hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Skončilo sa prechodné obdobie, umožňujúce odchov vybraných druhov živočíchov

ilustračný obrázok

Novelou zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), platí od 1. marca 2022 v Slovenskej republike zákaz držby vybraných druhov živých živočíchov, najmä tigrov, leopardov, levov, jaguárov, rysov, púm, gepardov, ale aj medveďov a primátov, ako napríklad tamarínov, kosmáčov, levíkov či lemurov. Konkrétne ide o živočíchy rodu Panthera, Neofelis, Lynx, Acinonyx a Puma a ich krížencov, zvieratá z čeľade medveďovité (Ursidae) a exempláre z radu primáty (Primates). Zakázané je okrem ich držby aj ich odovzdanie do držby inej osoby alebo zariadeniu v Slovenskej republike.

Zmena nevyžaduje od chovateľov, aby sa zbavovali živočíchov, nadobudnutých pred účinnosťou tohto zákona, držitelia si ich môžu ponechať na dožitie. Existujúce zariadenia teda nemusia zrušiť svoje chovy, zákon im totiž umožňuje ponechať si svojich zverencov a ich mláďatá na dožitie.

Navyše, ani mláďatá narodené vo vlastnom chove držiteľa v prechodnom období od 1. februára 2022 do 31. októbra 2022 nie sú považované za držané v rozpore s týmto zákonom.

Zavedením zákazu držby sa teda nepriamo zakázalo nadobúdanie exemplárov od iných držiteľov v SR či v zahraničí ako aj rozmnožovanie resp. nadobúdanie exemplárov vlastným odchovom od 1. novembra 2022.

Zákaz sa nevzťahuje na spomínané druhy živočíchov chovaných v zariadeniach, ktorých cieľom je ochrana, zachovanie a záchrana populácie daných druhov vo voľnej prírode (napr. licencované zoologické záhrady, chovné a rehabilitačné stanice pôvodných druhov živočíchov, či záchytné strediská, alebo zariadenia prevádzkované osobou zapojenou do programu starostlivosti pre predmetné druhy).

Dôvod zavedenia zákazu držby ohrozených druhov zvierat vyplýva z narastajúcich obáv z prenikania odchovaných exemplárov do nelegálneho obchodu, ktorým v dôsledku takéhoto obchodovania hrozí vo voľnej prírode vyhubenie.