hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Čisté Slovensko: Začíname

ilustračný obrázok

Rok 2022 bude rokom Čistého Slovenska. Práve tento názov nesie iniciatíva Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR), ktorá si vytýčila za cieľ spojiť občianske aktivity zamerané na vyčistenie prírody od odpadu. Cieľom je odstrániť čo najviac čiernych skládok a zabezpečiť odpadové hospodárstvo v mestách a obciach Slovenska na úrovni 21. storočia. Minister Ján Budaj, spoločne so zamestnancami ministerstva, generálnym riaditeľom Vodohospodárskej výstavby, š.p. Vladimírom Kollárom a ďalšími aktivistami začali iniciatívu v piatok čistením brehov Dunaja v bratislavskom Čunove. O vyzbieraný odpad sa postarali kolegovia zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. Aktivity za čisté Slovensko budú pokračovať vo všetkých krajoch Slovenska.

Minister životného prostredia Ján Budaj presadzuje od začiatku svojho pôsobenia na ministerstve myšlienku čistej krajiny. Zákazom jednorazových plastov, či zavedením zálohovania nápojových PET-fliaš a plechoviek, sme sa posunuli bližšie k tomuto cieľu. V prírode, v  riekach a vo vodných nádržiach sa však stále nachádzajú tony odpadu a tisícky nelegálnych skládok. Napriek veľkému prínosu zálohového systému odpad, ktorý sa už v prírode nachádza, takýmto spôsobom späť nedostaneme. „Všetci sa musíme chytiť práce a vyčistiť Slovensko. Oceňujem aktivitu každého dobrovoľníka, ktorý z vlastnej iniciatívy chce krajinu zbaviť odpadu. Ak spojíme snahy aktivistov s úsilím samospráv, občianskych združení a podnikateľskej sféry, máme šancu uspieť a dopracovať sa k zdravej a čistej krajine,“ vyhlásil minister Budaj.

Projekt Čisté Slovensko sa zameriava v prvom rade na littering, tzn. voľne pohodený odpad v prírode, ale tiež na odstránenie nelegálnych skládok. MŽP SR chce podať obciam pomocnú ruku a aktívne odstraňovať nelegálne uložený odpad na ich území. Projekt však má oveľa vyššie ambície. Osvetou a vzdelávaním chce dosiahnuť, aby tieto negatívne javy navždy zmizli zo Slovenska. „Aj v prípade vodnej nádrže Ružín môžeme vidieť, že intenzívne vzdelávanie časom prináša svoje výsledky. Dôslednou komunikáciou a konkrétnymi činmi chceme obrátiť ľahostajnosť k prírode na záujem a starostlivosť o ňu,“ uzavrel minister Ján Budaj.