hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Dostupnejšie dotácie na zelené projekty

ilustračný obrázok

Minister životného prostredia Ján Budaj predstavil zmeny, ktoré uľahčia samosprávam získať peniaze na budovanie vodárenskej infraštruktúry a na ďalšie environmentálne projekty, zvyšujúce komfort života ľudí na vidieku a zabraňujú poškodzovaniu životného prostredia. Environmentálny fond dnes spustil výzvu na 40 miliónov eur, v rámci ktorej môžu obce do dvetisíc obyvateľov získať dotáciu na budovanie vodárenských zdrojov, verejných vodovodov, verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd. O dotáciu sa môže uchádzať 1 400 obcí, prioritne obce, ktoré sa nachádzajú v chránených územiach. Kľúčovou zmenou je poskytovanie výhodných úverov samosprávam a poskytovanie dotácií na podporu teplárenstva z Modernizačného fondu.

Extrémne sucho spôsobuje čoraz väčšie problémy v zásobovaní obyvateľov vodou, v poľnohospodárstve, lesníctve a vodnom hospodárstve. Niektoré obce vyhlásili mimoriadnu situáciu. Podľa ministra životného prostredia Jána Budaja Slovensko doplácalo v zásobovaní vodou a v čistení odpadových vôd na ľahostajnosť predchádzajúcich vlád. „Dôsledky nedostatočnej práce predchádzajúcich vládnych garnitúr dnes pociťujeme všetci. Slovensko je v odvádzaní odpadových vôd na chvoste EÚ a porovnáva sa so štátmi ako Rumunsko, Albánsko, Srbsko, či Bosna a Hercegovina. Navyše, v minulosti mnohé dotácie skončili bez reálneho zlepšenia životného prostredia a zvýšenia komfortu života ľudí na vidieku. Týmto praktikám je koniec,“ zdôraznil minister Budaj.

Najdôležitejšie novinky Environmentálneho fondu:


Dotácie na budovanie verejných vodovodov a kanalizácií
Environmentálny fond dnes zverejnil výzvu na podávanie žiadostí na získanie dotácie v oblasti budovania vodárenskej infraštruktúry: https://envirofond.sk/2022/08/22/environmentalny-fond-vyhlasuje-vyzvu-c-b-1-2022/.

Poskytovanie výhodných úverov samosprávam

Ministerstvo životného prostredia SR umožňuje mestám, obciam a vyšším územným celkom získať výhodné pôžičky na zelené projekty, predovšetkým na vybudovanie vodozádržných opatrení, zelených striech, zatepľovanie verejných budov, výsadbu zelene, či podporu obnoviteľných zdrojov energie a elektromobility.

Dotácie na podporu teplárenstva z Modernizačného fondu

Slovenskí výrobcovia tepla môžu využiť 149,5 milióna eur na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenie energetickej efektívnosti. Mechanizmus štátnej pomoci Slovensku schválila Európska investičná banka.