracovných skupín, ktoré sa budú zaoberať jednotlivými legislatívnymi návrhmi z balíka. Rada na dnešnom zasadnutí odsúhlasila vznik šiestich pracovných skupín pre oblasti energetiky, priemyslu, poľnohospodarstva výstavby, dopravy a obehového hospodárstva.

Opatrenia klimatického balíka budú pretransformované aj do národnej legislatívy Slovenska prostredníctvom nového zákona o klíme a nízkouhlíkovej transformácii. Úlohou zákona bude napríklad presne určiť, ktoré štátne orgány a inštitúcie budú zodpovedné za napĺňanie jednotlivých klimatických cieľov.

Minister Budaj počas zasadnutia upozornil, že Slovensko bude môcť v roku 2022 vyčerpať z Modernizačného fondu 120 mil. eur. Štátna pomoc pre oblasť teplárenstva počíta so 100 mil. eur. Na podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov pôjde 20 mil. eur. K najväčším producentom emisií patrí priemyselná výroba, v ktorej bude potrebné dosiahnuť čo najvyššiu mieru dekarbonizácie.„Slovensko je schopné dosiahnuť zníženie emisií o 55 percent do roku 2030. Dokonca máme výhodu oproti niektorým iným európskym krajinám, ako je napríklad Poľsko, pre ktoré bude tento cieľ ťažšie splniteľný, keďže 75 percent vyrobenej elektriny v krajine pochádza z uhlia“ povedal minister Budaj.

Na svojom zasadnutí privítala Rada aj niekoľko nových členov. Na základe uznesenia vlády sa rozšírila o splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách Romana Havlíčka, generálneho riaditeľa Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky Dušana Karasku, zástupcu iniciatívy Klíma ťa potrebuje Jakuba Hrbáňa, zástupcu Siete environmentálne výchovných organizácií Špirála Richarda Medala, zástupcu Slovenského ochranárskeho snemu Henricha Pifka a Janu Špulerovú z Ústavu krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied..

Výstupom z dnešného rokovania Rady vlády pre Európsku zelenú dohodu je prijatie uznesenia, v ktorom odporúča členom vlády ukončiť všetky procesy a rozporové konania s cieľom prijatia predbežných stanovísk ku všetkým návrhom z balíka FitFor55 vrátane analýzy dopadov.