hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort: Voda v okolí toku Slaná pod dohľadom

ilustračný obrázok

Medzirezortný krízový štáb, ktorý koordinuje Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP), sa na svojom prvom rokovaní zaoberal ďalšími krokmi na zastavenie vytekania banských vôd do rieky Slaná. Súbežne s technickými návrhmi začali odborníci pripravovať postupy pri rozšírení a zintenzívnení monitorovania kvality povrchových a podzemných vôd.

Utorkového zasadnutia Medzirezortného krízového štábu sa okrem ministra vnútra Romana Mikulca, zúčastnil aj štátny tajomník MŽP Michal Kiča, predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka, riaditeľ štátneho podniku Rudné Bane Peter Žitňan, riaditeľ odboru krízového riadenia Ministerstva hospodárstva Peter Holko, Milan Bencko z Obvodného banského úradu v Košiciach, prednosta Okresného úradu Košice Martin Seman, prednostka Okresného úradu Banská Bystrica Martina Meszáros Bariaková, prednosta Okresného úradu Rimavská Sobota Peter Pavlík, prednosta Okresného úradu Revúca Igor Škvarla, prednosta Okresného úradu Rožňava Jaroslav Šíp, generálna riaditeľka Výskumného ústavu vodného hospodárstva Katarína Holubová, generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku Jozef Krška, generálny riaditeľ Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Igor Slaninka, generálny riaditeľ Slovenského hydrometeorologického ústavu Martin Benko, generálny riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia Ján Jenčo a hygienik Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rožňave Jozef Varga.

Kľúčovým opatrením ostáva zastavenie vytekania znečistených banských vôd do rieky Slaná. Štátny podnik Rudné Bane do konca týždňa predstaví členom Medzirezortného krízového štábu návrhy technických riešení na odčerpávanie (komín Robins) a filtráciu banských vôd.

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra pripraví čo najskôr dokument, ktorý popíše nový prieskumný systém na kontrolu stavu povrchových a podzemných vôd. Z tohto plošného prieskumu sa vyberú lokality, ktoré sa budú intenzívnejšie monitorovať. Jednotlivé monitoringy sa budú vykonávať každé dva týždne a príslušné organizácie si ich budú zdieľať v účelovom monitorovacom systéme.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rožňave bude mať začiatkom budúceho týždňa k dispozícii aktuálne výsledky odberov, ktoré odobrali zo studní v povodí rieky Slaná dnes aj v uplynulých dňoch. Z výsledkov z 26 rozborov z júna vyplynulo, že 19 z nich bolo bezpečných a v 7 vzorkách sa zaznamenalo mierne zvýšenie hodnôt železa, mangánu a niklu. Zvýšené hodnoty týchto prvkov vo vode zo studní nepredstavujú priame ohrozenie zdravia obyvateľstva. Mierne zvýšená hladina železa býva aj v bežnej rozvodnej sieti a zvýšené hladiny mangánu boli v tejto lokalite zaznamenávané dlhodobo.
Arzén nebol prekročený v žiadnej z odobratých vzoriek vody zo studní. Kvalita pitnej vody z vodovodov sa pravidelne sleduje.