hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Minister Budaj predstavil iniciatívu za dôstojné odškodné

ilustračný obrázok

Minister životného prostredia Ján Budaj dnes predstavil iniciatívu za vyplácanie dôstojného odškodného a zjednotenie legislatívy, týkajúcej sa odškodnenia, ktorá uľahčí a sprehľadní procesy vyplácania odškodného za rôzne ujmy zo strany štátu pri zranení, respektíve úmrtí. Súčasný mechanizmus určovania výšky a vyplácania odškodného je v gescii viacerých ministerstiev.

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) zároveň chce iniciovať zmenu trestného poriadku s cieľom umožniť prítomnosť odborných zamestnancov Štátnej ochrany prírody SR pri obhliadke miesta kolízie, pokiaľ pôjde o zákonom chránené zvieratá.

Odškodnenie za ublíženie človeka medveďom, vlkom, zubrom alebo ďalšími určenými živočíchmi vyplácajú príslušné okresné úrady, ktoré sú pod Ministerstvom vnútra SR.

Proces určovania a vyplácania výšky škôd, spôsobených chránenými živočíchmi na hospodárskych zvieratách, je jednoznačný. Podľa slov ministra životného prostredia Jána Budaja je proces zberu informácií pri majetkovej ujme prísne regulovaný. V prípade straty zdravia alebo života však nie je. Diskutabilná je tiež výška odškodného.

Štát nemá v tejto veci zjednotenú legislatívu. MŽP otvára diskusiu ministerstiev zdravotníctva, hospodárstva, pôdohospodárstva, vnútra, spravodlivosti, práce sociálnych vecí a rodiny, s cieľom zjednotiť výšku odškodného za stratu života, alebo stratu zdravia.

Stretnú sa tímy za jednotlivé ministerstvá, ktoré nájdu mechanizmus určovania a vyplácania škôd,“ zdôraznil minister Budaj.

Cieľom je tiež nastaviť spravodlivé sadzby odškodného. „Strata ľudského života je tragédia, hodnota ľudského života je nevyčísliteľná. Odškodnenie nevyjadruje jeho stratu. Štát sa má ale snažiť jeho stratu uľahčiť. Odškodné musí byť dôstojné,“ uzavrel minister Budaj.

MŽP tiež bude iniciovať zapojenie odborníkov zo ŠOP SR do procesu vyšetrovania. „Podrobné a včasné preskúmanie miesta útoku chráneným živočíchom, napríklad medveďom, odborné odobranie vzoriek na laboratórne analýzy nesporne vnesie do prípadu viac informácií,“ vysvetlil minister Budaj.