hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

MŽP: Spoločnými silami dokážeme znížiť ekologický dlh

ilustračný obrázok

Ľudstvo žije oddnes (28. júla) na ekologický dlh. Na Slovensku nastal deň vyčerpania prírodných zdrojov zeme už 3. mája. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) upozorňuje, že negatívna skúsenosť s ekologickým dlhom, ktorá sa každoročne opakuje, nám pripomína, že ľudstvo v predstihu vyčerpalo všetky prírodné zdroje, ktoré je zem schopná nahradiť za jeden rok. MŽP podnecuje štátne inštitúcie a zodpovedné ministerstvá k zodpovednému správaniu sa, aby znásobili potrebu okamžite riešiť energetickú nezávislosť od fosílnych zdrojov, predovšetkým uhlia, ropy a plynu. Prispieť k zmene však môže každý jednotlivec. 

Európa a Slovensko potrebuje urýchliť prechod od fosílnych palív na obnoviteľné zdroje energie, obmedziť produkciu a spotrebu. Transformácia energeticky náročnej výroby a pozitívne zmeny pri ochrane prírody a prírodných zdrojov pomôžu znížiť ekologický dlh. Dôležité je plnohodnotne využívať potenciál obnoviteľných zdrojov, predovšetkým solárnej energie, zdvojnásobiť tempo inštalácie tepelných čerpadiel a začať využívať geotermálny potenciál. 

MŽP sa zameriava na zvyšovanie energetickej účinnosti budov, ktorá je míľnikom Plánu obnovy a odolnosti SR. Komplexnou obnovou 30 tisíc rodinných domov, vrátane zlepšenia tepelnoizolačných vlastností, zateplenia striech, výmeny okien, je možné dosiahnuť úsporu na úrovni 40 %. Budovy v Európe sú zodpovedné za dve pätiny celkovej spotreby energie a tým pádom významne prispievajú k tvorbe emisií skleníkových plynov. 

Na Slovensku je zakázané od 1. januára 2022 používať v reštauráciách a na hromadných podujatiach niektoré jednorazové plastové výrobky, ako príbory, taniere, slamky, miešadlá na nápoje, či nádoby na potraviny vyrobené z expandovaného polystyrénu. Slovensko tiež, ako prvý štát strednej Európy, zálohuje od začiatku roku 2022 nápojové PET fľaše a plechovky. 

Znížiť ekologický dlh však môže každý sám od seba - predchádzaním vzniku odpadu, dôsledným triedením komunálneho odpadu, zbytočne neplytvať potravinami. Plánovať si nákupy v obchodoch a rozmyslieť si, či spotrebujeme všetko, čo si kúpime. Možnosťou je aj darovať nespotrebované potraviny pred koncom spotreby.